Referate pentru domeniul Contabilitate

docx

Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale

Infractiunea de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii presupune sa se realizeze o utilizare de bunuri sau a creditului firmei sau a autoritatii sale. Aceasta utilizare sa fie impotriva interesului societatii, sa se efectueze un act in interes personal sau al altuia, precum si acest act sa fie savarsit cu rea-credinta. In prezenta lucrare este prezentat comiterea acestui fapt contrar interesului social, fiind evaluat in raport cu momentul comiterii infractiunii, administratorii si directorii raspunzand pentru deciziile luate, pe baza unor informatii adecvate si in in... vezi detalii

docx

Politici Bugetare si Fiscale. Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu

1. Politica bugetar-fiscala: scopuri si instrumente. Principalele instrumente ale politicii bugetar fiscale: Chelt guvernamentale; Plati transferabile; Taxele. Chelt guvernamentale includ: Platile de salariu catre sectorul bugetare; Achizitiile de produse necesare sectorului de aparare; Achizitiile de produse destinate infrastructurii economiei nationale; Alte achizitii de bunuri si servicii; Cumpararile de bunuri si servicii efectuate de guvern afecteaza direct cererea agregata pe piata bunurilor si serviciilor. Orice achizitie guvernamentala amplifica cererea agregata la nivelu... vezi detalii

doc

Controlul Activitatii Economice prin Costuri

Controlul activitatii economice prin costuri Instrumentele clasice ale controlului de gestiune sunt extrem de numeroase, mergand de la costuri, standarde, bugete si rapoarte, preturi de cesiune interna, pana la centre de responsabilitate. Unele dintre aceste instrumente au o functie predominant informativa, cum este cazul costurilor, in timp ce altele indeplinesc functia de reglare a comportamentelor. Costul, ca instrument al controlului de gestiune, vizeaza informarea factorilor de decizie (a managerilor). El permite acestora sa-si formeze o opinie de ansamblu asupra intreprinderii si, to... vezi detalii

doc

Teorie si Practici Contabile Privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

1. Introducere Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare este reglementata prin standardul international de contabilitate IAS 1, prin directivele Comunitatii Economice Europene a IV-a si a VII-a. In tara noastra referentialul contabil este reprezentat de OMFP 1752/2005 in care sunt aprobate reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV - a a Comunitatii Economice Europene. Situatiile financiare constituie parte a procesului de raportare financiara. Un set complet de situatii financiare cuprinde, de regula, un bilant, un cont de profit si pierdere, o situatie a modificarilor p... vezi detalii

doc

Monografie Contabila

I. PREZENTAREA FIRMEI 1. Denumirea societatii si sediul: ROMAN S.R.L., Str. Tacerii nr. 2, sect. 1, Bucuresti. 2. Forma de organizare: societate cu raspundere limitata. 3. Obiectul de activitate: divers (productie, comert, servicii). 4. Date de identificare: - Registrul comertului J/40371/2002; - Cod fiscal R 521439; - Cont de disponibil nr. 21.16.76.3.00 deschis la B.C.R. sector 1. II. Pentru constituirea societatii, in luna noiembrie au loc urmatoarele operatiuni: 30 noiembrie 1. Subscrierea capitalului social in valoare de 15.000.000 lei conform contractului de societate si sta... vezi detalii

doc

Doctrina si deontologia profesiei contabile

Toate entitatile cu personalitate juridica titulare de partimoniu poseda un ansamblu de bunuri corporale si necorporale necesare desfasurarii activitatii economice, sociale si politice, bunuri din a caror utilizare si gestionare rezulta drepturi si obligatii cu valoare economica, determinarea elementelor de active si de pasive la nivel global realizandu-se prin inventariere. Realizarea operatiunii de inventariere a elementelor de active si de pasive ale patrimoniului unei entitati, asigura premisele indeplinirii obiectivului fundamental in ceea ce priveste produsele si instrumente... vezi detalii

