Procedura de înființare a societății pe acțiuni

Extras din referat

Procedura de infiintare a societatii pe actiuni
I.Actul constitutiv al societatii
Societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut,contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori si se incheie in forma autentica. Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului.
Actul constitutiv al societatii pe actiuni va cuprinde:
- numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare , potrivit legii nationale;
- Forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
- Obiectul de activitate al societatii , cu precizarea domeniului si a activitatii primcipale;
- Capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subsris, daca legea nu prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
- Valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul de actiuni acordate pentru acestea;
- Numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile oferite fiecarei categorii de actiuni;
- numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale si de administrare acordate unora dintre ei;
- numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice; 
- clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii de catre organele statutare , controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
- durata societatii;
- modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
- sediile secundare-sucursale;
- avantajele rezervate fondatorilor;
- operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce urmeaza a fi platite pentru acele operatiuni;
- modul de dizolvare si lichidare a societatii.
Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. Capitalul social al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei, conform prevederilor legale prezente, iar numarul asociatilor nu poate fi mai mic de 5.
Formarea capitalului social:
- aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate;
- aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare;
- aporturile in creante sunt liberate potrivit art.84 din Legea nr.31/1990 privind socitatile comerciale ( republicata in M. Of. Nr. 33 din 29 ianuarie 1998 );
- prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea capitalului social.
La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si emblema.
II. Inmatricularea societatii 
In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii si administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere imantricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.


Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de Infiintare a Societatii pe Actiuni.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!