Referate pentru domeniul Drept Civil

docx

Moduri de Dobandire a Dreptului de Proprietate in Noul Cod Civil

1. Proprietatea si dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanta dreptului de proprietate se accentueaza in cadrul unei societati care este organizata pe baza principiilor economiei de piata, actele juridice civile referitoare la acest drept fundamental sunt din ce in ce mai solicitate iar litigiile in acest domeniu sunt in continua crestere. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el ofera titularului sau exercitiul tuturor facultatilor, tuturor prerogativelor pe care legea le cuno... vezi detalii

doc

Bunuri mobile si bunuri imobile

Clasificarea bunurilor Clasificarea bunurilor prezinta ,in dreptul civil, o semnificatie deosebita atit din punct de vedere teoretic, cit si mai ales pragmatic, deoarece, pe de o parte, ea determina natura raporturilor juridice ce se pot stabili cu privire la unele bunuri si pe de alta parte, regimul juridic al diferitelor categorii de bunuri. Astfel in functie de natura lor si calificarea data de lege, bunurile se impart: 1. Bunuri imobile (nemiscatoare):- sint acele bunuri care au o asezare fixa si stabila (pamintul, cladirile si in general, tot ceea ce este legat de sol). 2. Bunur... vezi detalii

docx

Filiatia Copilului din Afara Casatoriei

In sens larg, filiatia desemneaza un sir neintrerupt de nasteri care leaga o persoana de un stramos al ei, un sir neintrerupt de persoane intre care faptul nasterii a stabilit legatura de la parinte la copil. In inteles restrans, filiatia este raportul de descendenta dintre un copil si fiecare dintre parintii lui. Filiatia se intemeiaza pe legatura de sange dintre copil si parinti, care rezulta din faptul nasterii si cel al conceptiei. Insa, filiatia nu e in mod necesar o transpunere a fidela a realitatii biologice, in cazul adoptiei legatura de filiatie fiind complet detasata de suportul b... vezi detalii

rtf

Eutanasia

Prin eutanasie, care din greceste inseamna ,,moarte frumoasa" sau usoara, se subintelege ajutorul medicului in curmarea vietii bolnavului ce sufera de o boala incurabila. Pentru prima data in istoria omenirii eutanasia a fost legiferata in anul 1906 in statul Ohio, SUA. A fost practicata si in Germania hitlerista, unde erau omorati copii nou-nascuti cu neajunsuri fizice, bolnavii incurabili si invalizii. Mai tarziu, in unele state eutanasia a devenit ceva normal. Numai in anul 1995, in Olanda, au murit prin eutanasie 3% din cei decedati. In Olanda, unde practica a fost legalizata, 30% ... vezi detalii

doc

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege. Dintre modalitatile de dobandire a proprietatii putem enumera: succesiunea, donatia, ocupatiunea, hotararea judecatoreasca, conventia, prescriptia achizitiva (uzucapiune), testamentul. Succesiunea (mostenirea) reprezinta procedura juridica prin care totalitatea bunurilor unei persoane decedate (masa succesorala) intra in posesiunea altcuiva. Donatia ,,este un act de liberalitate prin care donatorele da irevocabil un lucru donatorului, care-l prim... vezi detalii

docx

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

I. Efectele contractului de vanzare-cumparare Contractul de vanzare-cumparare, prin incheierea sa, produce anumite efecte, urmarite de partile contractului. In esenta, efectele contractului reprezinta tocmai continutul acestuia, respectiv drepturile subiective si obligatiile civile nascute din conventia partilor. In legatura cu efectele contractului de vanzare-cumparare sunt necesare cateva precizari privind principiile generale in aceasta materie, respectiv principiul fortei obligatorii, principiul irevocabilitatii si principiul relativitatii efectelor actului juridic civil. In esenta, ... vezi detalii

doc

Raspunderea Comitentilor pentru Faptele Prepusilor

Datorita dezvoltarii tot mai evidente a societatii, precum si a extinderii si diversificarii formelor asociative riscul producerii unor prejudicii anonime este tot mai mare ceea ce expune victima sa suporte consecintele desfasurate in favoarea unor persoane, a fost reglementata in art.1000 al.3 Cod Civil norma legala conform careia comitentul este raspunzator pentru faptele prepusilor. In Noul Cod Civil raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor este prevazuta de art.1373 care dispune: "comitentul este obligat sa repare prejudiciul cauzat de prepusii sai ori de cate ori fapta s... vezi detalii

