Referate pentru domeniul Drept Comercial

doc

Reglementarea si Sanctionarea Actelor de Concurenta Neloiala

Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul dezvoltarii economico-sociale. In general, prin concurenta se intelege o confruntare intre tendinte adverse, care converg spre acelasi scop. Prin concurenta, in sens juridic intelegem confruntarea dintre agentii economici cu activitati similare sau asemanatoare, exercitate in domeniile deschise pietei pentru castigarea si conservarea clientelei, in scopul rentabilizarii propriei intreprinderi. Din punct de vedere economic, concurenta, pentru a fi posibila presupune o piata organizata pe baza urmatoarelor reg... vezi detalii

doc

Elementele fondului comercial

Fondul de comert poate fi definti ca un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale, pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si obtinerii de profit. Delimitarea notiunii de fond de comert de alte notiuni Fondul de comert si patrimoniul - fondul de comert are ca izvor vointa personala, iar patrimoniul legea; - patrimoniul: totalitatea drepturilor si obligatiilor comerciantului, ce are valoare economica, deci fondul de comert nu cuprinde creantele si datoriile comerciantului; - doctrina denumeste fondu... vezi detalii

doc

Elementele Fondului de Comert

Notiunea fondului de comert Fondul de comert cuprinde bunurile necesare (elemente) pentru desfasura!rea activitatii comerciale avute in vedere de comerciant. Valoarea fondului de comert depinde de aceste elemente care servesc la gruparea si retinerea clien!telei. Elementele fondului de comert al caror numar si importanta difera, variaza si se modifica de la caz la caz, in functie de specificul activitatii comerciale si de nevoile comertului, dar nu trebuie sa aduca atingere elementului dominant necesar conservarii clientelei. Se disting 3 categorii de elemente care formeaza fondul de comer... vezi detalii

ppt

Principiile Dreptului Comertului International

Principiile DCI reprezinta idei calauzitoare in procesul elaborarii si aplicarii normelor juridice, in raporturile comerciale internationale. Principiul libertatii comertului Principiul concurentei loiale Principiul egalitatii juridice a partilor Principiul bunei credinte Principiul libertatii conventiilor PRINCIPIUL LIBERTATII COMERTULUI Este consacrat de Constitutia Romaniei din 1991, revizuita in 2003, art 135, articol ce prevede ca statul trebuie sa asigure libertatea comertului pe baza egalitatii de sanse a comerciantilor. Poate fi privit sub doua aspecte: Orice persoana care... vezi detalii

doc

Impozite si Taxe Locale

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: impozitul pe cladiri; impozitul pe teren; taxa asupra mijloacelor de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole; taxa hoteliera; taxe speciale si alte taxe locale. In acest referat vor fi prezentate o parte din taxele si impozitele locale, respectiv: taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole si taxa hoteliera. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE Orice p... vezi detalii

doc

Raspunderea in Materia Faptelor de Concurenta Neloiala

Dreptul concurentei este in general definit in doctrina din tara noastra ca fiind ansamblul de reglemantari menite sa asigure, in raporturile de piata interna si internationala, existenta si exercitiul normal al competitiei dintre agentii economici, in lupta pentru castigarea, extinderea si pastrarea clientelei. Fara a se pronunta in mod expres asupra acestui aspect, autorii romani par sa incline spre calificarea acestei ramuri de drept ca facand parte din categoria dreptului privat. Intr-o opinie mai putin radicala dar care admite si ea scopul de ordine publica al dreptului concurentei, u... vezi detalii

doc

Arbitrajul ca mijloc de solutionare a conflictelor

Arbitrajul este reglementat de Codul de procedura civila , reglementare ce reprezinta dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat. Prin incheierea unei conventii de arbitraj, partile isi asuma unele obligatii specifice. Ele se angajeaza sa supuna diferendul lor unui anumit arbitraj, sa aleaga arbitrii si sa execute de buna voie sentinta pronuntata Arbitrajul nu reprezinta un concurent al justitiei statale, dupa cum nici nu urmareste sa stirbeasca domeniul acesteia. Relatiile dintre jurisdictia statala si cea arbitrala nu sunt raporturi de concurenta, ci de complinire, de intregir... vezi detalii

doc

Efectele Drepturilor Copilului in Privinta Contractului de Vanzare prin Corespondenta. Studiu de Caz - Cauza Dinamic Medien, C-244-06

