Societatea cu răspundere limitată

Extras din referat Cum descarc?

1. Introducere
Societatea cu răspundere limitată a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și capital mic sau mijlociu, de a răspunge exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Echilibrarea ponderii elementului personal și cu a celui patrimonial a condus la apariția acestei forme de societate mixtă care îmbină avantajele societăților de persoane și cele ale societăților de capitaluri. 
- în cadrul SRL, asociații răspund în limita aporturilor lor la capitalul social pentru obligațiile societății.
- SRL se înființează în temeiul actului constitutiv alcătuit din contract de societate și statut.
- cum relația dintre asociați are la bază încrederea lor reciprocă, numărul acestora este mic, de regulă 2 persoane, însă limitat de lege la maximum 50 de persoane. 
- dimensiunea personală a societății impune fracționarea capitalului acesteia în părți sociale, titluri de valoare care nu pot fi negociate și în principiu nici nu pot fi transmise. 
- în schimbul părților sociale, asociații contribuie la constituirea capitalului social numai cu aporturi în numerar și aporturi în natură. Prin legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, a fost eliminată limita de 200 lei pentru capitalul social al unui SRL. Prin modificarea art. 11 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si anume „(1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale” valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mică de 1 leu. 
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic (SRL unipersonală) este singura structură societară care poate fi constituită și prin actul de voință al unei singure persoane, situație în care prezintă următoarele particularități:
- actul constitutiv este format exclusiv din statut, act juridic unilateral.
- o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL; iar o SRL nu poate avea ca asociat unic o altă SRL cu asociat unic.
- dacă se contribuie la constituirea capitalului social cu aporturi în natură, acestea obligatoriu sunt supuse unei expertize de specialitate pentru a se asigura o evaluare obiectivă a bunurilor.
- asociatul unic deține toate prerogativele de conducere a societății, voința societară concretizându-se în decizia asociatului unic, care trebuie consemnată în scris de îndată.
- asociatul unic poate cumula și calitatea de salariat al SRL, beneficiind în această calitate de ansamblul drepturilor salariale și de asigurări sociale. 
- sub sancțiunea nulității absolute, toate contractele dintre asociatul unic și societate trebuie să fie încheiate în formă scrisă.
2. Infiintarea Societatii cu raspundere limitata
Societățile reglementate de Legea nr.31/1990 sunt acele persoane juridice înregistrate la registrul comerțului, care exploatează o întreprindere economică pe riscul lor și, eventual și în subsidiar pe riscul asociaților, în vederea obținerii de profit. 
In cazul SRL, la infiintare distingem două etape bine precizate normativ:
2.1. întocmirea actului constitutiv în conformitate cu condițiile impuse de lege, 
2.2. înregistrarea și autorizarea funcționării societății.
2.1. Actul constitutiv este alcătuit:
- din contract de societate și statut, în cazul societății cu răspundere limitată pluripersonale (doi sau mai mulți asociați);
- numai din statut, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic (unipersonală).
În principiu, contractul de societate se referă la raporturile dintre asociați și dintre aceștia și societate, iar statutul stipulează modul de organizare, de funcționare și de desfășurare a activității societății, inclusiv de încetare a acestei entități juridicico-economice. In practică cele două acte juridice sunt contopite într-un înscris unic.
Condițiile de fond și de formă ale actului constitutiv
Având în vedere particularitățile actului constitutiv guvernat deopotrivă de codul civil și de Legea nr.31/1990, încheierea sa valabilă implică îndeplinirea atât a condițiilor generale de fond și de formă, cerute pentru orice tip de act juridic, dar și a anumitor condiții speciale acestui tip particular de act juridic.


Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea cu raspundere limitata.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!