Rezultatul pe Acțiune - Principalul Indicator de Măsurare a Performanțelor Întreprinderii

Extras din referat

Indicatorul ,,Rezultatul pe actiune" este considerat cel mai important indicator in masurarea performantelor intreprinderii, permitand realizarea unor comparatii relevante in timp si spatiu. Sesizand importanta informatiilor ce pot fi furnizate, normalizatorii romani, prin OMFP 94/2001 au inclus in formatul de prezentare al Contului de Profit si Pierdere, pe ultima pozitie, acest indicator in cele doua forme ale sale: rezultatul pe actiune de baza ( basic earnings per share) si rezultatul pe actiune diluat (diluted earnings per share). Facand doar precizarea obligativitatii determinarii rezultatului pe actiune indiferent de forma rezultatului, profit sau pierdere, in ceea ce priveste modul de calcul, actul juridic mentionat face trimitere la prevederile IAS 33 ,,Rezultatul pe actiune". Acest standard, al carui obiectiv este determinarea si prezentarea, asa cum rezulta si din denumire, a rezultatului pe actiune, vizeaza in special calculul numitorului acestui indicator in marime relativa si anume ,,media ponderata a actiunilor in circulatie.
Informatiile obtinute in urma calculului indicatorului ,,rezultatul pe actiune", sunt deosebit de importante pentru utilizatorii situatiilor financiare, in special in cazul economiilor in care investitiile private sunt esentiale. Alcatuirea logica a indicatorului permite comparatii relevante in ceea ce priveste performanta atat in spatiu, intre diferite societati cat si in timp in cadrul aceleiasi societati.
Determinarea si prezentarea rezultatului pe actiune fac obiectul IAS 33 ,,Rezultatul pe actiune" (Earnings per share) in special in ceea ce priveste calculul numitorului ,,media ponderata a actiunilor in circulatie", urmarindu- se aplicarea consecventa a metodelor de calcul.
Tinand cont de prevederile standardului international de contabilitate, OMFP 94/2001 a inclus in formatul de prezentare al Contului de Profit si Pierdere acest indicator, care nu se regaseste insa in formatul prevazut de reglementarile contabile simplificate.
In acest sens, actul normativ amintit precizeaza: ,,rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent cat si pentru cel precedent, indiferent daca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu prevederile IAS 33." Din acest text de lege rezulta ca rezultatul pe actiune trebuie calculat chiar si in situatia obtinerii unor pierderi in cadrul exercitiului financiar.
IAS 33 se aplica intreprinderilor ale caror actiuni comune (ordinare) sau actiuni comune (ordinare) potentiale fac obiectul tranzactionarii la bursa de valori dar si intreprinderilor care neavand o obligatie in acest sens, furnizeaza totusi informatii in ceea ce priveste rezultatul pe actiune. 
Este bine cunoscut faptul ca instrumentele de capital propriu sunt titluri de valoare ce pot lua forma actiunilor comune si actiunilor preferentiale, precum si a altor instrumente similare, reprezentand ceea ce revine titularilor din capitalul propriu al societatii.
Se impune in acest moment al prezentarii definirea urmatorilor termeni specifici operatiilor de capital:
- actiunile comune (ordinare) reprezinta acele instrumente de capital subordonate, in ceea ce priveste printre altele ordinea distribuirii dividendelor, altor tipuri de instrumente de capital. Aceste titluri dau nastere in mod egal la drept de vot si distribuire a profitului net.
- actiunile comune (ordinare) potentiale sunt orice contracte care pot sa acorde detinatorilor lor drepturi la actiuni comune.
- actiunile preferentiale sunt acele titluri de valoare care nu includ drept de vot dar care presupun dreptul de a primi dividende preferentiale.
Intreprinderile care aplica IAS 33 trebuie sa publice un rezultatul pe actiune de baza (basic earnings per share) si un rezultatul pe actiune diluat (diluted earnings per share).
I. Rezultatul pe actiune de baza 
Rezultatul pe actiune de baza este un indicator de marime relativa ce se calculeaza raportand profitul sau pierderea neta a


Fisiere in arhiva (1):

  • Rezultatul pe Actiune - Principalul Indicator de Masurare a Performantelor Intreprinderii.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!