Cercetarea locală, expertizele și înscrisurile sub semnătură privată - mijloace de probă în procesul civil

Extras din referat

Cercetarea la fata locului
Cercetarea la fata locului, denumita si cercetare locala, descindere la fata locului sau ancheta judecatoreasca, reprezinta mij!locul prin care instanta ia cunostinta in mod direct de starea unor lu!cruri, situatia unui imobil sau despre alte imprejurari de fapt ce pot avea importanta pentru solutionarea litigiului. In acest sens art. 215 C. proc. civ. dispune: "In cazul cand instanta va socoti de trebuinta va putea hotari ca in intregul ei sau numai unul din magistrati sa mearga la fata locului spre a se lamuri asupra unor imprejurari de fapt care se vor arata prin incheiere.
Cercetarea la fata locului se va face cu citarea partilor, putandu-se asculta martorii si expertii pricinii. 
Cand instanta merge la fata locului, va fi insotita de procuror, in cazurile in care prezenta acestuia este ceruta de lege. 
Despre cele urmate la fata locului se va incheia proces-verbal. 
Procesul-verbal de cercetare la fata locului 
Despre efectuarea cercetarii la fata locului se incheie proces-verbal, care trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a situatiei locului, a urmelor gasite, a obiectelor examinate si a celor ridicate, a pozitiei si starii celorlalte mijloace materiale de proba, astfel incat acestea sa fie redate cu precizie si pe cat posibil cu dimensiunile respective. 
Cuprinsul si forma procesului-verbal 
Procesul-verbal trebuie sa cuprinda: 
a) data si locul unde este incheiat, ora la care a inceput si ora la care s-a terminat incheierea procesului-verbal; 
b) numele, prenumele si calitatea celui care il incheie; 
c) numele, prenumele, ocupatia si adresa martorilor asistenti, cand exista; 
d) descrierea amanuntita a celor constatate, precum si a masurilor luate; 
e) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor la care se refera procesul-verbal, obiectiile si explicatiile acestora; 
f) mentiunile prevazute de lege pentru cazurile speciale. 
Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de cel care il incheie, precum si de persoanele aratate la lit. c) si e). Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune despre aceasta. 
In caz de reconstituire a modului in care a fost savarsita fapta, se consemneaza amanuntit si desfasurarea reconstituirii. 
In toate cazurile se pot face schite, desene sau fotografii, ori alte asemenea lucrari, care se vizeaza si se anexeaza la procesul-verbal. 
Cercetarea la fata locului se solicita de parti sau se dispune din oficiu de instanta, printr-o incheiere, in care vor fi stabilite si activitatile ce trebuiesc desfasurate cu ocazia cercetarii, aspectele ce se au in vedere sa fie clarificate. 
Prin in!cheiere, instanta va fixa un termen la care sa se faca cercetarea, termen la care vor fi citate si partile.
Descinderea locala este de o importanta de necontestat, mai cu seama in acele procese in care instanta poate constata personal anumite imprejurari, fara sa fie necesar sa solicite concursul unor spe!cialisti. 
Dar cercetarea locala poate fi dispusa si pentru completarea altor probatorii, cum ar fi probele testimoniale. Apoi, pentru a obtine lamuriri suplimentare, cu ocazia cercetarii la fata locului, ins!tanta poate audia martori sau experti, in acest sens acestia urmand sa fie citati pen!tru ziua si locul unde urmeaza sa se efectueze cercetarea.
Reguli si recomandari
Cu ocazia cercetarii, vor fi respectate o serie de reguli cum ar fi: 
- nelimitarea in timp a activitatii de cercetare;
- efectuarea unei cercetari complete, independent de orice ipoteza preconce!puta sau alte anticipari ori de ceea ce a rezultat din alte probe administrate; 
- caracterul organizat, pe sectoare, daca este cazul, al cercetarii; 
- consemnarea in cursul executarii cercetarii a tuturor constatarilor facute, a altor elemente ce prezinta interes pentru cauza, in vederea mentionarii lor in procesul-verbal.
Desi este recomandabil este ca administrarea cercetarii sa se faca de catre completul de judecata care solutioneaza cauza, totusi ea poate fi facuta si de alt complet, prin comisie rogatorie, care este procedura prevazuta de Codul nostru de procedura civila, procedura utilizata pentru administrarea unor dovezi de catre alta instanta decat cea care judeca fondul litigiului. 
Procedura comisiei rogatorii se constituie astfel ca o exceptie de la principiul nemijlocirii, fiind reglementata de Codul de procedura civila pentru administrarea probei cu martori si a expertizei, dar si a altor dovezi. Mentionam totusi ca efectuarea acestei proceduri se justifica doar in acele situatii in care proba nu poate fi administrata la sediul instantei sesizate cu cererea principala.
In toate cazurile cercetarea la fata locului, intocmai ca si ex!pertiza, are ca obiect imprejurari de fapt. Aceasta similitudine de obiect dintre expertiza si cercetarea locala nu poate conduce totusi la identificarea celor doua institutii procesuale. Intr-adevar, prin exper!tiza se cerceteaza anumite lucruri pentru a se trage concluzii funda!mentate stiintific cu privire la imprejurari de fapt ce prezinta relevanta in solutionarea cauzei. In cazul cercetarii la fata locului judecatorul face simple constatari privitoare la anumite imprejurari de fapt, fara sa faca aprecieri de valoare cu privire la faptele constatate. Daca ar pro!ceda altfel, judecatorul ar putea fi recuzat.
Cand s-a incuviintat o cercetare locala, expertiza sau dovada cu martori, partea care a propus-o este obligata ca, in termen de 5 zile de la incuviintare, sa depuna suma statornicita de instanta pentru cheltuielile de cercetare, drumul si despagubirea martorilor sau plata expertului; recipisa se va depune la grefa instantei. 
Cand s-au incuviintat partilor dovezi, termenul de mai sus poate fi prelungit pana la 15 zile. 
Neindeplinirea acestor obligatii atrage decaderea, pentru acea instanta, din dovada incuviintata. 
Depunerea sumei se va putea insa face si dupa implinirea termenului, daca prin aceasta nu se amana judecata. 
Partea decazuta din dreptul de a administra o dovada va putea totusi sa se apere, discutand in fapt, si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor partii potrivnice. 
In cazurile in care proba a fost dispusa din oficiu sau la cererea procurorului in procesul pornit de acesta, instanta va stabili, prin incheiere, cheltuielile de administrare a probei si partea care trebuie sa le plateasca, putandu-le pune si in sarcina ambelor parti.


Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetarea Locala, Expertizele Si Inscrisurile sub Semnatura Privata - Mijloace de Proba in Procesul Civil.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!