Referate pentru domeniul Drept Civil pagina 2 din 37

doc

Dreptul de Opțiune Succesoral

2. Conditiile dreptului la mostenire Aspecte generale. Codul civil, in titlu ,,Despre calitatile cerute pentru a succede" (art. 654-658) prevede doua conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea mosteni, si anume o conditie pozitiva, aceea de a avea capacitate succesorala, si o conditie negativa, aceea de a fi nedemna pentru a mosteni . La ceste doua conditii se mai adauga si o a treia conditie, si anume aceea a vocatiei (chemarii) la mostenire, care poate fi legala sau testamentara, in raport de calitatea pe care mostenitorul o are fata de succesiune (aceea de... vezi detalii

doc

Probleme, Concepte în Filosofia și Teoria Dreptului din Secolul al XIX-lea

Triumful jusnaturalismului, pe teren politic si legislativ, a dus la ideea ca dreptul natural a fost realizat in mod concret, iar problema raportului cu dreptul pozitiv nu mai are sens; de acum inainte dreptul pare ca nu mai pune filosofiei alte probleme decat pe cele ale metodei stiintei dreptului pozitiv - considerat unica forma a dreptului. Din acest motiv, in expunerea principalelor probleme si concepte din filosofia si teoria dreptului din secolul al XIX-lea, vom incepe cu analiza doctrinelor care au dat nastere sau au deschis calea pozitivismului juridic, iar apoi vom prezenta poziti... vezi detalii

doc

Sistemul de publicitate imobiliară al cărții funciare conform legii nr.7-1996

Publicitatea imobiliara desemneaza mijloacele juridice prevazute de lege prin care se determina situatia materiala si juridica a bunurilor imobiliare, in mod public, prin registre special tinute de autoritatile statale, in vederea ocrotirii intereselor titularilor de drepturi reale imobiliare si cele legate de asigurarea circulatiei lor in conditiile legii. Insusi statul, prin autoritatile sale competente, are interesul de a cunoaste situatia circulatiei imobilelor, nu numai pentru perceperea taxelor si a impozitelor corespunzatoare, dar si pentru faptul ca indicele tranzactiilor imobiliar... vezi detalii

doc

Principii - drept civil

Legalitatea reprezinta un principiu general recunoscut in statele democratice si implica respectarea actelor normative de catre toate organele de stat, de toate persoanele juridice de drept public sau privat, de toti cetatenii. In actuala lege fundamentala se fac mai multe referiri la acest principiu, el avand o valoare constitutionala. Semnificatia principiului legalitatii in cadrul procedurii judiciare se poate desprinde din chiar dispozitiile constitutionale, indeosebi din articolul 124 care consacra independenta judecatorilor si supunerea lor numai legii. Judecatorii sunt obligati sa u... vezi detalii

doc

Funcția de Reprezentare a Locuinței

Locuinta, prezenta in viata comunitatii umane inca din paleolitic, poate fi definita in functie de aspectele sale economice, arhitecturale, sociale, estetice, etc. Dar, poate mai important decat orice definitie este modul in care aceasta serveste omului si cerintelor sale specifice. Complexul concept de " locuire " poate fi cu greu surprins in totalitatea sa. Definirea sa presupune analiza legaturii indivizibile dintre locuinte, dotari si amenajari socio-culturale, incluzand toate aspectele functionale, economice, estetice cat si cele social-reprezentative ale fenomenului. In contextul a... vezi detalii

doc

Îmbinarea normelor interne și celor internaționale pentru apărarea intereselor persoanelor în cadrul unui litigiu

Standardele internationale de munca, in special de importanta universala,adoptate de ONU si OIM inglobeaza practica juridica internationala.Aceste norme minutios studiate,imprumutate , aplicate in practica drept etalon in lumea civilizata, reprezinta un fel de cod international al muncii. Conform art.8 al Constitutiei Republicii Moldova , principiile si normele recunoscute ale dreptului international si contractele internationale ale Republicii Moldova constituie o parte din sistemul dreptului, luindu-se in vedere ca contractele internationale ,semnate si ratificate de Republica Moldova , ... vezi detalii

doc

Evidența de Carte Funciară

Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept a unui imobil dintr-o localitate. Inscrierile in cartea funciara se fac pentru opozabilitatea unui drept real, iar notarile pentru informare. Fiind o evidenta obiectiva, publicitatea imobiliara are ca temei lucrarile cadastrale, inregistrarile si radierile in concordanta cu actele si faptele juridice care privesc fiecare imobil. Entitatile de baza ale sistemului de publicitate imobiliara in conformitate cu Legea nr 7/2006 sunt parcela, constructia si proprietarul. Prin imobil in sensul Legii nr 7/2006 se inte... vezi detalii

