Referate pentru domeniul Drept Civil

doc

Actul Juridic

ACTUL JURIDIC Prin act juridic civil se intelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,adica de a naste,modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Valabilitatea actelor juridice civile impun respectarea unor conditii de fond si a unor conditii de forma. Conditiile esentiale pentru validitatea unui act juridic civil sunt: 1)capacitatea legala de a incheia actul juridic civil(art.950,Codul Civil,stabileste ca poate contracta orice persoana care nu a fost declarata inapta prin lege); 2)consimtamantul valabil al partilor; 3)obiectul determinat; ... vezi detalii

doc

Renuntarea la Mostenire

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 1. Termeni Prin succesiune (sau mostenire) se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane determinate de lege sau de insasi vointa celui decedat. Succesiunea este unul din modurile de dobandire a dreptului de proprietate (art.644 C. civ.). In cazul in care defunctul a dispus el insusi de bunurile sale stabilind cum urmeaza sa se imparta acestea, dupa moartea sa, printr-un act de unica vointa numit testament, succesiunea se numeste testamentara. Cand defunctul nu a lasat testament, bunu... vezi detalii

doc

Publicitatea Imobiliara

Capitolul I - Notiuni generale Publcitatea imobiliara reprezinta un ansamblu de mijloace prevazute de lege, prin care se asigura evidenta, siguranta, opozabilitatea in raport cu tertii a actelor juridice prin care se constituie, se transmit ori se sting drepturi reale imobiliare. Prin normele dreptului civil este reglementata nu numai nasterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile, ci si protectia, ocrotirea si garantarea drepturilor subiective civile. Prin sistemul de publicitate imobilara se urmareste protejarea securitatii dinamice a circuitului civil cu privire la bun... vezi detalii

docx

Persoana juridica - identificare, capacitate civila, reorganizare

1. Introducere Persoanele juridice apar in circuitul civil ca purtatoare de drepturi si obligatii, alaturi de persoanele fizice. Persoana juridica (sau persoana morala) reprezinta un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni, care, respectand cerintele legale de fond si de forma pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective si obligatii civile. Persoana juridica este orice organizatie care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc. Persoana juridica este un subiect de drept creat d... vezi detalii

doc

Contractele Sinagalmatice

Trasatura specifica a contractelor sinalagmatice o reprezinta caracterul reciproc si interdependent al obligatiilor asumate, partile avand concomitent, fata de cealalta parte, atat calitatea de creditor, cat si calitatea de debitor, obligatia ce ii revine uneia dintre parti avandu-si cauza juridica imediata in obligatia corelativa a celeilalte parti. Efecte care decurg din reciprocitatea si interdependenta obligatiilor sunt: - in situatia in care chiar daca una dintre parti nu si-a indeplinit propria obligatie, dar pretinde celeilalte parti sa si-o execute pe a sa, iar aceasta din urma po... vezi detalii

doc

Drepturile Personalitatii

Drepturile omului pot fi definite ca ansamblul de norme juridice internationale prin care sunt recunoscute individului atribute si facultati care ii asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea personalitatii sale si care beneficiaza de garantii institutionale apropiate. Drepturile personalitatii sunt calificate, in general, acele dreptruri inerente calitatii de persoana umana care aparatin oricarui individ prin insusi faptul ca este om. Aceste drepturi sunt numite drepturi primordiale sau fundamentale ale omului si sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi subiective si sunt in... vezi detalii

doc

Dreptul de Optiune Succesoriala

La decesul unei persoane, patrimonial sau se transmite, din chiar clipa mortii, mostenitorilor sai, legali sau testamentari. Astfel cum s-a aratat in literatuta juridica , transmisiunea are loc chiar din clipa decesului, indiferent de vreo manifestare de vointa din partea succesibililor, caci ar fi inadmisibil ca patrimoniul succesoral sa ramana fara stapan pana la exprimarea vointei acestora prin actul de optiune succesorala. Succesibilii sunt persoanele cu vocatie generala la succesiunea lui de cuius, care nu au hotarat inca daca sa accepte mostenirea sau sa renunte la ea. Se spune deci ... vezi detalii

docx

Reglementarea Contractului de Inchiriere

1. Definitia contractului de inchiriere Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita chirias (sau locatar), folosinta temporara, totala sau partiala, a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani numita chirie. Ca si locatiunea, inchirierea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual, cu executare succesiva, care transmite dreptul de folosinta temporara a locuintei. Rezulta ca inchirierea se deosebeste de locatiunea de drept comun prin obiectul ei specific: locuinta. A... vezi detalii

