Elementele Fondului de Comert

Cuprins referat Cum descarc?

1. Notiunea fondului de comert. 2
2. Elementele materiale sau corporale. 2
3. Elementele incorporale ale fondului de comert.4
a) Firma sau numele comercial.5
b) Emblema.7
4. Drepturi de proprietate industriala si comerciala / drepturile in!telectuale.9
5. Marcile de fabrica, de comert si de serviciu.10
6. Clientela si vadul comercial.14
7. Regimul creantelor si al datoriilor.16
8. Actele juridice privind fondul de comert.16
9. Bibliografie.17


Extras din referat Cum descarc?

Notiunea fondului de comert
Fondul de comert cuprinde bunurile necesare (elemente) pentru desfasura!rea activitatii comerciale avute in vedere de comerciant. Valoarea fondului de comert depinde de aceste elemente care servesc la gruparea si retinerea clien!telei. Elementele fondului de comert al caror numar si importanta difera, variaza si se modifica de la caz la caz, in functie de specificul activitatii comerciale si de nevoile comertului, dar nu trebuie sa aduca atingere elementului dominant necesar conservarii clientelei. Se disting 3 categorii de elemente care formeaza fondul de comert: 
- bunurile corporale;
- bunurile incorporale; 
- raporturi de fapt cu valoarea patrimoniala. 
Fiecare categorie include anumite elemente cu un regim juridic propriu. 
Elementele materiale sau corporale
Categoria elementelor corporale cuprinde bunuri mobile, la care se adauga drepturi mobiliare afectate unui fond de comert. 
a) Bunurile mobile care fac parte din fondul de comert sunt cele care au o anumita stabilitate si care servesc la exploatarea fondului de comert cum sunt: mobilierul destinat comertului, stocurile de combustibili, marfurile, materiile prime, ambalajele, utilajele, instalatiile, fie ca acestea sunt mobile sau imobile prin destinatie. Materialele si utilajele au uneori multa importanta, ca de exem!plu in transporturi unde constituie mijloc sau fond fix. Activele aferente capi!talului imobilizat, ca!pitalului imobilizat in active corporale si incorporale sunt bunurile si valorile destinate sa serveasca activitatii agentilor economici pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat. Potrivit art. 3 din aceeasi lege, aceste active sunt:
- terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
- mijloacele fixe care sunt bunurile ce se utilizeaza ca atare si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
1) au valoare mai mare de 200. 000 lei;
2) au o durata normala de utilizare mai mare de un an. 
Sunt, de asemenea, mijloace, fixe supuse amortizarii conform art. 4 din lege:
a) investitiile efectuate la mij!loacele fixe luate cu chirie; 
b) capacitatile puse in functiune partial pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe; 
c) investitiile efectuate pentru decoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile. Sunt con-siderate active corporale care nu sunt supuse amortizarii: lacurile, baltile, iazu!rile care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite, cu exceptia terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vanzare-cumparare, inclusiv despagubire, in cazul exproprierilor.
b) Drepturile mobiliare izvorasc din contractul de inchiriere a localului si utilajelor, pe timp determinat, in schimbul unei chirii, daca comerciantul nu este proprietar. 
c) Bunurile imobile pot face parte din fondul de comert daca comerciantul exercita comertul intr-un imobil afectat acestui scop. In ipoteza cand imobilul este inchiriat, element al fondului de comert va fi contractul de inchiriere. 
Imobilele afectate fondului de comert pot fi, prin natura lor, afectate acestui fond - cladirea in care comerciantul isi desfasoara comertul, hotelul pentru societatea hoteliera, sau imobile prin destinatie, de exemplu, instalatii, utilaje, masini. Sub acest aspect, 3 categorii de imobile prezinta importanta deose!bita in dreptul comercial: bunurile concesionate, bunurile inchiriate si bunurile date in locatie in gestiune. 
1) Imobilele concesionate pentru industrie, comert, activitati economice si servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri pro!prietate de stat, prin hotarare a Guvernului. 
Concesionarea este definita ca un contract prin care o parte, concedentul transmite celeilalte parti, concesionarul spre administrare rentabila, pe un ter!men determinat, in schimbul unei redevente, o activitate economica, un serviciu public, o subunitate productiva sau un teren proprietate de stat. Concesiunea se acorda numai prin licitatie publica. Este imperativ ca prin concesionare sa se asigure statului sau unitatilor sale administrativ-teritoriale un venit fix anual, cel putin egal cu media beneficiilor nete obtinute prin exploatarea obiectivului concesiunii ori a unor obiecte similare, in ultimii 5 ani. Acest venit nu va putea fi mai mic decat rata dobanzii Bancii Nationale a Romaniei, aplicata la valoarea estirnata a concesiunii, stabilita prin hotararea Guvernului. 
Este posibila si o subconcesionare, cu aprobarea expresa si prealabila a Gu!vernului, data la propunerea Agentiei Nationale de Privatizare. 
2) Imobilele inchiriate. Bunuri proprietatea statului pot face obiectul unui contract de inchiriere pe baza aprobarii Guvernului sau a organelor admini!stratiei publice centrale, dupa caz. 
Contractul de inchiriere se poate incheia cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre organul de stat in evidenta caruia se afla bunul in cauza, inchirierea va avea loc numai prin licitatie publica. 
3) Imobilele in locatie de gestiune. Regiile autonome sau societatile comer!ciale pot incheia cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, contracte de locatia gestiunii, avand ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor si a altor subunitati economice din structura lor. 
Concesionarea, inchirierea si locatia in gestiune a unor bunuri sau servicii se fac potrivit unor reguli specifice, prin licitatie directa, organizata pe baza ofertelor primite de proprietar. 
Actele de vanzare referitoare la imobilele care fac parte din fondul de comert sunt acte de comert. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acestor imobile si a altor drepturi reale, se face dupa regulile dreptului comun.


Fisiere in arhiva (1):

  • Elementele Fondului de Comert.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!