Moștenirea

Extras din referat

1. Mostenirea. Terminologie specifica
Din punct de vedere etimologic, cuvantul ,,succesiune" isi gaseste originea in latinescul succesio-succesionis, care inseamna ,,inlocuire", dar si ,,urmarea" sau ,,succesiunea lucrurilor".
Prin mostenire, se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori statul). Rezulta ca regulile, care guverneaza mostenirea, se pot aplica, numai in cazul mortii unei persoane fizice, nu si in cazul incetarii existentei unei persoane juridice.
In locul notiunii de ,,mostenire", in mod frecvent, se utilizeaza si notiunea de ,,succesiune". In acest sens, Codul civil prevede, de exemplu, ca: ,,proprietatea bunurilor se dobandeste si se transmite prin succesiune..." (art.644 C. civ.), ,,succesiunile se deschid prin moarte"(art.651 C. civ.), etc.
Putem admite ca, in principiu, in materia dreptului de mostenire, notiunile de ,,mostenire" si ,,succesiune" sunt sinonime, folosirea lor diferentiata, pe parcursul prezentei lucrari, fiind dictata, exclusiv din considerente de forma . In dreptul civil, notiunea de succesiune se intrebuinteaza in doua sensuri : notiunea de mostenire sau succesiune (uneori ereditate) se intrebuinteaza, in sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate sau pentru desemnarea, a insusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci in sens de masa succesorala. Astfel, se vorbeste de mostenirea (succesiunea), lasata de defunct, de mostenirea dobandita de mostenitori, de mostenirea vacanta (hereditas iancens ). De exemplu, art. 653 C. civ. prevede ca ,,descendentii si ascendentii au de drept posesiunea succesiunii, din momentul mortii defunctului".
In functie de sfera de cuprindere, succesiunea (mostenirea) mai poate fi inteleasa:
a) in sens larg, desemneaza orice transmisiune de drepturi, intre vii sau pentru cauza de moarte, transmisiune care poate fi universala, cu titlu universal sau cu titlu particular. In acest sens, de exemplu si vanzarea-cumpararea unui bun singular este de asemenea o succesiune, in care cumparatorul este succesorul vanzatorului;
b) in sens restrans insa, numai transmisiunea pentru cauza de moarte este echivalent al notiunii de mostenire. Precizam ca notiunea de mostenire, are un inteles restrans, referindu-se, exclusiv, la transmisiunile de mortis causa.
Persoana, despre a carei mostenire este vorba, defunctul, se mai numeste si de cujus, abreviere din formula dreptului roman ,, is de cujus succesionis (rebus) agitur" (cel despre a carui mostenire / bunuri/ este vorba). In acest sens, se vorbeste, de exemplu, de moartea lui de cujus , fiind oarecum impropriu, sa se vorbeasca de moartea defunctului . Se mai utilizeaza, uneori, si termenul de autor (de exemplu, autorul comun al comostenitorilor), iar in cazul mostenirii testamentare, de testator.
Persoanele, care dobandesc patrimoniul defunctului, se numesc ,,mostenitori" sau ,,succesori", iar Codul civil, in mod frecvent, utilizeaza si termenul livresc de ,,erede", ,,erezi", ,,coerezi " (de exemplu, art. 692, 693, 696, 699, 701, 703-704, 707-714 etc.). In cazul mostenirii testamentare, dobanditorul se numeste, de regula, ,,legatar" .
Notiunea de masa succesorala. In cadrul dreptului de mostenire, notiunea de mostenire sau succesiune (uneori ereditate), se intrebuinteaza, nu numai in sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane in fiinta, dar si pentru desemnarea a insusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci, in 
sens de masa succesorala. In acest sens, se vorbeste de mostenirea (succesiunea) lasata de defunct, de mostenirea dobandita de mostenitori, de mostenirea sau succesiunea vacanta (hereditas iancens ), adica fara stapan (hereditas caduca ), etc.


Fisiere in arhiva (1):

  • Mostenirea.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!