Referate pentru domeniul Drept Civil

doc

Suspendarea Judecatii

Notiune Inainte de toate si in forma cea mai generala de exprimare, suspendarea judecatii reprezinta un incident in cursul desfasurarii acesteia ,,incident" intrucat judecata trebuie sa se caracterizeze prin continuitate, prin desfasurarea logica a actelor si faptelor procesuale, pana la ajungerea la rezultatul final. Suspendarea judecatii, ca institutie procesual-civila, desemneaza tocmai situatia in care procedura de judecata este oprita. Asadar, suspendarea judecatii consta tocmai in oprirea temporara a cursului judecatii fie din motive voite de parti - reflectand astfel principi... vezi detalii

doc

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este obligatsubiectul pasiv. Gh. Beleiu defineste obiectul raportului juridic ca fiind ,,actiunea sau abstentiunea la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv, in alti termeni conduita subiectelor acestui raport." In raporturile juridice patrimoniale aceasta actiune sau inactiune este referitoare la un bun. Datorita caracterului social al raportului juridic, bunurile nu pot fi considerate a reprezenta un element a... vezi detalii

doc

Legatul

Prin definitie, testamentul este ,,un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul incetarii sale din viata, de tot sau in parte de avutul sau" (art. 802 Cod Civil). Dispozitiile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral (ca intreg, ca o cota-parte din intreg sau ca dispozitie referitoare la un anume bun) se realizeaza prin intermediul legatelor. Legatul este o dispozitie testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care, la decesul sau, urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit intregul sau patrimoniu sau o fractiune din acesta ori anum... vezi detalii

doc

Clasificarea Drepturilor Subiective Civile

Capitolul I. Notiunea dreptului subiectiv civil Termenul de drept primeste, chiar si in limbajul comun, sensul de putere recunoscuta unei persoane de a pretinde alteia ceva, un anumit comportament. Termenul ,,drept subiectiv" este unul foarte familiar juristului, atat de des invocat in doctrina si in jurisprudenta, incat existenta sa pare de domeniul evidentei iar, continutul sau de la sine inteles. Folosirea curenta a termenului de ,,drept subiectiv" si rolul subiectiv care i se atribuie astazi in numeroase rationamente juridice, nu l-au crutat de critici importante si opinii nu... vezi detalii

doc

Principiile Procesului Civil si ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfasurata de: instanta, parti, organul de executare si alte organe sau persoane care participa la infaptuirea justitiei in pricinile civile, precum si raporturile dintre acesti participanti, in vederea realizarii sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a hotararii judecatoresti sau a altor titluri executorii conform procedurii stabilite de lege. In cadrul infaptuirii justitiei, procesul civil este deci activitatea pe care o desfasoara organele de stat competente, cu participarea pa... vezi detalii

doc

Concesionarea

Ideea concesionarii unui bun public a fost prezenta inca din dreptul roman, insa fundamentele institutiei concesionarii pentru bunurile private se regasesc abia in Evul Mediu. Dupa caderea Imperiului Roman, se incetateneste obiceiul de a transforma folosinta pamantului in ceva perpetuu, bazat pe un contract si in schimbul unei rente, concesionarul avea doar posesiunea si folosinta, iar proprietarul originar putea pastra proprietatea bunului concesionat. Asupra acestor pamanturi guvernau concomitent doua drepturi perpetue ,si anume, dreptul proprietarului originar, care avea domeniul eminent... vezi detalii

doc

Dizolvarea si Lichidarea Persoanei Juridice

Capitolul I. Dizolvarea si lichidarea persoanei juridice. Subcapitol I. Precizari prealabile. Incetarea activitatii unei persoane juridice impune parcurgerea a doua faze: dizolvarea si lichidarea. Dizolvarea se reglementeaza de art. 86 - 89 din Codul civil si intervine la o anumita data de la care persoana juridica nu mai poate contracta prin activitatea obisnuita, iar lichidarea este o procedura de durata care se deschide imediat dupa dizolvare si pe parcursul careia se savirsesc un sir de operatiuni juridice. Faza dizolvarii cuprinde anumite operatiuni care declanseaza si pregateste i... vezi detalii