doc

Dreptul de Proprietate Privata in Romania

1. Notiuni generale ale dreptului de proprietate Potrivit art. 480 din Codul civil "Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Pentru o mai buna intelegere a definitiei pe care Codul civil o da proprietatii, este util a cita si dispozitiile art. 481, care prevad ca "nimeni nu poate fi silit sa cedeze proprietatea sa, afara numai pentru cazuri de utilitate publica si primind o dreapta si prealabila despagubire". Aceste doua texte pun in lumina conceptia clasica ... vezi detalii

doc

Mostenirea Testamentara

Notiuni introductive. Precizari terminologice Notiunea de mostenire(succesiune) In limbajul comun prin succesiune se intelege o insiruire de persoane, fapte sau fenomene. In sens juridic, succesiunea sau mostenirea, care sunt sinonime, au un inteles specializat desemnind transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice sau statul) . Notiunii de mostenire sau succesiune i se confera in doctrina si practica judiciara un inteles larg in sensul ca ea desemneaza orice feel de transmisiune de drepturi, atit ... vezi detalii

doc

Norma Juridica

Norma juridica este un element constitutive al dreptului. Norma juridica reprezinta o regula de conduita, generala, impersonala si obligatorie, expresie a vointei de stat, ce poate fi indeplinita la nevoie prin forta de constrangere a statului. Din aceasta definitie se pot desprinde trasaturile caracteristice ale normei juridice. a) este generala - prescrie o conduita tipica care se adreseaza tuturor persoanelor, unor grupuri sociale, si se aplica pe intregul teritoriu al tarii. b) este impersonala - nu se adreseaza unei persoane individuale (concrete) ci unui cerc nedeterminat, (norme ce ... vezi detalii

doc

Caile de Atac in Procesul Civil in Republica Moldova

Caile de atac a hotaririlor in procesul civil sunt acele mijloace prin intermediul carora partile care nu sunt de acord cu hotarirea emisa de catre prima instanta au dreptul de a-i verifica legalitatea si temeinicia, atacind-o in instanta de apel sau recurs. Apelul si recursul sunt cai ordinare de atac. Obiectul apelului il constituie, conf. art.358 al.1,2 CPC, hotaririle pronuntate in prima instanta de judecatorii si care pot fi atacate la curtile de apel de drept comun si hotaririle pronuntate in prima instanta de judecatoriile economice de circumscriptie, ce se ataca cu apel la Curtea ... vezi detalii

doc

Proprietatea Periodica

Proprietatea, in sens economic, este, raportul de insusire de catre om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricarei productii de marfuri si, implicit, o conditie fundamentala a existentei oricarei societati. A aparut odata cu societatea, stand la baza acesteia si va dainui cat timp va exista societatea. In sens juridic, proprietatea este dreptul de proprietate care exprima in plan juridic continutul economic al raportului social de apropiere. A aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii, odata cu aparitia statului si dreptului, moment in care apropierea bunurilo... vezi detalii

doc

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

I. Rezolutiunea contractelor civile 1.1. Notiunea de rezolutiune. In cazul in care una din partile contractului sinalagmatic refuza executarea contractului, cealalta parte poate invoca exceptia de neexecutare a contractului, ea poate cere executare silita a contractului si, dupa caz, despagubiri; ea are dreptul sa ceara rezolutiunea contractului pretinzand eventual si despagubiri. Rezolutiunea contractului este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand an desfiintarea retroactiva acestuia si repunerea partilor an situatia avuta anterior incheierii contrac... vezi detalii

doc

Drepturi Reale

1.Patrimoniul Definitie. Textul de principiu de la care se pleaca indeobste pentru explicarea notiunii de patrimoniu este art. 1718 C. civ., norma care instituie dreptul de gaj general al creditorilor chirografari, potrivit careia << Oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare >>. O alta prevedere care trimite la notiunea de patrimoniu este cea de la art. 781 C. civ. Potrivit careia creditorii pot cere separatia patrimoniului defunctului de cel al mostenitorilor pentru evitarea confuz... vezi detalii

doc

Interventia Legala sau Judiciara. Definire si Delimitare de Alte Institutii

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra notiunilor de interventie legala si judiciara va trebui sa punem in legatura teoria autonomiei de vointa cu notiunea de forta obligatorie a contractului si va trebui explicata succint teoria impreviziunii. Definire. Interventia legala in contracte este modalitatea prin care legiuitorul, prin intermediul unor norme imperative cuprinse in acte normative, modifica un contract civil, prin reconsiderarea prestatiilor cuprinse in el sau chiar a duratei pentru care contractul isi va produce efectele. Din aceasta definitie rezulta cu claritate ca interve... vezi detalii

Hopa sus!