Referate pentru domeniul Drept Civil pagina 6 din 37

doc

Aspecte Legislative Cuprinse în Noul Cod Civil cu Privire la Dreptul de Proprietate Privată

1.Notiuni introductive cu privire la dreptul de proprietate privata Prin noua reglementare se regasesc la nivel normativ o serie de drepturi reale care, desi erau si anterior recunoscute in literatura de specialitate, nu erau formalizate la nivelul Codului civil. Astfel, a fost reglementat, la nivel normativ, dreptul de superficie. De asemenea, au fost introduse in enumerarea drepturilor reale si drepturile reale care constituie modalitati de exercitare a dreptului de proprietate publica, care erau prevazute in legi speciale. Intr-o societate organizata pe baza principiilor economiei de p... vezi detalii

docx

Actul juridic civil

Actul juridic civil este acordul de vointe dintre doua sau mai multe persoane, cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Actul juridic civil a fost definit ca manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil. Actul juridic civil prezinta urmatoarele elemente definitorii: - actul juridic este o manifestare de vointa libera, constienta si exteriorizata spre a fi cunoscuta care provine de la un subiect de drept civil; - manifestarea de vointa este facuta cu intentia de a produc... vezi detalii

doc

Acceptarea moștenirii

Introducere In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din patrimoniu se realizeaza de drept din momentul deschiderii mostenirii. In cazul in care succesibilul mostenirii moare inainte de lichidarea mostenirii, ea se transmite mai departe asupra mostenitorilor sai. Astfe, patrimoniul succesoral nu ramane niciodata fara titular. Chiar daca transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii mostenirii, ea nu are caracter definitiv si obligatoriu. Astfel, legea prevede ca: "... vezi detalii

doc

Principiile Organizării Judecătorești

Sistemul judiciar, reprezinta in orice stat democratic o componenta esentiala a civilizatiei si progresului social, constituie o importanta disciplina juridica care se studiaza azi in majoritatea facultatilor de drept din tarile democratice. Conceptul de jurisdictie are multiple acceptiuni, doua dintre acestea sunt relevante in procesul de infaptuire a justitiei si prezinta interes pentru studiul organizarii judiciare din orice stat democratic. Intr-o prima acceptiune , termenul de jurisdictie desemneaza ,,puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre subiecte de drept-persoane fizic... vezi detalii

docx

Contractul de Împrumut de Folosință

Introducere Lucrarea de fata prezinta o descriere amanuntita, sub diferite aspecte a contractului de imprumut de folosinta, care in acord cu doctrina si cu dispozitiile Codului civil, este numit contractul de comodat si provine de la cuvintele de origine latina commodum datum, commodum,-i cu semnificatia de folos, interes. Am structurat lucrarea in 4 capitole, analizand, pe rand, notiunea de comodat, conditiile de validitate a acestuia, obligatii ale persoanelor care incheie un contract de imprumut de folosinta, cat si raspunderea acestora in cazul in care apar anumite litigii ce nu pot f... vezi detalii

doc

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare silita, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita. Executarea silita a creantelor bugetare nu se perimeaza, ea desfasurandu-se pana la stingerea creantelor bugetare inscrise in titlul executoriu, inclusive a dobanzilor, penalitatilor de intarziere si altor penaliotati ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare. In cazul in care prntru titlul executoriu s... vezi detalii

doc

Răspunderea pentru lucruri, în general

Raspunderea civila delictuala este reglementata in dispozitiile art. 998 - 1003 ale Codului Civil. In mod traditional, se apreciaza ca raspunderea civila delictuala este de trei tipuri, dupa cum persoana raspunzatoare este sau nu autorul prejudiciului: 1. Raspunderea civila pentru fapta proprie 2. Raspunderea civila pentru fapta altuia 3. Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de lucruri, in general, de animale si de ruina edificiului. Aceste tipuri de raspundere prezinta similitudini in ceea ce priveste regimul lor juridic. Totodata, sunt de remarcat unele note particulare in r... vezi detalii

doc

Contractul de societate civilă

Cap. I Notiunea de " Contract de societate civila" Potrivit art. 1491 Cod civil, societatea civila este un contract prin care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice se oblige sa puna in comun aportul lor in bani, bunuri sau munca, in vederea constituirii unui fond comun, necesar desfasurarii unei activitati in scopul imbunatatirii beneficiilor. Domeniul de aplicare al societatii civile este mult mai restrains decat al societatii comerciale, afirmandu - se uneori chiar ca este o reclica din dreptul roman care nu si - a gasit aplicare in epoca moderna . Contractual de societate ... vezi detalii

