Conditiile Generale ale Dreptului la Mostenire

Extras din referat Cum descarc?

Enumerarea conditiilor
Capacitatea si vocatia succesorala.
Sub titlul "Despre calitatile cerute pentru a succede", Codul civil (art.654-658) prevede doua conditii - una pozitiva si una negativa - pe care trebuie sa le intruneasca o persoana pentru a putea mosteni: sa aiba capacitate succesorala si sa nu fie nedemna de a mosteni.
La aceste doua conditii, in literatura juridica se adauga o a treia conditie, si anume, vocatia (chemarea) la mostenire. Dreptul la mostenire se analizeaza in cadrul dreptului succesoral nu in sensul aptitudinii generale a persoanei fizice ori juridice de a avea acest drept in continutul capacitatii sale de folosinta (dreptul de mostenire al persoanei fizice fiind un drept constitutional), ci in sensul dreptului asupra unei mosteniri deschise. Pentru ca o persoana sa aiba un asemenea drept, ea trebuie sa fie chemata la mostenire, adica sa aiba vocatie succesorala, legala sau testamentara. Deci vocatia succesorala este o conditie a dreptului la mostenire, numai ca aceasta chemare isi are temeiul fie in lege, fie in testamentul lasat de defunct.
Pe de alta parte, trebuie observat ca nedemnitatea succesorala, in sistemul Codului civil (art.655-658), este specifica numai mostenirii legale si deci nu reprezinta o conditie generala a dreptului la mostenire, tot asa cum revocarea judecatoreasca a legatelor pentru ingratitudine (art.930-931 C.ci v.) - ca echivalent al nedemnitatii succesorale legale -este specifica mostenirii testamentare".
Capacitatea succesorala
1. Notiunea de capacitate succesorala
Potrivit art. 654 C.civ. "pentru a putea succede trebuie neaparat ca persoana care succede sa existe la momentul deschiderii succesiunii". Rezulta ca orice persoana care exista in momentul deschiderii mostenirii are capacitate succesorala, adica capacitatea de a mosteni, de a culege o succesiune.
Dovada existentei in momentul deschiderii mostenirii incumba aceluia care pretinde drepturi asupra mostenirii (art. 1 1 69 C.civ.) si care poate sa fie mostenitorul in cauza (prin reprezentantii legali, daca este cazul), dar si succesorii sai in drepturi, in cazul in care mostenitorul a fost in viata la data deschiderii mostenirii (un timp cat de scurt), dar ulterior a decedat, drepturile lui asupra mostenirii fiind reclamate de proprii sai succesori in drepturi (mostenire prin retransmitere).
Intrucat dovada vizeaza "existenta" in raport cu momentul deschiderii mostenirii, ea se poate referi fie la dovada existentei persoanei in momentul deschiderii mostenirii, fie la dovada momentului deschiderii mostenirii in perioada existentei persoanei cu vocatie succesorala. Cu alte cuvinte, dovada vizeaza nu numai si nu atat existenta persoanei, ci mai ales corelatia ei cu momentul mortii celui care lasa mostenirea.
In aceasta ordine de idei, urmeaza sa facem unele precizari in legatura cu persoanele care au capacitate succesorala, fiindca exista in momentul deschiderii mostenirii, si in legatura cu persoanele care nu au capacitate succesorala, fiindca nu mai exista in acel moment, in prealabil, sunt necesare unele diferentieri privind capacitatea succesorala in cazul mostenirii prin reprezentare si prin retransmitere, in raport de problema capacitatii succesorale in cazul mostenirii in nume propriu.
Probleme de capacitate in cazul mostenirii prin reprezentare si prin retransmitere: in cazul mostenirii prin reprezentare, specifica numai mostenirii legale, mostenitorul (unul sau mai multi) cu vocatie succesorala legala (reprezentant) pretinde drepturile succesorale ale ascendentului sau (reprezentat) decedat la data deschiderii mostenirii (vezi infra nr.44 si urm.), urcand in locul, gradul si drepturile acestuia (art.664 C.civ.). in acest caz, reprezentantul trebuie sa dovedeasca ca el personal are capacitate succesorala (adica "existenta" la data deschiderii mostenirii), iar cel reprezentat era decedat la acea data, pentru ca "nu se reprezinta decat persoanele moarte" (art.668 C.civ.).
In caz de retransmitere a mostenirii, mostenitorul legal (in nume propriu sau prin reprezentare) ori testamentar - supravietuind un timp cat de scurt defunctului - dobandeste el succesiunea acestuia din urma (chiar daca nu a acceptat, dar nici nu a repudiat-o) si - confundata cu a sa proprie - o lasa propriilor sai mostenitori, legali sau testamentari (mostenire succesiva, subsecventa), in acest caz, persoanele care pretind drepturi asupra masei succesorale prin retransmitere trebuie sa dovedeasca ,,existenta" mostenitorului in momentul deschiderii primei mosteniri si, bineinteles, propriile drepturi succesorale asupra mostenirii lasata de acesta (inclusiv "existenta" la data deschiderii acestei din urma mosteniri). Retransmiterea poate fi si succesiva.
Retransmiterea mostenirii opereaza chiar daca mostenitorul - decedat inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de optiune succesorala de 6 luni - nu a exercitat acest drept (nici nu a acceptat, dar nici n-a repudiat-o), fiindca din patrimoniul retransmis face parte si acest drept de optiune, care poate fi exercitat de beneficiarul retransmiterii in perioada ramasa pana la implinirea termenului de prescriptie. Daca insa termenul de optiune este expirat, beneficiarul retransmiterii trebuie sa dovedeasca ca mostenitorul a acceptat mostenirea in termen sau ca a murit inainte de expirarea termenului si acceptarea a fost facuta de el, in caz contrar stingandu-se prin prescriptie titlul sau ce mostenitor.
Prin urmare, statuarea instantei supreme - in sensul ca "instantele aveau indatorirea sa stabileasca, pe baza de probe, daca D.P. a acceptat succesiunea - este corecta intrucat, in speta, moartea bunicilor (de cuius) a avut loc in februarie si septembrie 1981, iar moartea fiului lor in octombrie 1982. In consecinta, copiii si sotia supravietuitoare a fiului puteau beneficia - alaturi de alti mostenitori - de retransmiterea partii din mostenirea bunicilor numai daca fiul ar fi acceptat in termen mostenirea.


Fisiere in arhiva (1):

  • Conditiile Generale ale Dreptului la Mostenire.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!