Referate pentru domeniul Drept Civil pagina 7 din 37

docx

Nulitatea actelor civile

Exigente din ce in ce mai diverse apasa asupra omului modern: obligatii fata de societate, fata de el insusi, fata de altii. Nu toate aceste cerinte si obligatii sunt legate de domeniul dreptului, dar atunci cand sunt cuprinse in acte normative, ele dau nastere unor drepturi si obligatii juridice. Pentru concretizarea lor, astazi, viata individului nu se poate concepe fara incheierea de acte juridice. Fiecare persoana incheie diverse acte juridice: de vanzare, de inchiriere, de transport, de joc si prinsoare, contracte de munca, contracte medicale, pentru a nu cita decat pe cele mai uzuale.... vezi detalii

doc

Efectele Contractului de Depozit

Necesitatea de a asigura protejarea patrimoniului, in conditiile cind insusi proprietarul este lipsit de posibilitatea de a-l supravegea, a determinat inca demult aparitia unor norme de drept deosebite, si anume acelea care se refereau la depozitul unor bunuri. Doctrina considera Depozitul ca acel contract in temeiul caruia o persoana, numita deponent, remite un lucru unei alte persoane, numite depozitar, care se obliga cu sau fara plata - sa-1 pastreze si sa-1 restituie in natura la cererea deponentului. Deci reesind din definitia data depozitului depozitarul este obligat, contractual, s... vezi detalii

doc

Casatoaria în dreptul român

INTRODUCERE In lucrarea de fata, ne-am propus sa abordam din punct de vedere legislativ, teoretic si practic unele efecte patrimoniale pe care le produce casatoria, respectiv categoriile de bunuri pe care sotii le detin, fie in proprietate exclusiva, fie in proprietate comuna in devalmasie. Am inceput abordarea temei prin a formula cateva consideratii generale despre casatorie si anume: notiunea de casatorie, conditiile de fond si de forma ce trebuie indeplinite pentru incheierea in mod valabil a casatoriei, locul de incheiere a casatoriei, competenta ofiterului de stare civila, ceremonia... vezi detalii

docx

Exproprierea pentru Cauză de Utilitate Publică

SECTIUNEA I DREPTUL DE PROPRIETATE CONTINUT SI CARACTERE 1.1. Dreptul de proprietate: definitie si continut Avand in vedere continutul sau juridic si pozitia specifica a proprietarului, dreptul de proprietate poate fi definit, intr-o formulare corespunzatoare, ca fiind acel drept real care confera titularului atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun, attribute pe care numai el le poate exercita in plentitudinea lor, in putere proprie si in interesul sau propriu, cu respectarea normelor juridice in vigoare. Codul civil prevede ,, Proprietatea este dreptul pe care ... vezi detalii

doc

Ineficacitatea Testamentelor

Prin ineficacitatea legatelor vom intelege acele ipoteze in care ele nu-si produc efectele pe care in principiu ar trebui sa le produca. In privinta cauzelor care duc la ineficacitatea legatelor se amintesc in doctrina nulitatea, revocarea si caducitatea, dar uneori s-a mai adaugat si reductiunea legatelor , cu toate ca efectul reductiunii liberalitatilor excesive este tot caducitatea acelor legate. Toate cauzele de ineficacaitate au acelasi efect si anume desfiintarea retroactiva a legatelor, insa pe cind cauzele de nulitate(relativa sau absoluta) existau anterior sau concomitent cu momen... vezi detalii

doc

Mărturisirea

I. NOTIUNEA SI IMPORTANTA MARTURISIRII Marturisirea este recunosterea de catre o persoana a unui fapt pe care adversarul sau isi intemeiaza pretentiile si care este de natura sa produca efecte probatorii impotriva celui care a facut-o . Ea reprezinta un mijloc de proba lasat, ca si celelalte mijloace de proba, la libera apreciere a judecatorului. In trecut, marturisirea avea o forta probanta deosebita, fiind considerata ,,regina probelor", o probatio probatissima. Dreptul modern a renuntat la o atare supraevaluare a marturisii, iar unii autori ii contesta nu numai caracterul de a constitu... vezi detalii

doc

Interpretarea legii civile, etapă în procesul de aplicare a legii

Interpretarea normelor juridice trebuie privita ca o activitate necesara, legata nemijlocit de procesul de aplicare a dreptului. Ea este o operatie logico-rationala prin care se precizeaza continutul si sensul unor norme juridice civile, in vederea aplicarii ei la un caz concret. Interpretarea legii este o etapa a procesului aplicarii legii civile; aceasta aplicare nu presupune, intotdeauna, interventia unui organ de jurisdictie civila. Interpretarea legii civile intervine la incheierea unui contract civil, prin vointa exclusiva a partilor, iar acestea, pentru stabilirea exacta a drepturil... vezi detalii