doc

Drept civil răspunderea pentru fapta altuia

I. IN FAPT La data de 15.01.2004 in incinta Scolii cu clasele I-VIII Octavian Goga din Cluj-Napoca, clasa a IV-a B, s-a petrecut un incident soldat cu vatamarea reclamantei minore Trif Oana, care a fost lovita cu un capac de stilou, in ochiul stang, de colegul sau de clasa Marc Tudor. Tot acest incident s-ar fi petrecut in pauza. II. IN DREPT In scopul analizarii prezentei decizii se va face referire la urmatoare dispozitii legislative aplicabile: .art. 998-999 din Codul civil .art. 1000(2) din Codul Civil .art. 1000(3) din Codul Civil .art. 1000(4) din Codul Civil .art. 1000(5) d... vezi detalii

doc

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Sinalagmatice

persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice". In doctrina, contractul este definit ca fiind acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii, adica un raport juridic de obligatii. Insemnatatea contractului, ca mijloc de stabilire a celor mai variate relatii intre persoanele fizice si juridice se invedereaza in toate domeniile, de la cele mai firesti si mai simple activitati ale oamenilor (ca de pilda, cumpararea celor necesare traiului), pina la conducerea economiei nationale si la stabil... vezi detalii

doc

Soluțiile ce se pronunță de Instanța de Recurs

Actuala reglementare precizeaza cu mult mai multa rigoare solutiile ce pot fi pronuntate de catre instanta de recurs. Intr-adevar, potrivit art. 312 alin. (1) C.proc.civ., astfle cum acesta a fost modificat prin O.U. nr. 138/2000, instanta poate pronunta urmatoarele solutii: admiterea recursului, respingerea recursului, anularea sau perimarea lui. In proiectul noului Cod de procedura civila aceste aspecte se gasesc la art. 483 alin. (1). In principiu, solutia respingerii recursului nu implica probleme deosebite. Ea se pronunta in toate acele cazuri in care instanta de recurs gaseste hotara... vezi detalii

doc

Atributele Dreptului de Proprietate

1.Introducere Inainte de a vorbi despre atributele dreptului de proprietate, consideram ca trebuie sa definim notiunea de drept de proprietate si sa prezentam caracteristicile generale ale acestui drept. Art.480 C.civ. prevede ca "proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Legiuitorul contureaza prin aceasta definitie notiunea dreptului de proprietate prin atributele pe care acest drept le confera titularului sau, respectiv: posesia,folosinta si dispozitia. Definitia data de Codul ... vezi detalii

doc

Eroarea - Viciu de Consimțământ

1. Notiuni generale despre consimtamant Consimtamantul este alaturi de capacitate, obiect si cauza o conditie a actului juridic civil. Consimtamantul, alaturi de cauza formeaza vointa juridica . "Prin consimtamant se intelege acea conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic civil care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior." In doctrina sunt folosite expresiile ,,vicii de consimtamant" sau ,,vicii ale vointei", pentru a desemna alterarea manifestarii de vointa, savarsita in vederea producerii de efecte juridice. Autorii care grupeaza c... vezi detalii

doc

Elemente esențiale pentru validitatea contractului civil

1.Notiuni generale privind contractul civil Doctrina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil si,totodata,principalul izvor de obligatii civile. Legislatia civila romana prin norma juridica inscrisa in art. 942(Cod civil) prevede ca ,,Contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane sprea a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic civil." Asadar ,contractul civil poate fi definit ca ,,un acord de vointa intervenit intre doua sau mai multe persoane fizice,sau juridice,cu scopul de a da nastere,a modifica... vezi detalii

doc

Filiația față de mamă

1. Definirea termenilor in sens larg, filiatia desemneaza un sir neintrerupt de nasteri care leaga o persoana de un stramos al ei, un sir neintrerupt de persoane intre care faptul nasterii a stabilit legatura de la parinte la copil. in sens restrans insa, filiatia este raportul de descendenta dintre copil si fiecare dintre parintii lui. Filiatia se intemeiaza pe legatura de sange dintre copil si parinti, care rezulta din faptul nasterii si cel al conceptiei (zamislirii). Filiatia fata de mama se mai numeste maternitate, iar filiatia fata de tata se mai intituleaza paternitate. Fiecare din... vezi detalii

Hopa sus!