Referate pentru domeniul Drept Civil

doc

Consimtamantul

Consamtamant - incredintare, aprobare, asentiment; Adeziune nesilita, aderare de buna voie la ceva etc Consimtamantul este manifestarea de vointa a subiectului de drept de a fi legat prin actul juridical care consimte (o manifestare unilaterala de vointa). Altfel spus consimtamantul este hotararea exteriorizata de a incheia un anumit act juridic. Conditiille de valabilitate ale consamtamantului sunt: - sa emane de la o persoana cu discernamant - sa fie exteriorizat - sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice - sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant. - Consa... vezi detalii

doc

Revendicarea Imobiliara

Revendicarea imobiliara 1.Consideratii generale privind dreptul de proprietate Proprietatea este strans legata de fiinta omeneasca, aparand odata cu omul si stand la baza dezvoltarii sociale. Desi are, din punct de vedere terminologic, multiple intelesuri, proprietatea desemneaza chiar dreptul de proprietate. La scara dezvoltarii sociale, transformarea proprietatii in drept de proprietate a fost un proces manifestat diferit de la o oranduire la alta, de la o comunitate la alta. Chiar daca inca din epoca primitiva oamenii isi apropiau lucrurile din jurul lor necesare existentei, nu se poat... vezi detalii

doc

Protectia speciala a copilului

Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in trecut ,regimul legal al minoritatii avea ca fundament conceptia potrivit careia copiii trebuie supusi protectiei exercitate de reprezentantii lor legali.In mod traditional ,in dreptul privat ,aceasta protectie a fost reglementata ,in principal,sub doua aspecte principale:incapacitatea minorului si ocrotirea parinteasca. In epoca moderna,ca efect al schimbarii conceptiei cu privire la drepturile omului,copilul inceteaza de a mai fi obiect de prote... vezi detalii

doc

Actiunea Civila in Procesul Penal

C.A.- Curtea de Apel C.p.- Cod penal C.p.p.- Cod de procedura penala C.S.J.- Curtea Suprema de Justitie Dec.- Decizia H.G.- Hotararea Guvernului O.N.U.- Organizatia Natiunilor Unite R.D.- Revista Dreptul R.R.D- Revista Romana de Drept T.S.- Tribunalul Suprem T.J - Tribunalul Judetului S.p.- Sectia penala BIBLIOGRAFIE DOCTRINA: 1. Balaci, Alexandru  Exceptiile de procedura in procesul civil, Editura Cluj-Napoca, 1983; 5. Costin, M. M.; Les, Ion; Minea, Mircea St.; Radu, Dumitru  Dictionar de drept procesual civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1963; 6. Ci... vezi detalii

docx

Structura Contractului si Problematica Juridica a Drepturilor Eventuale

CAP. I. DEFINITIA CONTRACTULUI 1. Definitia legala Legiuitorul in art. 942 din Codul Civil defineste sintetic contractul ca fiind ,,acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic". 2. Definitii date de doctrina. Definitia data de legiuitor este incompleta deoarece cuprinde doar acordul de vointa -bi sau multilateral, ca element esential in precizarea notiunii de contract, insa nu precizeaza enumerarea efectelor care pot fi produse de un contract. Codul civil in art. 942 nu defineste contractul ca un ,,izvor de obligatii"... vezi detalii

docx

Contractul de Vanzare-Cumparare

?1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE 1. Importanta si domeniul de aplicare a contractului de vanzare-cumparare Alaturi de contractul de schimb, contractul de vanzare-cumparare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizatiei umane. Reglementarea raporturilor de vanzare-cumparare cuprinde o perioada de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. Initial, o data cu aparitia proprietatii private, apare, capatand o amploare deosebita, contractul chemat sa asigure trecerea prin schimb a bunurilor dintr-o gospodarie in alta (permutatio). Acest contract, pe... vezi detalii

doc

Executiunea Testamentara

Capitolul I Consideratii generale privind institutia executiunii testamentare I.1. Notiunea de executiune testamentara Institutia succesiunii in dreptul civil este menita sa asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate in conditiile in care subiectii de drept, persoane fizice nu au o existenta vesnica. Mostenirea, izvorata dintr-o necesitate obiectiva, fiind in dependenta de formele de proprietate, de relatiile de productie ale sistemului economic al statului si abordand interesele unor paturi largi ale populatiei, a fost si ... vezi detalii

doc

Consimtamantul Partilor la Incheierea Actului Juridic Civil

1. CONSIMTAMANTUL- CARACTRISTICI GENERALE Consimtamantul este o conditie de fond, esentiala, de validitate a actului juridic civil. Prin consimtamant se intelege manifestarea hotararii de a incheia un act juridic civil. In domeniul dreptului civil, termenul de consimtamant are doua sensuri, si anume: 1. manifestarea unilaterala de vointa facuta de oricare dintre partile unui act bilateral sau de autorul actului unilateral; 2.acord de vointa in actele bilaterale si multilaterale. Pentru a produce efecte in mod valabil, consimtamantul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele con... vezi detalii

doc

Mecanisme procedurale care asigura solutionarea cauzelor civile intr-un termen rezonabil

