Proceduri de executare silită

Extras din referat

1.ASISTENTA IN PROCEDURA EXECUTARII SILITE
Prezentarea de fata are in vedere prevederile legale in vigoare la data de 1 martie 2007.
Legislatie aplicabila in domeniu:
_ Codul de procedura civila, republicat in M.Of. nr. 177/26.07.1993, modificat si
completat de:
 Ordonanta nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de
procedura civila, publicata in M.Of. 40/30.01.1998;
 Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea
Codului de procedura civila, publicata in M.Of. 479/02.10.2000;
 Ordonanta de urgenta nr. 58/2003 privind modificarea si completarea
Codului de procedura civila, publicata in M.Of. 460/28.06.2003;
 Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea OUG nr. 58/2003 privind
modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in
Monitorul Oficial nr. 470 din 26 mai 2004;
 Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru
modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in M.
Of. nr. 609 din 14 iulie 2005;
 Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de
procedura civila, publicata in M. Of. nr. 994/13.12.2006
_ Codul civil din 1864 republicat in Brosura din 01.01.1997.
Notiune:
Executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului
recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau prin alt titlu executoriu, constrange - cu
concursul organelor competente - pe debitorul sau care nu isi executa de buna voie
obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a si le aduce la indeplinire in mod silit.
I. Participantii la executarea silita
Sunt participanti la executarea silita: partile, organele de executare si instanta
judecatoreasca.
Partile in faza executarii silite sunt debitorul urmarit, creditorul urmaritor si tertele
persoane care participa la aceasta faza.
Potrivit legii sunt organe de executare: executorii judecatoresti, organele fiscale, care
asigura executarea silita a creantelor bugetare, executorii bancari, executorii din cadrul
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.
Prin Legea nr. 459/2006 a fost sporit rolul activ al organelor de executare in indeplinirea
atributiilor ce le revin in cadrul acestei proceduri, pentru realizarea integrala si cu
celeritate a obligatiilor prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii,
a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.
II. Titlurile executorii
Titlul executoriu este inscrisul care permite punerea in executare silita a creantei pe care
o constata. Potrivit legislatiei actuale principalele titluri executorii sunt urmatoarele:
 hotararile judecatoresti
 actele autentificate de notarul public
 hotararile arbitrale
 hotararile judecatoresti straine
 efectele de comert - cambia, biletul la ordin, cecul
 decizia de imputare
Prin recenta modificare se prevede expres obligatia executorului de a remite personal
creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza
restituirii si partea de obligatie ce a fost executata.
Daca titlul executoriu nu contine suficiente criterii in functie de care se poate actualiza
valoarea obligatiei, organul de executare va trebui sa actualizeze obligatia in functie de
rata inflatiei, aceasta fiind calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit
executorie sau, pentru celelalte titluri, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana
la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.
Pana in prezent, actualizarea obligatiei se facea in functie de cursul monedei la data platii
respectivei obligatii.
III. Caracterele creantei ce urmeaza a fi executata
Potrivit art. 379 din C. Proc. Civ. orice urmarire nu se va realiza decat pentru o creanta
certa, lichida si exigibila, indiferent daca urmarirea silita va avea ca obiect bunuri mobile
sau bunuri imobile.
Este certa creanta a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte,
chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta (art. 379 alin. 3
C.proc.civ.).
Este lichida creanta al carei cuantum este determinat prin insusi actul de creanta sau si a
altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de acesta, fie opozabile
lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.
IV. Obiectul executarii silite
Art. 3712 din Cod proc.civ. prevede ca pot fi executate silit obligatiile care au ca obiect
plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei
constructii, plantatii ori a altor lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.
In principiu, executarea silita nu are ca obiect decat bunurile ce apartin debitorului. Prin
exceptie, executarea silita poate avea ca obiect bunurile altei persoane decat debitorul,
ca in urmatoarele cazuri:
 urmarirea silita pornita de un creditor a carui creanta este garantata cu o ipoteca
asupra unui imobil, imobil care se afla in mainile altei persoane decat debitorul;
 privilegiul statului la creantele bugetare consacrat de art. 1725 C.civ. Prevederile
art. 1725 C.civ. se vor aplica coroborat cu dispozitiile art. 166 din Codul de
procedura fiscala care prevede in rangul 4 al ordinei de preferinta creantele
statului provenind din impozite, taxe, contributii si alte sume stabilite potrivit legii,
iar in rangul 5 creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat.
Sub supravegherea organului de executare, creditorul si debitorul pot conveni ca
executarea silita sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti
ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau
ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.
V. Incuviintarea executarii silite
Potrivit legii, instanta de executare este judecatoria.
Dupa obtinerea titlului executoriu, creditorul se va adresa cu o cerere de executare silita
executorului judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde urmeaza a se efectua
executarea ori executorului judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde se afla
bunurile urmaribile.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri de Executare Silita.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!