,,Libera circulatie a marfurilor - Articolul 28 CE - Masuri cu efect echivalent - Directiva 2000/31/CE - Reglementare nationala care interzice vanzarea prin corespondenta de videograme care nu au facut obiectul unui control si al unei clasificari de catre autoritatea competenta in scopul protectiei minorilor si care nu contin o indicatie, provenind de la aceasta autoritate, a varstei incepand de la care aceste videograme pot fi vizionate - Videograme importate dintr un alt stat membru care au fost controlate si clasificate de catre autoritatea competenta din acel stat si care contin o indic... vezi detalii

doc

Organizatia Natiunilor Unite

Organizatia Natiunilor Unite a fost infiintata la 24 octombrie 1945 cand un numar de 51 de tari se angajau sa mentina pacea prin cooperare internationala si securitate colectiva. Astazi, aproape toate natiunile lumii sunt membre ONU: in total 191 de tari. De aceea, ONU este considerate organizatia cu vocatie universala, ceea ce ii confera statutul de cea mai cuprinzatoare dintre organizatii, sub aspectul participarii, dar si sub aspectul domeniilor de actiune, fapt relevant de obiectivele organizatiilor ce compun sistemul ONU. ONU a fost creat in urma celui de al doilea razboi mondial si m... vezi detalii

doc

Tipuri de Societati Comerciale

Proiect I. INTRODUCERE - prezentarea societatilor comerciale 1. TIPURILE DE SOCIETATI COMERCIALE Conform Legii 31/1990 DIN 16 nov 1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial numarul 33 din 29 ian 1998, societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) Societate in nume colectiv; b) Societate in comandita simpla; c) Societate pe actiuni; d) Societate in comandita pe actiuni; e) Societate cu raspundere limitata; a) Societatea in nume colectiv este o societate constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai mu... vezi detalii

doc

Infractiunea de Concurenta Neloiala

1. Consideratii introductive privind notiunea de concurenta. Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru viata economica, dar si pentru viata sociala, deoarece ea reprezinta factorul motor care motiveaza, atat afacerile, cat si existenta oamenilor. Este cert ca omul, de cand se naste si pana moare, va incerca sa se adapteze mediului natural, ocial si economic in care traieste, ceea ce presupune ca va trebui sa cunoasca ce inseamna competitia. In primul rand, va concura cu sine insusi, pentru a-si depasi limitele si pentru a se situa intr-o pozitie favorabila in societate... vezi detalii

ppt

Application of Law in Space

Civil law enforcement Civil law is applied under 3 aspects: 1. design that is temporarily in the length of time that the law will take effect. 2. design of the space that the geographical area in which law will apply 3. law enforcement on persons that must be borne in mind, which are the subjects of law that applies the law Generalities The effects of space law are closely linked to the principle of sovereignty, the notion of territory and population that occupies the territory referring to the concept of citizen. State sovereignty compulsory rules of law on all of its citize... vezi detalii

doc

Concurenta Comerciala

aIn economia de piata, cele doua principii importante: libertatea comertului si libera concurenta constituie coordonatele activitatii comerciantilor. Libertatea comertului si a industriei semnifica: libertatea de intreprindere si libertatea de exploatare '. Libertatea de intreprindere consta in dreptul persoanelor fizice si persoanelor juridice de a efectua activitati comerciale sau industriale, fara restrictii, direct sau prin constituirea de intreprinderi ori prin achizitionarea sau dobandirea con?trolului asupra unor agenti economici preexistenti. Libertatea de exploatare exprima d... vezi detalii

doc

Fuziunea si Divizarea Societatilor Comerciale

1. Sediul materiei. Definitii. Reglementarea de drept comun a fuziunii si divizarii societatilor comerciale este cu-prinsa in Titlul VI, Capitolul II al LSC. Actuala reglementare, dupa o evolutie marcata de de numeroase modificari ale fostului LSC, este inspirata din prevederile Directivelor Consiliului nr. 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 privind fuziunile societatilor comerciale pe actiuni (A Treia Directiva) si nr. 82/891/CEE din 17 decembrie 1982 privind divizarea societatilor comerciale pe actiuni (A Sasea Directiva). Cele doua directive cuprind si definitii ale acestor operatiuni jur... vezi detalii

doc

Izvoarele Scrise ale Dreptului Comercial European

1. INTRODUCERE Izvoarele Dreptului comunitar sunt definite ca modalitati specifice prin care regulile de conduita considerate necesare in structurile europene devin norme de drept prin acordul de vointa al statelor membre. In sens material, realitatile europene, cerintele dezvoltarii economice si sociale configureaza vointa statelor de a stipula anumite norme juridice. In sens formal, regulile de conduita considerate necesare in structurile europene pot fi exprimate in tratate, acorduri, directive, regulamente, decizii, etc. Dupa modalitatile de exprimare a regulilor de conduita din st... vezi detalii

Hopa sus!