Referate pentru domeniul Drept Civil

doc

Sistemul de Publicitate Imobiliara Prevazut de Legea 7-1996

I. Notiunea si obiectul si scopul publicitatii imobiliare Publicitatea imobiliara reprezinta un ansamblu de mijloace prevazute de lege, prin care se asigura evidenta, siguranta, opozabilitatea in raport cu tertii a actelor juridice prin care se constituie, se transmit ori se sting drepturi reale imobiliare. Prin normele dreptului civil este reglementata nu numai nasterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile, ci si protectia, ocrotirea si garantarea drepturilor subiective civile. Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin c... vezi detalii

doc

Contributia Uniunii Europene la Rezolvarea Problemelor Globale de Mediu

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE Sectiunea 1. Eco-globalizarea Pentru a fi in masura de a raspunde la o noua datare a ordinii lumii, dreptul international al mediului va trebui sa se fundamenteze pe careva mutari esentiale. Ecologia este nu mai mult decat o stiinta biologica, o doctrina sau miscare ideologica ( politica sau civila), dar a devenit de asemenea o sursa fundamentala de drept ca o regula intre umanitate si mediul lor de trai. In acelasi timp globalizarea necontrolata a tulburat valorile traditionale ale societatii umane, si modalitatile de operare cu complexitatile de globali... vezi detalii

doc

Limitele Dreptului de a Dispune pentru Cauza de Moarte

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, in conformitate cu prevederile legale, isi are temeiul in existenta dreptului de proprietate. Acest drept a fost recunoscut inca din antichitate. In dreptul roman, testamentul avea o mare importanta , principiile sale fiind preluate in dreptul modern. Persoana fizica, in temeiul dreptului de dispozitie, are posibilitatea de a dispune de soarta bunurilor sale nu numai prin acte juridice intre vii, dar si printr-un act de ultima vointa pentru timpul cand nu va mai fi in viata, inlaturand in acest fel aplicabilitatea normelor ... vezi detalii

doc

Dreptul la Onoare si la Demnitate

I. ANALIZA A DREPTURILE PERSONALITATII Drepturile omului pot fi definite ca ansamblul de norme juridice internationale prin care sunt recunoscute individului atribute si facultati care ii asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea personalitatii sale si care beneficiaza de garantii institutionale apropiate. Drepturile personalitatii sunt calificate, in general, acele drepturi inerente calitatii de persoana umana care apartin oricarui individ prin insusi faptul ca este om. Aceste drepturi sunt numite drepturi primordiale sau fundamentale ale omului si sunt prerogative care pot fi califi... vezi detalii

doc

Raportul Juridic Civil - Prezentare Generala

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic civil, este necesar sa plecam de la ideea ca in general raportul juridic este o relatie sociala, reglementata de norma juridica si ca in acest fel, raportul juridic civil este o adaptare a raportului juridic, care reprezinta relatia sociala cu caracter patrimonial sau personal nepatrimonial, reglementata de norma de drept civil. In primul rand raportul juridic civil, este o relatie sociala - intervine intre oameni fie luati individual, in calit... vezi detalii

doc

Contractul de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE ? 1. Notiunea contractului de vanzare cumparare Contractul de vanzare cumparare este reglementat de Codul civil (art. 1.650-1.762), precum si de alte acte normative cu caracter special. Art. 1.650 C. civ. defineste vanzarea ca fiind ,,contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa-l plateasca". Potrivit alin. 2 al articolului mai ... vezi detalii

docx

Clasificarea actiunilor civile

Actiunea civila este un ansamblu de mijloace procesuale prin inter-mediul carora partea interesata poate solicita si isi poate asigura concursul unei autoritati jurisdictionale in vederea recunoasterii sau a realizarii unui drept subiectiv ori a unui interes legitim, inclusiv prin punerea in aplicare a unor masuri de executare silita. Actiunea civila este o virtualitate, o posibilitate legala, o categorie abstracta care devine concreta si efectiva prin exercitarea ei. Constituita ca o categorie generala si abstracta a dreptului, actiunea civila in concret se poate infatisa in diverse forme:... vezi detalii

doc

Notiunea de legat - Desemnarea legatarului

Prin definitie, testamentul este ,,un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul incetarii sale din viata, de tot sau in parte de avutul sau" (art. 802 Cod Civil). Dispozitiile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral (ca intreg, ca o cota-parte din intreg sau ca dispozitie referitoare la un anume bun) se realizeaza prin intermediul legatelor. Legatul este o dispozitie testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care, la decesul sau, urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit intregul sau patrimoniu sau o fractiune din acesta ori anum... vezi detalii

