Proiect Econometrie

Extras din referat

CALCULUL INDICATORILOR
I. INDICATORI ABSOLUTI
1. SPORUL ABSOLUT
A.Sporul absolut cu baza fixa : ? i / 0 = yi - y0
? 2000 / 1999 = y2000 - y1999 = 26.712,0 - 32.980,6 = - 6.268,6 mil lei 
In anul 2000 veniturile au scazut cu 6.268,6 mil lei fata de anul 1999.
?2008/1999 = y2008 - y1999 = 26.174,0 - 32.980,6 = - 6.806,6 mil lei
In anul 2008 veniturile au scazut cu 6.806,6 mil lei fata de anul 1999.
B. Sporul absolut cu baza in lant : ? i / i - 1 = yi - y i - 1
? 2000 / 1999 = y2000 - y1999 = 26.712,0 - 32.980,6 = - 6.268,6 mil lei 
In anul 2000 veniturile au scazut cu 6.268,6 mil lei fata de anul 1999.
? 2008 / 2007 = y2008 - y2007 = 26.174,0- 24.126,0 = 2.048 mil lei 
In anul 2008 veniturile au crescut cu 2.048 mil lei fata de anul 2007.
Corelatii:
1. ? ? i / i - 1 = ? n / 0 - suma tuturor sporurilor cu baza in lant este egala cu ultimul spor cu baza fixa.
? ? i / i - 1 = -6.806,6 mil lei
? n / 0 = ? 2008/1999 = y2008 - y1999 = 26174,0 - 32980,6 = -6.806,6 mil lei
2. ? i / 0 - ? i - 1 / 0 = ? i / i - 1 - diferenta dintre un spor cu baza fixa si sporul cu baza fixa anterior este egala cu sporul cu baza in lant corespunzator.
Exemplu:
? 2001/ 1999 - ? 2000 / 1999 = ? 2001 / 2000 = 20.893,9 - 26.712,0 = - 5.818,1 mil lei
II. INDICATORI RELATIVI
1. INDICELE DE CRESTERE
A. Indicele de crestere cu baza fixa
I i / 0 (%) = yi / y0 x 100
I 2000/1999 = y2000 / y1999 x 100 = 26.712,0 / 32.980,6 x 100 = 81,00 %
In anul 2000 fata de anul 1999, veniturile au scazut de 0,81 ori sau au reprezentat 81,00 % din veniturile anului 1999 
I 2008/1999 = y2008 / y1999 x 100 = 26.174,0 / 32.980,6 x 100 = 79,36 %
In anul 2008 fata de anul 1999, veniturile au scazut de 0,7936 ori sau au reprezentat 79,36 % din veniturile anului 1999.
B. Indicele de crestere cu baza in lant
I i / i - 1 (%) = yi / yi - 1 x 100
I 2000/ 1999 = y 2000 / y 1999 x 100 = 26.712,0 / 32.980,6 x 100 = 81,00%
Veniturile in anul 2000, au crescut de 0,81 ori sau au reprezentat 81,00% din veniturile anului 1999.
I 2008/ 2007 = y 2008 / y2007 x 100 = 26.174,0 / 24.126,0 x 100 = 108,49%
Veniturile in anul 2008, au crescut de 1,0849 ori sau au reprezentat 108,49% din veniturile anului 2007.
Corelatii:
1. ? I i / i - 1 = I n / 0 = yn / 0 / y0 - produsul tuturor indicilor cu baza in lant este egal cu valoarea 
ultimului indice cu baza fixa
Exemplu:
? I i / i - 1 = 79,36 % ; I n / 0 = I 2008 / 1999 = 79,36%
2. I i / 0 / I i - 1 / 0 = I i / i - 1 - raportul dintre un indice cu baza fixa si indicele cu baza fixa anterior este egal cu indicele cu baza in lant corespunzator
Exemplu:
I 2008/ 2007 = 79,36 / 73,15 x 100 = 108,49 % 
2. RITMUL DE CRESTERE AL SPORULUI
A.Ritmul de crestere al sporului cu baza fixa
Ri / 0 = ? i / 0 / y0 x 100 = I i / 0(%) - 100
R2000/ 1999 = I 2000 / 1999 - 100 = 81,00 - 100 = - 19,00%.
Veniturile din anul 2000 au scazut cu 19,00 % fata de anul 1999 ce a adus o scadere de 6.268,6 mil lei.
R2003/ 1999 = I 2003 / 1999 - 100 = 56,26 - 100 = - 43,74%.
Veniturile din anul 2003 au scazut cu 43,74 % fata de anul 1999 ce a adus o scadere de 14.427 mil lei
R2008/ 1999 = I 2008 / 1999 - 100 = 79,36 - 100 = - 20,64%.
Veniturile din anul 2008 au scazut cu 20,64 % fata de anul 1999 ce a adus o scadere de 6.806,6 mil lei
B.Ritmul de crestere al sporului cu baza in lant
Ri / i - 1 = ? i / i - 1 / yi - 1 x 100 = I i / i - 1(%) - 100
R2004/ 2003= I 2004 / 2003 - 100 = 113,00 - 100 = 13,00 %.
Veniturile din anul 2004 au crescut cu 13,00 % fata de anul 2003 ce a adus o crestere de 2.412,1 mil lei si au scazut cu 36,43% fata de anul 1999, ceea ce a adus o scadere de 6.806,6 mil lei
III. MARIMI MEDII
1. MEDIA TERMENILOR SERIEI
y = ? yi / n = 234.137,1 / 10 = 23.413,71 mil lei / luna
In medie, in fiecare an veniturile sunt de 23.413,71 mil lei in preturile medii ale anului 2008.
Sporul mediu nu este reprezentativ, deoarece sporurile cu baza in lant nu au acelasi semn, la fel si indicele mediu de crestere, datorita indicilor care sunt fie supraunitari, fie subunitari


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Econometrie.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!