Conceptul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata ca institutie de drept civil

Cuprins referat Cum descarc?

1.Geneza si evolutia institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata.3
2.Esenta, natura si continutul institutiei instrainarii de bunuri cu conditia intretinerii pe viata, ca institutie de drept civil.6
3.Caracterizarea particularitatilor si specificul institutiei instrainarii de bunuri cu conditia intretinerii pe viata.10
4.Insemnatatea si particularitatile bunurilor aflate in proprietate privata in cadrul institutiei privind instrainarea bunurilor cu conditia intretinerii pe viata.10
5.Particularitatile conditiei de intretinere pe viata in cadrul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata.23
6.Caractere juridice specifice ale instrainarii de bunuri in cadrul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata.29
7.Concluzii.35
8.Bibliografie.37


Extras din referat Cum descarc?

Geneza si evolutia institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata
Ab?rdarea temei privind institutia juridica a instrainarii bunurilor cu c?nditia intretinerii pe viata este impulsi?nata de ev?lutiile s?ciale, ec?nomice si tehn?l?gice, cresterea spectacul?asa a schimbului si c?mertului cu bunurile din pr?prietatea priv?ta. Pe parcursul dezvoltarii societatii institutia d?ta ? ?tras ?tentia mult?r juristi te?reticieni si practicieni precum si legiuit?rului. Institutia instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata nu este relativ noua in dreptul civil al Republicii Moldova. 
Actualitatea si importanta problemei abordate este determinata de cresterea utilizarii ei tot mai frecvente in viata sociala. Este foarte vizibil faptul ca astazi unele paturi sociale intalnesc tot mai multe greutati in viata cotidiana. Astfel, reiesind din situatia vulnerabila a bolnavilor, pensionarilor si invalizilor, care au pensii mici si necesita o ingrijire mai decenta dar nu dispun de mijloace financiare suficiente insa au in proprietate bunuri de pret (spatiu locativ, terenuri de pamant alte bunuri imobile si mobile), pot recurge la instrainarea bunurilor cu conditia intretinerii pe viata. Pentru legiferarea relatiilor de instrainare ei pot utiliza contractul care este reglementat de art. art. 839-846 Codul civil al Republicii Moldova .
Viata reala a societatii este sursa inepuizabila a dreptului, pe care acesta o slujeste creator. In acest sens, nu ne referim la viata din punct de vedere biologic, care este o pura eventualitate si nici la mortos cauza, care nici ea nu este o concluzie, ci la tot ce inseamna relatiile insului social, determinate sau conditionate de cele mai diferite interese si mijlocite in chip superior de normele dreptului, care astfel patrund in toate sferele vietii umane [ p. 55]. 
Istoria institutiei de instrainare a bunurilor cu conditia intretinerii pe toata durata vietii este asociata cu dreptul Roman. Masurile progresive facute de imparatii romani cum ar fi Antonius Pius, Marcus Aurelius, Alexander Severus, au condus la crearea de "institutii hranitoare" - scopul careia consta in determinarea dupa o anumita localitate a unui anumit numar de cetateni romani saraci, intretinerea (cu produse alimentare) era efectuata din contul taxelor adunate de la proprietarii de terenuri si comunitatile din zona privata. Acest lucru a fost determinat de necesitatea furnizarii de paine "gratuita" pentru ei. Cetatenilor romani nevoiasi gratuit li se elibera din partea statului marci sau bilete pentru dreptul de a obtine paine. Institutiile nutritionale au fost rezultatul unor actiuni ale guvernului imperial Roman impotriva reducerii populatiei din Italia. Pentru alimente (scopuri nutritionale) de la proprietarii de terenuri din zonele private, dupa care erau stabiliti un numar corespunzator de cetateni saraci romani, se incasau de la 2,5 % - 5 % din 1/12 valoarea estimata a terenului .
Dezvoltarea in continuare a institutiei de intretinere pe viata a avut loc in Evul Mediu. Pentru aceasta perioada de timp apartine prima clasificare a contractelor de renta: in contracte de renta viagera si contracte de renta vesnica [p. 25]. 
Aparitia intretinerii pe viata a avut loc ca urmare a obiceiului de a transmite manastirilor si bisericilor bunuri mobile si imobile in schimbul folosirii lor sub forma de renta viagera. In legislatia civila, a Moldovei de pana la anii 1940 s-a extins codul civil al Romaniei din 1864. 
Conditiile de intretinere au fost incluse in Codul civil din 1964 care reglementa un capitol aparte (capitolul 37) privind instrainarea unei case de locuit cu conditia intretinerii pe 48 viata. Contractul de intretinere pe viata din timpurile acelea este in mare masura similar cu contractul actual de instrainare a unui bun cu conditia intretinerii pe viata. Obligatia dobanditorului consta in a oferi locuinta, hrana, ingrijire in caz de boala. Ca si in actualul Cod civil al RM, dobanditorul nu avea dreptul sa instraineze casa, pe care a primit-o cu conditia intretinerii pe viata, iar interdictia data se inregistra la comitetul executiv al Sovietului local de deputati ai norodului. Inca o asemanare ce nu poate fi trecuta cu vederea este ca pieirea fortuita a casei primite de la transmitator nu-l scuteste pe dobanditor de obligatiile ce si le-a asumat in baza de contract, iar daca contractul este reziliat, casa se restituie transmitatorului, iar cheltuielile pentru intretinerea acestuia, facute de dobanditor pana la rezilierea contractului, nu se restituie. 
Cu toate acestea, in practica, contracte cu conditia intretinerii pe viata au inceput sa apara in Rusia. Necesitatea de a "intra" in astfel de contracte au fost cauzate de situatiile economice, care au predominat in Rusia, dupa Revolutia din Octombrie si incheierea Razboiului civil. Locuintele comunitare fiind distruse, in legatura cu care nevoia de locuinte a crescut. In acelasi timp, a crescut numarul de persoane in varsta singure care au nevoie de ajutor, de sprijin si de ingrijire de catre straini, gata sa dea in schimbul intretinerii, dreptul de proprietate asupra caselor lor .


Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata ca institutie de drept civil.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Adam I. Drept civil. Teoria general a a drepturilor reale. Bucuresti: Europa Nova, 1998. 480 p.
2. Adam I. Drept civil. Drepturile reale. Bucuresti: ALL BECK. 2002. 816 p.
3. Avornic Gh. Tratat de teoria generala a statului si dreptului. Chisinau: Tipografia centrala, 2010. 577 p.
4. Avornic Gh., Arama E., si al. Teoria generala a dreptului. Chisinau: Cartier, 2004. 656 p.
5. Baies S, Ugo Matei, Rosca N. Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate. Chisinau: ARC, 2000. 346 p.
6. Baies S., Rosca N. Drept civil: Partea generala. Persoana fizica. Persoana juridica. Chisinau: Cartier, 2004. 400 p.
7. Baies S., Rosca N. Drept civil. Drepturile reale principale. Chisinau: Tipografia centrala, 2005. 302 p.
8. Baies S., si al. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generala a obligatiilor, ed. a II, vol. I. Chisinau: Cartier, 2005. 528 p.
9. Baiesu S. Particularitatile examinarii litigiilor ce tin de dreptul de proprietate. Manualul judecatorului la examinarea pricinilor civile. Chisinau: Cartier, 2006, p. 482-524.
10. Baiesu S. Cartea a doua. Drepturile reale. In: Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, art. 284-376. Chisinau: Tipografia centrala, 2006, p. 559-666.
11. Boroi G., Anghelescu C.A., Nazat B. Curs de drept civil: drepturile reale principale. Ed. a 2-a, rev. Bucuresti: Hamangiu, 2013. 385 p.
12. Blosenco A. Drept Civil. Partea Speciala. Note de curs. Chisinau: Cartdidact, 2003. 280 p.
13. Birsan C. Drept civil: drepturile reale principale. Ed. a 2-a, rev. Bucuresti: Hamaragiu, 2015. 490 p.
14. Cebotari V. Prevederi legale privind obligatia de intretinere. In: Revista nationala de drept, 2003, nr. 2, p.16.
15. Cebotari. V. Dreptul familiei. Chisinau: USM, 2004. 336 p
16. Chelaru E. Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Bucuresti: ALL BECK, 2000. 248 p.
17. Chelaru O. Mihalache Iu. Analiza juridica a contractului de instrainare a bunului cu conditia intretinerii pe viata. In: Revista nationala de drept, 2007, nr. 5. p. 38-43.
18. Chisari A. Reglementari juridice privind serviciile sociale de zi destinate copilului sau familiei cu copii aflati in situatie de risc social. In: Legea si viata, 2006, nr. 2, p. 46-50.
19. Constitutia Republicii Moldova din 29.07.1994. In: Monitorul oficial nr.1 din 12.08.1994.
20. Codul civil al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti din 26 decembrie 1964. In: B. Of. nr.000 (abrogat).
21. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86 din 22 iunie 2002
22. Cod civil Roman. In: Monitorul oficial al Romaniei nr. 505 din 15 iulie 2011.
23. Cojocari E., si altii. Drept civil. Drepturi reale. Note de curs. Chisinau: Business - Elita, 2003. 180 p
24. Cojocari E., Dandara L. Drept civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate. Chisinau: Bons Offeces, 2005. 144 p
25. Dictionar juridic Rubinian. www.rubinian.com (vizitat 27.02.17)
26. Dogaru I., Cercel S., Danisor C. D. Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale. Craiova: Themis, 2001. 410 p
27. Dogaru I., Cercel S. Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale. Bucuresti: ALL Beck, 2003. 392 p.
28. Dogaru I. Draghici P., Teoria generala a obligatiilor. ed-a a - 2, Bucuresti: C. H. Beck, 2014. 856 p.
29. Dogaru I., Cercel S., Danisor C. D. Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale. Craiova: Themis, 2001. 410 p
30. Filipescu P. Dreptul Civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale. Editie revazuta si comp. Bucuresti: Actami, 1998. 384 p
31. Grozavu D. Serviciile de asistenta sociala - competenta proprie sau delegata a autoritatilor administratiei publice locale de nivelul I. www.caim.md/index.php (vizitat 10.01.16)
32. Hotararea Plenului Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova cu privire la aplicarea unor dispozitii ale codului civil si ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate privata asupra imobilelor, inclusiv asupra constructiilor anexe nr.2 din 27.03.2006. In: Buletinul Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova, 2006, nr.12
33. Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 18.04.1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor si amenajarilor. In: Buletinul Curtii Supreme de Justitie al Republicii Moldova, 2006, nr.12
34. Hotararea Guvernului Republicii Moldova, nr.849 din 27.06.2002 cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 95 din 01.07.2002.
...


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!