Impozite si Taxe Locale

Cuprins referat Cum descarc?

CAP. 1 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
CAP.2 Impozitul pe spectacol.
2.1 Calculul impozitului
2.2. Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
CAP.3 Taxa hoteliera


Extras din referat Cum descarc?

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: impozitul pe cladiri; impozitul pe teren; taxa asupra mijloacelor de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole; taxa hoteliera; taxe speciale si alte taxe locale.
In acest referat vor fi prezentate o parte din taxele si impozitele locale, respectiv: taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole si taxa hoteliera.
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICITATE
Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei denumita taxa pentru servicii de reclama si publicitate care se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.
Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, in fiecare luna, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.
Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate ,intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:	NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006
- lei/m2 sau fractiune de m2 -	NIVELURILE APLICABILE IN ANUL  2007
- lei/m2 sau fractiune de m2 -
In cazul unui afisaj situat in locul   in care persoana deruleaza o activitate economica	
Intre 0 - 23, inclusiv	
Intre 0 - 23, inclusiv
In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate	
Intre 0 - 17, inclusiv	
Intre 0 - 17, inclusiv
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate, se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv. Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica:
- institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati


Fisiere in arhiva (1):

  • Impozite si Taxe Locale.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea nr.571/2003 actualizata
2. www.contabilul.ro
3. www.standard.ro


Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!