doc

Conditiile Necesare pentru Incheierea Valabila a Unui Contract de Asigurare

Generalitati Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare. Asiguratorul se obliga prin acest contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc. Oamenii luati ca indivizi, precum si societatea in ansamblul ei, in decursul existentei lor sunt supusi unei multitudini de riscuri. Procesul de identificare, cuantificare, cercetare a rea... vezi detalii

doc

Contractul de Vanzare-Cumparare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti - cumparatorul - care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C.civ.). Desi Codul civil se refera la transmiterea proprietatii, urmeaza sa fie calificat vanzare-cumparare si contractul prin care, in schimbul unui pret, se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate, fiindca transmiterea proprietatii nu este de esenta, ci numai de natura contractului de vanzare-cumparare. Poate fi vorba de un drept real... vezi detalii

doc

Contractul de Fidejusiune

1.Dispozitii generale privind fidejusiunea 1.1.Notiunea si caracterele juridice ale fidejusiunii Prin contract de fidejusiune, o parte care este numita fidejusor se obliga fata de cealalta parte care este creditor sa execute integral sau partial, gratuit sau oneros obligatia debitorului. Prin fidejusiune se poate garanta si o obligatie viitoare sau afectata de modalitati . Fidejusiunea este o garantie personala in angajamentul pe care si-l ia fidejusorul fata de creditor de a executa obligatia debitorului principal in cazul in care acela nu o va executa. Creditorul are astfel certitudin... vezi detalii

docx

Contractul Individual de Munca

1. Generalitati "Munca are printre alte avantaje, si pe acela de a scurta zilele si de a lungi viata." Denis Diderot Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei importante crescute reglementarii contractului individual de munca. Este adevarat ca, in perioada recenta, a crescut foarte mult rolul de izvor de drept al contractelor colective de munca. Raporturile juridice efective, intre salariat si angajator, se nasc, insa, prin incheierea contractului individual de munca, acesta este contractul care stabileste partile, drepturile si obligatii... vezi detalii

doc

Consideratii Generale Proces Civil

Institutia probelor este calificata ca o institutie centrala a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protectia si ocrotirea drepturilor subiective civile. Inca din dreptul roman s-a consacrat adagiul "idem est non esse et non probari", deci a nu fi sau a nu fi probat este tot una.Tocmai de aceea se vorbeste despre un drept subiectiv procesual- dreptul la proba, care dubleaza si intareste dreptul subiectiv substantial. Considerand ca un proces este un duel al probelor partilor, putem spune ca probele au importanta atat pentru judecator cat si pentru parti. ... vezi detalii

doc

Rezolutiunea Unilaterala si Pactele Comisorii

Desfiintarea contractului pentru neexecutare era reglementata in Codul Civil de la 1864 sub cele 2 forme ale sale (judiciara si conventionala, la care se adauga rezolutiunea legala in cazurile prevazute de lege) in art. 1020-1021 la care se adauga drept temei juridic principiul reciprocitatii si al interdependentei obligatiilor in contractul sinalagmatic . Aceste doua articole s-au dovedit a fi insuficiente in practica, motiv pentru care doctrina si jurisprudenta au construit pe marginea lor figuri juridice din ce in ce mai complexe care si-au gasit locul in Codul Civil din 2009. Noul Cod ... vezi detalii

doc

Consintamantul valabil al partilor in contractele civile

In sens larg, prin fapte juridice se inteleg atat actiunile omenesti savarsite cu intentia sau fara intentia de a produce efecte juridice, cat si evenimentele, adica faptele naturale. In sens restrans, prin fapte juridice se inteleg numai actiunile omenesti savarsite fara intentia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc in puterea legii, precum si evenimentele, care sunt imprejurari care se produc independent de vointa omului dar de care legea civila leaga anumite consecinte juridice. Prin urmare, daca la faptele juridice in sens restrans se adauga actele juridice, adica a... vezi detalii

doc

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE IN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII - art. 238 - Infractiunea de ofensa adusa autoritatii cuprinsa in articolul 238 C.pen., in prezent abrogata prin O.U.G. nr. 58/2002, prevedea : " Atingerea adusa onoarei sau amenintarea, savarsita in public, impotriva uneia dintre persoanele prevazute in art.160, in legatura cu activitatea acesteia si de natura a aduce atingere autoritatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum si vatamarea corporala, savarsi... vezi detalii

Hopa sus!