Referate pentru domeniul Drept Civil

doc

Proba

I.1. Notiunea de proba "Idem est non esse et non probari"-a nu fi este acelasi lucru cu a nu fi dovedit (pentru ca afirmatiile care se fac in dreptul procesual pentru a fi considerate adevarate trebuie sa fie dovedite). In literatura juridica au fost date numeroase definitii privind proba si probatiunea: Domat considera ca dovada este ceea ce convinge minte de existenta unui adevar; Solon spunea ca probele sunt motive rationale spre a afirma sau nega ceva. Doctrina franceza spune ca "a proba inseamna a stabili realitatea a ceea ce se pretinde, furnizand interlocutorului e... vezi detalii

docx

Acte Juridice Civile

Notiunea privind actul juridic civil. Codul civil al Republicii Moldova defineste actul juridic in art.195 ca fiind ,,manifestarea de catre persoane fizice si juridice a vointei indreptate spre nasterea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor civile", Din aceasta definitie rezulta ca actul juridic prezinta urmatoarele elemente caracteristice: Actul juridic este inainte de toate, o manifestare de vointa a unei sau mai multor persoane fizice sau juridice; Manifestarea de vointa este facuta cu intentia de a produce efecte juridice respectiv de a crea, modifica, transmite ... vezi detalii

doc

Drepturile Sucesorale ale Sotului Supravietuitor

1.Mostenirea, izvorata dintr-o necesitate obiectiva fiind in dependenta de formele de proprietate , de relatiile de productie ale sistemului economic al statului si abordand interesele unor paturi largi ale populatiei, a fost si este cea mai importanta veriga a vietii sociale Institutia este intim legata de institutia proprietatii.Astfel, Glasson afirma in lucrarea sa" Elements du droit francais considere dans ses rapports avec le droit naturel de l economie politique", cu referire la mostenire ca" succesiunea este de drept natural, economia politica considerand-o unul dintre... vezi detalii

doc

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA IN DREPTUL ROMANESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia reglementarii prescriptiei achizitive 1.1.1. Prescriptia achizitiva in dreptul roman Definita de Modestinus ca adiectio dominii par continuationem possessionis temporis lege definiti , uzucapiunea functiona in dreptul roman clasic in doua situatii distincte: dobandirea de la o persoana care nu era proprietarul lucrului - a non domino -, viciu de fond care impiedica transferul proprietatii si respectiv transmiterea unor lucruri mancipi prin tradit... vezi detalii

doc

Dreptul la Mostenire al Rudelor Defunctului

Subiectul supus discutiei noastre se desprinde dintr-o tema vasta si anume ,,Mostenirea".Eu m-am oprit asupra ,,Dreptului la mostenire al rudelor defunctului" si, in mod special, asupra ,,Claselor de mostenitori". In paginile urmatoare am facut referire la rudele defunctului chemate la mostenire, acestea fiind principalul izvor pentru vocatia succesorala legala si am ilustrat cele patru clase de mostenitori. Inchei aceste sumare precizari cu indemnul spre studiu adresat de ilustrii dascali ai scolii romanesti de drept civil, C. Hamangiu, I. Rosetti Balanescu si Al.Baicoianu... vezi detalii

doc

Dovada Bunurilor Comune si Proprii

Bunurile sotilor 1. Notiunea de bunuri ale sotilor. Codul familiei in reglementarile sale, in articolele 30-36, privitoare la bunurile sotilor foloseste numai notiunea de bunuri fara nici o alta precizare. Aceasta inseamna ca notiunea de bunuri are si in dreptul familiei intelesul statornicit in dreptul civil, dreptul comun in materie, adica, acela de lucruri matreriale utile omului si susceptibile de apropiere si stapanire juridica, sub forma de drepturi patrimoniale. Asa fiind, notiunea de bunuri ale sotilor, trebuie privita atat in acceptiunea sa de bunuri corporale, adica de lucruri m... vezi detalii

doc

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECTIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice - generalitati Prin ocrotirea persoanei fizice se intelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul carora se asigura recunoasterea si protectia drepturilor subiective civile si a intereselor indreptatite ale acesteia, pecum si mijloacele de protectie ale persoanei fizice ca participanta la circuitul civil. Totalitatea mijloacelor juridice folosite in scopul ocrotirii omului formeaza sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Acest sistem a fost caracterizat in literatura juridica ca o "unitate in diversi... vezi detalii

