Referate pentru domeniul Contabilitate

doc

Marfurile

Fiind expresia baneasca a valorilor sau utilitatii marfurilor preturile sunt variabila de marketing mix cu cele mai ample implicatii asupra mecanismului de functionare a pietii,inclusiv a celei turistice. Cea mai mare parte din istoria productiei de marfuri s-a bazat pe preturi negociate de vanzatori si cumparatori,ceea ce a condus adeseori la situatii in care aceeasi marfa era vanduta la preturi diferite unor cumparatori diferiti (in functie de forta si abilitatea lor in negocieri), lucru in general inechitabil.Abia pe la sfarsitul secolului al XX-lea s-a ajuns la pretul unic pentru toti... vezi detalii

doc

Evaluarea Controlului Intern

Controlul intern reprezinta politicile adoptate de conducerea unei firme cu scopul de a asigura obiectivele manageriale privind asigurarea sistematica si eficienta a activitatii, inclusiv protectia activelor, prevenirea si descoperirea erorilor si a fraudelor, acuratetea si realitatea instrumentarii tehnice contabile, astfel incat informatiile financiare sa fie credibile. Controlul intern este procesul conceput si efectuat de cei insarcinati cu guvernanta, conducere si alti angajati in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile despre realizarea obiectivelor cu privire la credibilitat... vezi detalii

doc

Sisteme Contabile Comparate

Carso Global Telecom a fost fondata in 1996 in Mexic. Compania a fost creata in urma divizarii Grupo Carso, cu obiectivul de a separa participatiile Grupo Carso detinute in piata mexicana de telecomunicatii. Operatiunile de companie sunt realizate in principal prin intermediul filialei Telmex. Compania a fost constituita ca o societate anonima cu capital variabil , identificata prin inscrierea nr. 107.113 din data de 24 Iunie 1996, sub incheierea notarului public nr. 20 al Districtului Federal. Durata de functionare a societatii este nedeterminata. Birourile principale ale companiei s... vezi detalii

docx

Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale

Infractiunea de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii presupune sa se realizeze o utilizare de bunuri sau a creditului firmei sau a autoritatii sale. Aceasta utilizare sa fie impotriva interesului societatii, sa se efectueze un act in interes personal sau al altuia, precum si acest act sa fie savarsit cu rea-credinta. In prezenta lucrare este prezentat comiterea acestui fapt contrar interesului social, fiind evaluat in raport cu momentul comiterii infractiunii, administratorii si directorii raspunzand pentru deciziile luate, pe baza unor informatii adecvate si in in... vezi detalii

docx

Politici Bugetare si Fiscale. Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu

1. Politica bugetar-fiscala: scopuri si instrumente. Principalele instrumente ale politicii bugetar fiscale: Chelt guvernamentale; Plati transferabile; Taxele. Chelt guvernamentale includ: Platile de salariu catre sectorul bugetare; Achizitiile de produse necesare sectorului de aparare; Achizitiile de produse destinate infrastructurii economiei nationale; Alte achizitii de bunuri si servicii; Cumpararile de bunuri si servicii efectuate de guvern afecteaza direct cererea agregata pe piata bunurilor si serviciilor. Orice achizitie guvernamentala amplifica cererea agregata la nivelu... vezi detalii

doc

Controlul Activitatii Economice prin Costuri

Controlul activitatii economice prin costuri Instrumentele clasice ale controlului de gestiune sunt extrem de numeroase, mergand de la costuri, standarde, bugete si rapoarte, preturi de cesiune interna, pana la centre de responsabilitate. Unele dintre aceste instrumente au o functie predominant informativa, cum este cazul costurilor, in timp ce altele indeplinesc functia de reglare a comportamentelor. Costul, ca instrument al controlului de gestiune, vizeaza informarea factorilor de decizie (a managerilor). El permite acestora sa-si formeze o opinie de ansamblu asupra intreprinderii si, to... vezi detalii

doc

Teorie si Practici Contabile Privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

