Secretul comercial

Cuprins referat Cum descarc?

INTRODUCERE .. . 3
1. Scurt istoric . . 4
2. Dreptul comercial din Republica Moldova 
2.1 Cum este protejat secretul comercial în Republica Moldova ...6
2.2 Raspunderea pentru divulgarea secretului comercial în Republica Moldova ...7
3. Dreptul comercial din alte țări ..8
CONCLUZII . .9
BIBLIOGRAFIE 10


Extras din referat Cum descarc?

Introducere
Există date și informații cu caracter economic care, deși nu constituie secrete de stat și nici nu fac obiectul unei invenții, totuși, nu sunt destinate publicului. Aceste date și informații trebuie păstrate cu strictețe, deoarece, chiar dacă nu sunt de valoarea secretelor de stat sau a informației de brevet, ele vizează importante interese ale economiei naționale, deoarece țin de secretul comercial sau know-how-ul unui sau altui agent economic.
Legea cu privire la secretul comercial stipulează că prin secret comercial se înțeleg informațiile ce nu constituie secret de stat, care țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de alte activități ale agentului economic, date a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.
Informațiile ce constituie secret comercial sunt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosința sau la dispoziția acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislația. Divulgarea unor astfel de date sau informații, fie de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, fie de cel care a ajuns să le cunoască în orice alt mod, reprezintă o amenințare pentru agentul economic respectiv. Păstrarea secretului comercial constituie o obligație morală, patriotică și juridică atât pentru persoanele care îl cunosc în virtutea unor circumstanțe obiective, cât și pentru orice persoană care a ajuns să îl cunoască într-un fel sau altul.
Pentru ca o afacere să fie una de succes, este necesar ca, în condițiile unei economii de piață, orice act de creativitate să fie cât mai bine protejat. Secretul comercial este o formă de proprietate industrială extrem de valoroasă, care este însă adeseori trecută cu vederea. În cadrul juridic de protecție a proprietății industriale, secretului comercial i se acordă prioritate în situațiile în care nu este posibilă protecția prin alte modalități, de exemplu, prin brevet, ori atunci când nu este dorită dezvăluirea soluției tehnice folosite. Brevetarea oferă garanția de deținere a dreptului asupra invenției și asigură posibilitatea de a interzice utilizarea invenției de către terți. Anume brevetabilitatea asigură progresul tehnico-științific, în cazurile în care instituția secretului comercial nu oferă o protecție suficientă.
Scurt istoric
Comentatorii, începând cu A. Arthur Schiller, afirmă că secretele comerciale erau protejate de Dreptul roman printr-o lege cunoscută drept actio servi corrupti , descrisă ca o acțiune pentru a corupe un servitor. Dreptul Roman este descris după cum urmează:
„Deținătorul roman al unei mărci sau al unui nume de firmă era protejat în mod legal împotriva folosirii nedrepte de către un competitor prin intermediul legii actio servi corrupti... cu ajutorul căreia juriștii romani obișnuiau să acorde ajutoare comerciale sub aparența acțiunilor de drept privat. „Dacă, după cum crede scriitorul (scrie Schiller), variate cazuri de acțiune privată au fost disponibile în vederea satisfacerii nevoilor comerciale, atunci statul a acționat în exact aceeași manieră în care o face și astăzi”
Legea secretului comercial, așa cum este cunoscută în prezent, a apărut pentru prima dată în Anglia in 1817, și în 1837 în Statele Unite, pentru prima dată, secretele comerciale au fost discutate în procese, iar deciziile acestor instanțe au devenit precedente importante. Prima lege din lume care a protejat secretele comerciale a fost o lege semnată în 1844 de regele francez Louis-Philippe . În 1845, împăratul rus Nicolae I a introdus pedeapsa pentru divulgarea secretelor comerciale în „Codul pedepsei generale”. Până la începutul secolului al XX-lea, secretele comerciale erau protejate în toate țările europene.
In toate țările occidentale, antreprenorii și-au păstrat dreptul de a concedia un angajat pentru spionaj industrial. Elveția a fost una dintre puținele țări în care legislația privind protecția secretelor comerciale nu a încetat să fie în vigoare de-a lungul secolului al XX-lea.
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, argumentul a devenit popular că introducerea secretelor comerciale în tehnologie ar accelera progresul științific și tehnologic prin încurajarea antreprenorilor să creeze modele originale în loc să le copieze pe altele. În 1974, Curtea Supremă a SUA a permis statelor să adopte propriile legi privind secretele comerciale. În 1996, Statele Unite au adoptat Legea privind spionajul economic, incriminând furtul de secrete tehnologice în favoarea țărilor străine și furtul de secrete tehnologice în scopuri comerciale. În anii 1990, legile privind secretele comerciale au reapărut în Rusia, Germania, Republica Cehă, Ungaria, Thailanda, Japonia, China. În unele state (de exemplu, Japonia, Franța), pedeapsa se limitează la o amendă sau despăgubiri pentru prejudiciu, în altele (de exemplu, în Germania), era posibilă răspunderea penală și dacă informațiile care constituie un secret comercial au fost obținute prin acțiuni ilegale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Secretul comercial.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

1. LEGE Nr. 171 din 06-07-1994 cu privire la secretul comercial
2. Viorel Iustin, “Secretul comercial”, Chișinău, 2017
3. Thomas C.W. „Executive Trade Secrets”, 2012
4. Гeлич A. В. - Рaзвитиe зapyбeжнoй пpaктики зaщиты кoммepчecкoй тaйны- - 2007
5. Codul penal al RM, codul contraventional a RM, codul muncii a RM
6. Razvan D. “Protectia secretului comercial in dreptul privat” , 2009
7. Alan Watson, “Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded”, 1996


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!