TVA la încasare

Extras din referat

Baza Legala
Ordinul Ministerului finantelor publice nr. 1519/ 2012 de aprobare a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
Hotararea nr. 1071 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in MO nr. 753 din 08.11.2012
Legea nr 208/2012 privind aprobarea OG nr 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in MO nr. 772/15.11.2012
Prevederi generale
Persoane care vor aplica sistemul TVA la incasare: 
a) De la 1 ianuarie 2013, conform prevederilor art. II din O.G. 15/2012, vor aplica sistemul TVA la incasare persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, in perioada 1 oct. 2011-30 sept. 2012, este inferioara plafonului de 2.250.000 lei. Fata de prevederile generale de la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, care se refera la cifra de afaceri din anul precedent ca referinta pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, prevederile art. II din O.G. 15/2012 cuprind o alta perioada de referinta, respectiv perioada 1 oct. 2011-30 sept. 2012. Datorita acestei perioade de referinta diferite, in cazul acestor contribuabili nu va fi luata in calcul si cifra de afaceri realizata dupa data de 1 octombrie 2012.
b) Contribuabilii a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata din oficiu de organele fiscale si care vor fi reinregistrati inainte de data de 30 septembrie 2012, vor aplica sistemul TVA la incasare in situatia in care nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in perioada 1 oct. 2011-30 sept. 2012, in perioada in care aveau un cod valabil de TVA . Aceste persoane, vor depune pana la data de 25 oct. 2012 o notificare la organele fiscale competente pentru a fi inregistrate in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare.
c) Contribuabilii care s-au inregistrat in scopuri de TVA dupa data de 1 octombrie 2012, vor aplica prevederile generale (cifra de afaceri din anul precedent) respectiv vor depune notificare pana pe data de 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 februarie 2013, cei care au perioada fiscala luna, sau incepand cu 1 aprilie 2013, cei care au perioada fiscala trimestrul. 
d) Contribuabilii care au fost scosi din evidenta persoanelor inregistrate in copuri de TVA, iar inregistrarea in scopuri de TVA a avut loc dupa data de 1 octombrie 2012, vor depune notificare pana pe 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 februarie 2013, cei care au perioada fiscala luna, sau incepand cu 1 aprilie 2013, cei care au perioada fiscala trimestrul. Nu sunt luate in calculul plafonului realizat in cursul anului 2012 livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA.
e) Dupa data de 1 ianuarie 2013, nu vor depune notificari, ci vor fi inregistrati din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare urmatoarele categorii de contribuabili : 
Contribuabilii care se inregistreaza ca platitori de TVA in cursul anului de la data inregistrarii in scopuri de TVA. 
Contribuabilii care sunt scosi din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA si reinregistrate in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. 
Nu are obligatia sa depuna notificarea persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. 
Pe de alta parte, daca in cursul anului calendaristic cifra de afaceri depaseste plafonul, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. Contribuabilii trebuie sa depuna Notificare de iesire din sistem in 25 zile de la data incheierii perioadei fiscale in care a fost depasit plafonul.
Ex: 
Pt. TVA trim: CA>2.250.000 lei in luna feb => TVA la incasare pana la 30 iunie; Notificare de iesire din sistem pana la 25 aprilie
Pt. TVA lunar: CA>2.250.000 lei in luna feb => TVA la incasare pana la 31 martie.; Notificare de iesire din sistem pana la 25 martie
Reguli generale de aplicare a sistemului 
Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare (eligibile): 
vor colecta TVA la incasarea facturilor pentru care se aplica sistemul, dar nu mai tarziu de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturii sau de la termenul legal pentru emiterea facturii, in cazul in care aceasta nu a fost emisa in acest termen (CF- Art. 155 alin.15: 
"...persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei (faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in capitolul 134^1), cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa." ); 
vor deduce TVA-ul aferent achizitiilor efectuate la momentul platii acestora, chiar daca furnizorii/prestatorii nu aplica sistemul TVA la incasare. Amanarea dreptului de deducere pana la plata taxei nu se aplica in cazul achizitiilor pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei prin mecanismul taxarii inverse; 
pentru indeplinirea conditiilor de forma privind exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente acestor achizitii, pe langa factura va fi necesara si dovada platii; 
in facturile emise pentru operatiunile pentru care se aplica sistemul, vor inscrie mentiunea "TVA la incasare" ;
vor fi inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, ce este publicat pe site-ul ANAF.


Fisiere in arhiva (1):

  • TVA la Incasare.pptx

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!