docx

Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic

1. Notiunea, caracterele juridice si cuprinsul testamentului 1.1 Notiunea de testament Alaturi de devolutiunea legala testamentara, Codul civil reglementeaza si devolutiunea succesorala testamentara. Legea recunoaste persoanelor fizice dreptul de a dispune pentru cauza de moarte asupra bunurilorcsale - inlaturand chemarea succesorala legala - si sa stabileasca prin vointa lor pe cel care va culege mostenirea, precum si intinderea drepturilor care i se cuvin. Se pretinde insa a se tine seama de forma prevazuta de lege, precum "nimeni nu va putea dispune de avutul sau, cu titlu gratuit, de... vezi detalii

docx

Aparărea dreptului de proprietate

Introducere 1 1. Notiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de aparare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de aparare a dreptului de proprietate 1 2. Actiunea in revendicare - mijloc de aparare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al aparitiei si evolutiei actiunii in revendicare 1 - 2. Notiunea si caracterele juridice ale actiunii in revendicare 1 - 3. Partile actiunii in revendicare 1 - 4 Efectele actiunii in revendicare. 1 - 5 Practica judiciara referitoare la actiunea in revendicare 1 3. Actiunea negatorie - mijloc de aparare a dreptului ... vezi detalii

doc

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de care se bucura proprietarul. 1.Definirea dreptului de servitute Codul civil defineste servitutea ca fiind ,,o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt stapan".Notiunea de uz si utilitate a imobilului trebuie interpretata intr-un sens foarte larg, admitand ca o servitute poate avea drept obiect simplul agrement al fondului dominant. Spre deosebire de celelalte dezmembraminte ale dreptului de proprieta... vezi detalii

doc

Norma juridică

Norma juridica 1.1. Definitia Norma juridica este o norma sociala, este elementul de baza al dreptului. Orice norma juridica are in coontinutul sau expresia de vointa constienta a leguitorului referitor la cum doreste sa fie conduita oamenilor intr-un domeniu sau altul. Regulile de conduita instituite prin norme juridice sau tipice, ele se aplica unui numar nedeterminat de cazuti atat timp cat sunt in vigoare, stabilind sau delimitand un e compotament oricarui subiect care se gaseste in situatia descrisa de norma juridica. Indiferent de continutul sau, norma juridica este o obligatie, u... vezi detalii

doc

Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați

Introducere Munca este o trasatura esentiala a activitatii umane, omul fiind singura fiinta care depune efort in mod constient in vederea obtinerii unor foloase. In acelasi timp, munca reprezinta o conditie a traiului, deoarece fara a presta munca nu se pot obtine bunurile necesare vietii. De cele mai multe ori, munca depusa reprezinta si o masura a bunastarii indivizilor. Dezvoltarea societatii umane a determinat normativizarea relatiilor de munca. Daca la inceputul organizarii societatii umane prestarea muncii se facea in folos propriu, pe parcursul evolutiei structurilor etatice, munc... vezi detalii

doc

Contractul de Donație - Cauzele Legale de Revocare

Intr-un contract de donatie partile pot stipula - cu respectarea principiului irevocabilitatii - anumite clauze care pot duce la desfiintarea contractului. Independent de aceste clauze prevazute expres de partile contractante, legea prevede trei cauze de revocare, numite cauze legale de revocare, deoarece nu opereaza fara a fi prevazute in contract; revocarea pentru neexecutarea sarcinii, pentru ingratitudine si pentru survenienta de copil. Aceste trei cauze nu contravin principiului irevobabilitatii si nu reprezinta exceptii de la acesta. Dintre cele trei cauze legale de revocare, numai ... vezi detalii

doc

Răspunderea Penală a Membrilor Guvernului

Introducere - Raspunderea penala a functionarilor publici Neindeplinirea obligatiilor de serviciu ori indeplinirea defectuoasa a acestora, atunci cand acestea prezinta un pericol social deosebit, atrag raspunderea penala a functionarilor administratiei publice. Importanta realizarii in bune conditii a functiei publice face necesara ocrotirea acestei realizari prin normele de drept penal. In acest sens, Titlul IV din partea speciala a Codului penal este consacrat infractiunilor care aduc atingere activitatii organizatiilor de stat sau altor activitati reglementate de lege. Sunt prevazute... vezi detalii

doc

Testamentul

INTRODUCERE Problema vointei capabile sa produca efecte dupa moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche. Hotaritoare in alegerea temei tezei mele de an, pe linga aceasta preocupare, au fost si cunostintele acumulate pe parcursul celor patru ani academici de studii. M-am convins ca o institutie de drept nu poate fi inteleasa fara un studiu intensiv si aprofundat a normelor ce o reglementeaza. Astfel, prin lucrarea de fata imi propun o analiza cit mai completa a testamentului in legislatia civila a Republicii Moldova si in legislatia altor state. O max... vezi detalii

Hopa sus!