doc

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOTIUNI GENERALE ASUPRA CAILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfasurata de instanta, organul de executare si alte organe ori persoane care participa la infaptuirea de catre instantele judecatoresti a justitiei in pricinile civile deduse judecatii si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege. Inca de la inceputurile dreptului, in desfasurarea procesului civil, a aparut necesitatea ca o hotarare pronuntata in urma unei judecati sa fie controlata de o alta instanta superioara, pentru a se permite... vezi detalii

doc

Operațiunile de stare civilă îndeplinite de către ofițerii de stare civilă

Actele de stare civila au o natura mixta,pentru ca se supun atat regulilor de drept civil cat si regulilor de drept administrativ. Din punctul de vedere al dreptului civil,actele de stare civila sunt o specie de acte autentice,iar pentru dreptul administrativ ele reprezinta actul doveditor al actului administrativ individual care este tocmai inregistrarea de stare civila. Totusi ,se sustinem ca actele de stare civila pot fi eventual privite ca rezultat al unor operatiuni tehnico-materiale,precum si ca inscrisuri doveditoare ale acestor operatiuni. Organizarea starii civile Exercitarea a... vezi detalii

doc

Elementele Contractului de Societate

Capitolul 1 : Notiuni si elemente specifice contractului de societate 1.1 Notiune Denumirea de drept comercial sugereaza ideea ca dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice care reglementeaza comertul,iar societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate. Din definitia societatii comerciale rezulta ca prin incheier... vezi detalii

doc

Proprietatea comună în devălmășie în Republica Moldova

Introducere Societatea ca element primordial privit din pozitie sociologica, este caracterizata prin colectivitate de oameni cu interes comun ce coopereaza intre ei. Anume acest interes comun sumat cu cooperare a dus civilizatii la prosperare si au determinat consecuvitatea si vialibilitatea fiintei umane, deoarece si ,,societatea microscopica" adica familia, are nevoie de interes comun dar mai ales de Capitolul I. Notiunea dreptului de proprietate ?. 1.1. Consideratii generale. Dobindirea si incetarea dreptului de proprietate In toate timpurile, proprietatea a framintat mintile nu do... vezi detalii

doc

Procedura Divorțului

1.1. Reglementarea legala Desfacerea casatoriei se face printr-o procedura speciala reglementata in Cartea a VI-a din Codul de procedura civila, Capitolul VI intitulat ,,Despartenia", in art. 607-619. Acestre prevederi legale se completeaza cu normele de drept comun de procedura civila in masura necesara si daca acestea sunt compatibile procedurii divortului. Dintre reglementarile cu caracter special, derogatorii de la normele generale de procedura civila semnalam, cu titlu de exemplu, urmatoarele: determinarea competentei teritoriale a instantei competente sa judece divortul se face dup... vezi detalii

docx

Recruțarea resurselor umane - studiu de caz SC Carrefour SA

Introducere Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja personal, la anumite schimbari in situatia angajarii cu personal si identificarea solicitantilor potentiali si capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. In acest context nevoile de recrutare pot fi strategice (restructurari, retehnologizari), pot raspunde unor urgente temporare (parasirea organizatiei din diferite motive, continuarea studiilor, satisfacerea stagiului militar), sau pot fi legate de miscarile interpersonal (promovari, transferuri). Recrutarea personalului poate ave... vezi detalii

doc

Metode extraeconomice de transmitere a proprietății funciare. acțiuni de drept civil - moștenirea, donația, uzucapiunea

Conceptul economic si conceptul juridic de proprietate Cuvantul ?proprietate? are o dubla acceptiune : in sens larg, exprima totalitatea relatiilor de productie, iar in sens restrans desemneaza acea parte a relatiilor dintre oameni care se stabilesc in legatura cu insusirea, aproprierea intr-o forma sociala a obiectelor naturii. Sensul restrans al notiunii de proprietate trebuie abordat intr-o dubla perspectiva - economica cat si juridica. Din punct de vedere economic, proprietatea reprezinta insusirea, aproprierea obiectelor naturii de catre om, in cadrul si prin mijlocirea unor forme s... vezi detalii

doc

Reglementarea și Clasificarea Garanțiilor în Drept Civil

Introducere Actualitatea temei. Garantiile obligatiilor civile au o importanta enorma in dezvoltarea si asigurarea raporturilor juridice obligationale, iar importanta acestora creste odata cu marirea numarului raporturilor juridice obligationale, mai ales a celor ce rezulta din relatii de afaceri. Unii ar putea considera ca garantiile obligatiilor sunt instituite exclusiv in favoarea creditorului, pentru a-l asigura ca nu va suferi pierderi in situatia daca debitorul este de rea-credinta sau devine insolvabil. Cu toate ca aceasta parere este corecta, ea este este incompleta, debitorul de ... vezi detalii

Hopa sus!