1. Introducere Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare este reglementata prin standardul international de contabilitate IAS 1, prin directivele Comunitatii Economice Europene a IV-a si a VII-a. In tara noastra referentialul contabil este reprezentat de OMFP 1752/2005 in care sunt aprobate reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV - a a Comunitatii Economice Europene. Situatiile financiare constituie parte a procesului de raportare financiara. Un set complet de situatii financiare cuprinde, de regula, un bilant, un cont de profit si pierdere, o situatie a modificarilor p... vezi detalii

doc

Monografie Contabila

I. PREZENTAREA FIRMEI 1. Denumirea societatii si sediul: ROMAN S.R.L., Str. Tacerii nr. 2, sect. 1, Bucuresti. 2. Forma de organizare: societate cu raspundere limitata. 3. Obiectul de activitate: divers (productie, comert, servicii). 4. Date de identificare: - Registrul comertului J/40371/2002; - Cod fiscal R 521439; - Cont de disponibil nr. 21.16.76.3.00 deschis la B.C.R. sector 1. II. Pentru constituirea societatii, in luna noiembrie au loc urmatoarele operatiuni: 30 noiembrie 1. Subscrierea capitalului social in valoare de 15.000.000 lei conform contractului de societate si sta... vezi detalii

doc

Doctrina si deontologia profesiei contabile

Toate entitatile cu personalitate juridica titulare de partimoniu poseda un ansamblu de bunuri corporale si necorporale necesare desfasurarii activitatii economice, sociale si politice, bunuri din a caror utilizare si gestionare rezulta drepturi si obligatii cu valoare economica, determinarea elementelor de active si de pasive la nivel global realizandu-se prin inventariere. Realizarea operatiunii de inventariere a elementelor de active si de pasive ale patrimoniului unei entitati, asigura premisele indeplinirii obiectivului fundamental in ceea ce priveste produsele si instrumente... vezi detalii

doc

Capitalul Social

1.1 Continutul si structura capitalurilor Un prim element al patrimoniului il constituie capitalul care exprima in esenta sub forma baneasca obligatiile unitatii fata de cei care participa la constituirea sa, acestea putand fi persoane fizice si persoane juridice.Deoarece capitalul se regaseste in patrimoniul unei firme pe toata durata de existenta a acestei firme are un caracter permanent fiind denumit si capital permanent. Capitalurile permanente se impart in trei categorii: - capitaluri proprii - provizioane pentru riscuri si cheltuieli - datorii pe termen mediu si lung. 1. Capita... vezi detalii

doc

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati. Acestea sunt create dupa o analiza in detaliu atat a costurilor generate de acestea cat si a beneficiilor rezultate din punerea lor in aplicare, de unde rezulta ca eficienta acestor mecanisme este direct proportionala cu raportul dintre efect si efort. De multe ori insa managerul nu este dispus sa introduca sisteme de control intern foarte performante, acestea antrenand si costuri pe masura. Tinand cont de legatura existenta intre controlul intern ... vezi detalii

doc

Cambia si Trata

Denumirea si forma cambiei Cambia este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura, in procesul crearii sale, trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Titlul este creat de tragator in calitate de creditor, care da ordin debitorului sau, numit tras, sa plateasca o suma fixata la o data determinata in timp, fie unui beneficiar. Fie la ordinul acestuia din urma. Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare, folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi, fiind cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Notiunea de trata este un ... vezi detalii

doc

Rate de Rentabilitate

Rata marjei brute reflecta excedentul degajat din activitatea de exploatare aferent cifrei de afaceri. Indicatorul exprima eficienta valorificarii produselor societatii in termeni de numerar. Rata marjei brute a exploatarii se determina cu ajutorul urmatoarei relatii de calcul: Aceasta rata indica capacitatea proprie a activitatii de exploatare de a degaja profit. Valoare ridicata a ratei EBE reflecta posibilitatea financiara de reinnoire rapida a echipamentelor intreprinderii. O ameliorare a ratei EBE exprima o crestere a productivitatii, in masura in care rata nu este o simpla consecint... vezi detalii

doc

Contabilitatea Produselor Finite

Argument Rezultatul procesului de productie vezi detalii

ppt

Contabilitatea Datoriilor

Contabilitatea reprezinta un sistem informational utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor utile in procesul de luare a deciziilor economice. In conditiile economiei de piata, contabilitatea este chemata sa asigure cu informatie obiectiva si veridica, continuta in rapoartele financiare ale intreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sint proprietarii si angajatii intreprinderilor, investitorii si creditorii, actionarii, bursele de valori, serviciul fiscal si alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltarii economiei. Datoria este o obl... vezi detalii

Hopa sus!