doc

Efectele Actului Juridic Civil

1. Notiunea de act juridic civil si clasificarea acestora 1.1.Definirea actului juridic civil Actul juridic civil este definit ca fiind o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica a creea, modifica ori stinge raporturi juridice civile concrete. Notiunea de act juridic are doua intelesuri si anume: act juridic civil in sens de negotium (operatiunea juridica in sine) sau act juridic civil in sens de instrumentum (documentul care atesta manifestarea de vointa). 1.2.Clasificarea actelor juridice civile: Criteriile in functie de care actele juridice pot fi... vezi detalii

doc

Conditiile de Exercitare ale Actiunii Civile

1. Notiuni introductive privind conditiile de exercitiu ale actiunii civile Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces. (art.29 NCPC) Exercitiul actiunii civile este liber, in sensul ca declansarea actiunii nu este supusa unor garantii sau autorizatii prealabile , nimeni neputand fi tras la raspundere pentru ca a invocat pretentii nejustificate, cu exceptia unor consecinte pe care le poate supor... vezi detalii

docx

Spete Civil

Spete civil 1. A si B, reprezentantii proprietarilor din blocul X, au chemat in judecata pe C, proprietarul unui apartament din blocul respectiv, solicitand instantei sa-1 oblige pe acesta sa elibereze uscatoria blocului pe care a transformat-o in camera de locuit, ocupand-o abuziv. C s-a aparat aratand ca a incheiat o conventie cu cea mai mare parte a proprietarilor. Conform NCC in materia proprietatii private, este admisibila actiunea civila formulata de reclamantii A si B? In caz afirmativ, din ce motive? Spatiile comune, auxiliare, dotarile si utilitatile comune din bloc sunt bunuri ... vezi detalii

docx

Drepturi si libertati civile

1.Notiuni introductive Dreptul civil constituie ramura cea mai importanta a dreptului privat si are ca domeniu acele acte pe care le poate face orice cetatean , indiferent de profesiunea sa . Se considera ca dreptul civil este dreptul privat general , el carmuieste cele mai importante raporturi si acte juridice ale persoanelor particulare . Dintr-o alta perspectiva , totalitatea regulilor sau legilor care guverneaza activitatea omeneasca in societate si caror respectare este , la nevoie , asigurata de forta coercitica a statului constituie dreptul obiectiv . El este unul si acelasi pentru ... vezi detalii

doc

Formele Raspunderii Juridice

Formele raspunderii juridice Formele raspunderii juridice, in functie de apartenenta normelor juridice la una sau alta din ramurile dreptului sunt: Raspunderea civila; Este forma tipica si totodata cea mai dezvoltata a raspunderii juridice. Ea cunoaste doua forme: a)delictuala b)contractuala Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre personalitate a datoriei sale in fata societatii, unei colectivitati de oameni, intelegerea sensului si insemnatatii comportamentului sau. In jurisprudenta acest termen a capatat o alta semnificatie, deosebita de cea din lim... vezi detalii

doc

Consimtamantul

I. Notiuni introductive Codul nostru civil nu se refera la actul juridic civil in general, ci la prototipul sau - contractul civil (sau conventia) - stabilind, in art. 948, regula potrivit careia "conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt: 1. capacitatea de a contracta; 2. consimtamantul valabil al partii ce se obliga; 3. un obiect determinat; 4. o cauza licita. Potrivit art.948 C. Civ., conditiile de valabilitate ale unui act juridic sunt: - capacitatea; - consimtamantul; - obiectul; - cauza. In literatura juridica, conditiile de validitate ale actului... vezi detalii

docx

Gajul

Gajul este considerat o garantie reala mobila, asa cum este ea definita in Codul Civil, constituita prin deposedarea unui debitor de bunul pe care l-a grevat, titlularul gajului avand atat drept de urmarire cat si drept de preferinta asupra bunului respectiv. Si mai specific, "gajul sau amanetul este un contract accesoriu, prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil pentru garantarea datoriei" . In aceasta lucrare vom prezenta pe scurt principalele caracteristici ale gajului, tipuri de gaj care pot exista si modul de constituire si stingere a acestora. 2. Aspecte ge... vezi detalii

doc

Cauza Actului Juridic Civil, Forma Conditie Seciala de Validitate

Capitolul 1:Definirea actului juridic civil, conditii de validitate In legislatia civila, in doctrina si practica de specialitate este utilizat termenul de act juridic in dublu sens, si anune: a)manifestarea de vointa a uneia sau mai multor persoane exprimata cu intentia de a crea, modifica, sau stinge -potrivit legii- un raport jurudic civil; b)inscrisul facut de parti la incheierea actului juridic civil. Valabilitatea actelor juridice civile impun respectarea unor conditii de fond si de forma, denumite uneori elementele actului juridic civil. Conditiile esentiale pentru validitatea a... vezi detalii

Hopa sus!