Introduc?r? Noul Cod d? Proc?dura Civila, intrat in vigoar? la 15 f?bruari? 2013, consacra printr? principiil? fundam?ntal? al? proc?sului civil si dr?ptul la un proc?s ?chitabil, in t?rm?n optim si pr?vizibil. Dispozitiil? art. 6 NCPC sunt astf?l r?dactat?: "(1) Oric? p?rsoana ar? dr?ptul la jud?car?a cauz?i sal? in mod ?chitabil, in t?rm?n optim si pr?vizibil, d? catr? o instanta ind?p?nd?nta, impartiala si stabilita d? l?g?. In ac?st scop, instanta ?st? datoar? sa dispuna toat? masuril? p?rmis? d? l?g? si sa asigur? d?sfasurar?a cu c?l?ritat? a jud?catii. (2) Dispozitiil? alin. (... vezi detalii

doc

Capacitatea Deplina de Exercitiu

Capacitatea civila de exercitiu este definita atat de lege (decretul 31/1954) cat si de doctrina. Capacitatea civila de exercitiu a persoanei fizice poate fi definita ca fiind acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea persoanei fizice de a dobandi si exercita drepturi subiective civile, precum si de a-si asuma si executa obligatii civile, prin incheierea de acte juridice civile. Caracterele juridice ale capacitatii civile de exercitiu sunt: legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea. Legalitatea capacitatii de exercitiu inseamna ca inst... vezi detalii

doc

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL CAP I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Definitia actului juridic civil Prin actul juridic intelegem o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice respectiv de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Din aceasta definitie rezulta ca elementele definitorii ale actului juridic civil sunt urmatoarele: - Prezenta unei manifestari de vointa, care sa provina de la un subiect de drept civil: - Manifestare de vointa trebuie exprimata cu intentia de a se produce efecte juridice civile, intrucat legea civila... vezi detalii

doc

Nulitatea Actului Juridic

Termenul de nulitate deriva de la latinescul nullitas si fr. nullite si are in mod obisnuit trei sensuri: lipsa totala de valoare, de talent; persoana fara competenta; ineficacitatea unui act juridic din cauza absentei unei conditii de fond sau de forma. In legislatia noastra civila nu exista o definitie a nulitatii; de aceea definirea ei, asemeni altor institutii, a revenit doctrinei. O definitie care s-a impus prin conciziunea ei este aceea care defineste nulitatea ca fiind acea sanctiune ''care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa ... vezi detalii

doc

Posesia

Pentru a examina problema posesiei ca mijloc de dobandire a proprietatii, consideram ca fiind necesara definirea prealabila a dreptului de proprietate, a continutului si caracterelor acestui drept, precum si a modurilor generale de dobandire a proprietatii. 1.Definitia dreptului de proprietate PROPRIETATEA este, atat in sens economic cat si juridic, expresia suprema a accesului oamenilor la posesia, folosinta si dispozitia bunurilor. Fiind atat de importanta, proprietatea a constituit de-a lungul secolelor obiectul unor inflacarate controverse, teorii si conceptii economice, politice, fil... vezi detalii

docx

Dreptul la greva

CAP.1 - NOTIUNEA DE GREVA SI SCOPUL SAU Dreptul la greva, drept fundamental al salariatilor, este prin natura sa un drept in egala masura individual dar si colectiv, deasemenea este un drept social-economic, cat si un drept social-politic, incadrarea sa riguroasa in una din categoriile de drepturi nefiind posibila. Ca drept fundamental cetatenesc, dreptul la greva are o istorie a sa aparte. Fiind un important mijloc de obtinere de catre salariati a unor drepturi sau ameliorarea conditiilor de munca, de salarizare si de viata, dreptul la greva fie a fost reglementat prin constitutii, fie a ... vezi detalii

doc

Drept Administrativ

Capitolul I Introducere 1. Raporturile juridice de drept administrativ Raporturile juridice de drept administrativ nu sunt altceva decat relatii sociale care au intrat sub incidenta unor norme de drept administrativ primind forma si forta juridica prevazute de acestea. Preluand spre reglementare o suma de relatii sociale, dreptul administrativ le modeleaza, le da un contur diferit de ceea ce ar fi fost fara interventia dreptului. Privite astfel, raporturile juridice de drept administrativ apar ca o modalitate de concretizare a continutului normelor juridice, ca un moment necesar in real... vezi detalii

Hopa sus!