doc

Accesiunea Imobiliara Artificiala

Accesiunea este acel mod de dobandire in temeiul caruia proprietarul isi apropie tot ce se uneste si se incorporeaza la lucrul sau. Daca cele doua lucruri apartin unor proprietari diferiti, titularul dreptului asupra lucrului mai importatnt devine si titularul dreptului asupra lucrului mai putin important. Accesiunea apare astfel ca un mod de dobandire a proprietatii asupra acestui din urma bun. In anumite conditii titularul bunului care a fost incorporat este indreptatit a primi o despagubire. Accesiunea este reglementata in art. 483-516 Cod civil. Principiul accesiunii este inscris in ... vezi detalii

doc

Legea Civila - Izvor de Drept

In literatura juridica se considera ca notiunea de izvor al dreptului civil , ca si cea de izvor de drept in general , are doua intelesuri sau sensuri Intr-un prim sens filosofic , expresa desemneaza conditiile de existenta care genereaza normele dreptului civil ; aceasta acceptie se desemneaza prin expresia izvor de drept civil in sens material Altfel spus , prin izvor de drept civil in sens material se inteleg necesitatile care determina si impun intr-un anumit moment dat aparitia unei normel juridice civile Necesitatile care determina si impun aparitia unei norme juridice sunt difer... vezi detalii

doc

Negocierea clauzelor contractuale

Complexitatea vietii social-economice si politice, diversitatea afacerilor pe care le deruleaza agentii economici fac ca negocierea sa se impuna drept unul din cele mai pretioase attribute ale vietii contemporane. Intr-un asemenea context, negocierile sunt chemate sa raspunda problemelor complexe ce deriva din nevoia obiectiva a dezvoltarii continue a relatiilor interumane, a celor economice in particular. Posibilitatea desfasurarii raporturilor contractuale de cele mai multe ori se datoreaza caracterului flexibil al acestora, precum si diverselor posibilitati pe care le ofera incheierea un... vezi detalii

doc

Executarea Silita

Executarea silita (urmarirea silita) este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr un alt titlu executoriu, constrange - cu concursul organelor de stat competente - pe debitorul sau, care nu-si executa de buna voie obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a si le aduce la indeplinire, in mod silit. Legislatia executionala reglementeaza doua modalitati diferite deexecutare: executarea silita directa si executarea silita indirecta. Executarea silita este directa atunci cand creditorul tinde sa obtina re... vezi detalii

docx

Posesia ca Temei al Dobandirii Dreptului de Proprietate

Introducere Posesia - "poate fi definita ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care consta in stapanirea materiala sau exercitarea unei puteri de fapt de catre o persoana asupra unui bun, cu intentia si vointa de-a se comporta fata de toti ceilalti ca proprietar sau titular al altui drept real". Din definitia de mai sus rezulta ca pentru existenta posesiei sunt necesare doua elemente: unul material - corpus - si altul psihologic - animus. Elementul material, corpus, consta in totalitatea faptelor materiale de stapanire sau folosire, exercitate asupra lucrului.... vezi detalii

doc

Atributiile si Functiile Presedintelui Romaniei

1.Consideratii generale Institutia sefului de stat isi are obarsia in chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Din totdeauna colectivitatile umane organizate au avut un sef, recunoscut sau impus, in contextul imprejurarilor istorice. Cu atat mai mult, statele, concepute ca mari colectivitati umane, grupate pe teritorii mai mult sau mai putin intinse, delimitate prin frontiere, au cuprins in sistemul organizarii lor politice si institutia sefului de stat. Explicarea institutiei sefului de stat presupune intelegerea corecta a relatiei popor (natiune) organizare statala a puterii. Explicar... vezi detalii

doc

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate, dupa caz, fie sa invoce exceptia de neexecutare a contractului si sa suspende executia propriilor obliga-tii pana cand cealalta parte isi va executa propria obligatie, fie sa ceara executarea silita a contractului si plata unor despagubiri sau sa ceara rezolutiunea contractului si eventuale despagubiri Rezolutiunea este o sanctiune a contractului, cu efect retroactiv (ex tunc) ca urmare a neexecutarii culpabile de catre debitor a obliga-tiei sale... vezi detalii

Hopa sus!