doc

Consimtamantul - Conditie de Valabilitate a Actelor Juridice Civile

"Intreaga viata a omului, de la nastere ori in legatura cu acest moment, si pana la moarte, dar si in privinta acestui eveniment legat de lasamantul succesorului, este reglementata in aspectele sale esentiale de normele dreptului civil. Institutiile juridice apartinatoare acestei ramuri a dreptului contribuie intr-o masura importanta la reglementarea vietii persoanei juridice, de la infintare, ori in legatura cu acest proces si pana la incetarea ei prin reorganizare si dizolvare, ba chiar si in privinta consecintelor ce decurg din aceste masuri." Pentru a putea vorbi despre con... vezi detalii

doc

Continutul Raportului Juridic Civil - Dreptul Subiectiv Civil

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL DREPTUL SUBIECTIV CIVIL DEFINITIA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL Dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ - persoana fizica ori persoana juridica - in virtutea careia aceasta poate , in limitele dreptului si moralei, sa aiba o anumita conduita, sa pretinda o conduita corespunzatoare- sa dea , sa faca sau sa nu faca ceva- de la subiectul pasiv, si sa ceara concursul fortei coercitive, statului, in caz de nevoie. CLASIFICAREA DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE Enuntarea criteriilor de clasificare si categoriile de... vezi detalii

doc

Raspunderea Civila a Autoritatilor Publice

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ reglementeaza cadrul general de exercitare a controlului judiciar asupra activitatii administratiei publice. Contenciosul administrativ roman isi are sediul materiei in Constitutie si in legea generala a contenciosului administrativ. Astfel, art.52 alin.1 al Constitutiei chiar daca nu foloseste expres notiunea de ,,contencios administrativ", descrie esenta acestei institutii juridice: ,,persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in te... vezi detalii

doc

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Notiunea si conditiile de fond ale partajului succesoral Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii de indiviziune (coproprietatea) prin transformarea drepturilor la cote-parti abstracte de proprietate din mostenire in drepturi de proprietate individuale asupra bunurilor facand parte din masa partajabila, prin atribuirea efectiva a acestora mostenitorilor defunctului. Imparteala este reglementata in art. 728 - 750 C.civ., de Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii impartelilor judiciare. Aceasta lege este aplicabila numai in cazul ... vezi detalii

doc

Actul juridic civil

Notiunea actului juridic civil. Terminologie In sens larg, prin fapte juridice se inteleg atat actiunile omenesti savarsite cu intentia sau fara intentia de a produce efecte juridice, cat si evenimentele, adica faptele naturale. In sens restrans, prin fapte juridice se inteleg numai actiunile omenesti savarsite fara intentia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc in puterea legii, precum si evenimentele, care sunt imprejurari care se produc independent de vointa omului dar de care legea civila leaga anumite consecinte juridice. Prin urmare, daca la faptele juridice in se... vezi detalii

doc

Contractul de Schimb

I. Notiune si caractere juridice Potrivit articolului 1405 Cod civil , schimbul este un contract prin care partile - numite copermutanti - isi transforma reciproc proprietatea unor bunuri ale lor. Rezulta ca schimbul, ca si vanzarea, este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ si consensual (articolul 1406 ). De asemenea, schimbul este un contract translativ de proprietate, dar - asemanator vanzarii - poate mijloci si transmiterea altor drepturi, reale sau de creanta. Daca insa echivalentul este o obligatie de a face sau de a nu face, contractul nu mai este de sch... vezi detalii

doc

Problema Validitatii Actelor

6. problema validitatii actelor juridice asupra mostenirii Oprirea pactelor asupra unei mosteniri nedeschise, viitoare Codul civil nu reglementeaza in mod unitar problematica pactelor asupra unei mosteniri nedeschise. Interzicerea lor rezulta insa clar din doua texte inserate in sectiunea consacrata obiectului conventiilor si, respectiv, renuntarii la mostenire. Astfel potrivit art. 965 alin. 2 ,,nu se poate face renuntare la o succesiune ce nu este deschisa, nu se pot face invoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimtamantul celui a carui succesiune este in chesti... vezi detalii

Hopa sus!