Caile de Atac in Procesul Civil in Republica Moldova

Extras din referat Cum descarc?

Caile de atac a hotaririlor in procesul civil sunt acele mijloace prin intermediul carora partile care nu sunt de acord cu hotarirea emisa de catre prima instanta au dreptul de a-i verifica legalitatea si temeinicia, atacind-o in instanta de apel sau recurs.
Apelul si recursul sunt cai ordinare de atac.
Obiectul apelului il constituie, conf. art.358 al.1,2 CPC, hotaririle pronuntate in prima instanta de judecatorii si care pot fi atacate la curtile de apel de drept comun si hotaririle pronuntate in prima instanta de judecatoriile economice de circumscriptie, ce se ataca cu apel la Curtea de Apel Economica.
Hotaririle susceptibile de apel pot fi atacate, conf. art.357 CPC, pina a ramine definitive, in instantele de apel care, in baza materialelor din dosar si a celor prezentate suplimentar, verifica corectitudinea constatarii circumstantelor de fapt ale pricinii, a aplicarii si interpretarii normelor de drept real, precum si respectarea normelor de drept procedural, la judecarea pricinii in prima instanta.
Portivit art.358 al.3,4 CPC, nu pot fi atacate cu apel hotaririle pronuntate in prima instanta de judecatoriile de drept comun si de cele economice in litigii
care rezulta din raporturile de contencios administrativ, precum si alte
hotariri prevazute de lege, si hotaririle pronuntate in prima instanta de curtile de apel de drept comun, de Curtea de Apel Economica, de Colegiul civil si de contencios administrativ si de Colegiul economic ale Curtii Supreme de Justitie.
Hotaririle pronuntate in prima instanta dupa reexaminarea
pricinii pot fi atacate cu apel dupa reguli generale, cum prevede al.5 art.358 CPC.
Reiesind din legislatia procesual civila, art.359 al.1 CPC, incheierile ce sunt emise de prima instanta nu pot fi atacate cu apel decit o data cu hotarirea, exceptie facind incheierile ce pot fi atacate cu recurs, separat de hotarire, in cazurile cind acestea fac imposibila desfasurarea de mai departe a procesului si in cazurile expres prevazute de lege. 
In cazul in care a fost declarat apel impotriva hotaririi se considera declarat si impotriva incheierilor date in pricina respectiva, chiar daca au fost emise dupa pronuntarea hotaririi si daca atacarea incheierii nu se mentioneaza in cererea de apel.
Apelul poate fi declarat, potrivit art.360 CPC, de catre parti si participanti la proces, persoanele care nu sint participante la proces, dar care, prin hotarire judecatoreasca, sint lezate in drepturi; reprezentantul in interesul apelantului, daca este imputernicit in modul stabilit de lege; martorul, expertul, specialistul si interpretul, reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecata ce li se cuvine.
Persoana interesata care a renuntat expres la apel in privinta unei hotariri nu mai are dreptul sa declare apel.
In situatia in care exista mai multi reclamanti sau piriti si intervenienti care participa in proces din partea apelantului se pot alatura la apel, daca coincide pretentiile lor, pentru ce ei prezinta o cerere scrisa. Insa daca pretentiile nu coincide acestia depun apel separate, dupa reguli generale.
Potrivit art.362 CPC, termenul de declarare a apelului este de 15 zile de la data comunicarii hotaririi motivate. Daca apelul se face inainte de comunicarea
hotaririi, aceasta se considera comunicata la data depunerii apelului. 
Pentru persoanele care nu au fost atrase la proces, insa in privinta drepturilor carora instanta a luat o hotarire, termenul de apelcurge din momentul cind persoanele au luat cunostinta in mod legal dehotarirea judecatoreasca.
Termenul de apel se intrerupe prin decesul participantului la proces care avea interes sa faca apel sau prin decesul mandatarului caruia i se comunicase hotarirea. In astfel de cazuri, se face o noua comunicare, iar termenul de apel incepe sa curga din nou de la data comunicarii hotaririi. Pentru mostenitorii incapabili si pentru cei limitati in capacitatea de exercitiu sau pentru cei disparuti fara urma termenul curge din ziua in care se numeste tutorele sau curatorul.
Penrtu motive intemeiate termenul de atac ce a fost omis poate fi repus de catre instanta de apel ce va judeca apelul.
Apelul ce a fost depus in termen, precum si termenul de apel, conf. art.363 CPC, suspenda executarea hotaririi pronuntate de prima instanta.
Cererea de apel se depune in scris la instanta judecatoreasca a
carei hotarire se ataca, sub sanctiunea nulitatii,conf. art.364 CPC, cu plata taxei de stat in cazul in care apelul se impune cu taxa, in conditiile legii. Cererea de apel si inscrisurile noi care nu au fost prezentate in prima instanta se depun cu atitea copii citi participanti la proces sint, plus cite o copie pentru instanta de apel. Copiile de pe inscrisuri se legalizeaza in modul stabilit de lege. Inscrisurile alaturate, redactate intr-o limba straina se depun in traducere, certificata in modul stabilit de lege.
Cererea de apel trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si conf.art.365 CPC in ea urmeaza sa fie indicate:
- instanta careia ii este adresat apelul;
- numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului,
- calitatea lui procedurala;
- hotarirea atacata, instanta care a emis-o, completul de judecata,
- data emiterii;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul;
- probele invocate in sustinerea apelului;
- solicitarea apelantului;
- numele si domiciliul martorilor, daca se cere a fi citati in apel;
- documentele ce se anexeaza. 
In cerere pot fi indicate si alte date ce au importanta pentru cauza. Cererea ce se depune in mod obligatoriu urmeaza sa fie semnata de catre apelant.
Dupa primirea cererii de apel presedintele primei instante o inregistreaza, cel tirziu a doua zi, si dupa expirarea termenului de depunere a apelului, pentru toti participantii, expediaza a doua zi instantei de apel dosarul impreuna cu apelul.
Pina la expedierea dosarului instantei de apel, apelantul are drepul sa-si retraga apelul inaintind o cerere ce se anexeaza la dosar.
Daca cererea de apel nu intruneste conditiile necesare si daca cererea este depusa fara plata taxei de stat, conf. art.368 CPC, judecatorul instantei de apel dispune printr-o incheiere sa nu se dea curs cererii, acordind apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor. Daca apelantul indeplineste in termen indicatiile din incheierea judecatoreasca, apelul se considera depus la data prezentarii initiale.
Incheierea instantei de apel de a nu se da curs cererii poate fi atacata cu recurs.


Fisiere in arhiva (1):

  • Caile de Atac in Procesul Civil.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare. Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!