doc

Capitalul Social

1.1 Continutul si structura capitalurilor Un prim element al patrimoniului il constituie capitalul care exprima in esenta sub forma baneasca obligatiile unitatii fata de cei care participa la constituirea sa, acestea putand fi persoane fizice si persoane juridice.Deoarece capitalul se regaseste in patrimoniul unei firme pe toata durata de existenta a acestei firme are un caracter permanent fiind denumit si capital permanent. Capitalurile permanente se impart in trei categorii: - capitaluri proprii - provizioane pentru riscuri si cheltuieli - datorii pe termen mediu si lung. 1. Capita... vezi detalii

doc

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati. Acestea sunt create dupa o analiza in detaliu atat a costurilor generate de acestea cat si a beneficiilor rezultate din punerea lor in aplicare, de unde rezulta ca eficienta acestor mecanisme este direct proportionala cu raportul dintre efect si efort. De multe ori insa managerul nu este dispus sa introduca sisteme de control intern foarte performante, acestea antrenand si costuri pe masura. Tinand cont de legatura existenta intre controlul intern ... vezi detalii

doc

Cambia si Trata

Denumirea si forma cambiei Cambia este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura, in procesul crearii sale, trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Titlul este creat de tragator in calitate de creditor, care da ordin debitorului sau, numit tras, sa plateasca o suma fixata la o data determinata in timp, fie unui beneficiar. Fie la ordinul acestuia din urma. Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare, folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi, fiind cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Notiunea de trata este un ... vezi detalii

doc

Rate de Rentabilitate

Rata marjei brute reflecta excedentul degajat din activitatea de exploatare aferent cifrei de afaceri. Indicatorul exprima eficienta valorificarii produselor societatii in termeni de numerar. Rata marjei brute a exploatarii se determina cu ajutorul urmatoarei relatii de calcul: Aceasta rata indica capacitatea proprie a activitatii de exploatare de a degaja profit. Valoare ridicata a ratei EBE reflecta posibilitatea financiara de reinnoire rapida a echipamentelor intreprinderii. O ameliorare a ratei EBE exprima o crestere a productivitatii, in masura in care rata nu este o simpla consecint... vezi detalii

doc

Contabilitatea Produselor Finite

Argument Rezultatul procesului de productie vezi detalii

ppt

Contabilitatea Datoriilor

Contabilitatea reprezinta un sistem informational utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor utile in procesul de luare a deciziilor economice. In conditiile economiei de piata, contabilitatea este chemata sa asigure cu informatie obiectiva si veridica, continuta in rapoartele financiare ale intreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sint proprietarii si angajatii intreprinderilor, investitorii si creditorii, actionarii, bursele de valori, serviciul fiscal si alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltarii economiei. Datoria este o obl... vezi detalii

doc

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit intr-un audit al situatiilor financiare, asupra cantitatii si calitatii probelor de audit care trebuie obtinute si asupra procedurilor de audit utilizate de auditori pentru obtinerea respectivelor probe de audit. Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil sa emita concluzii rezonabile pe care sa se bazeze opinia de audit. Este esential ca o proba sa fie corect documentata pentru a usura tragerea unor concluzii logice care sa constituie ba... vezi detalii

doc

Impozitul pe Venit - In Cazul Contribuabililor Persoane Fizice

INTRODUCERE Impozitele si taxele au fost inventate cu multa vreme in urma, odata cu aparitia statului in lume. Tot de atunci, fiscalitatea a devenit o problema care a generat razboaie si revolutii. Sa nu uitam ca Declaratia de Independenta a Statelor Unite ale Americii a fost declansata de ,,taxa ceaiului". Revolutia americana a impus un principiu fundamental in materie fiscala, si anume acela ca taxele si impozitele sunt, de fapt, contributii ale cetatenilor si ca ele trebuie asezate la nivelul la care cetatenii sunt dispusi sa le plateasca. Cineva spunea ca: ,,Impozitele se platesc ... vezi detalii

doc

Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Elemente introductive Ideea si geneza unui cadru conceptual isi au originile in Statele Unite. Aceasta "constitutie" a unei contabilitati moderne aseaza sistemul contabil al unei tari, si mai ales practicile sale, pe baze conceptuale, ceea ce asigura performanta normalizarii, dar si a prelucrarilor contabile si a raportarii financiare. Desi pastreaza multe din trasaturile si structurile cadrului contabil conceptual American, IASC se diferentiaza de acesta prin faptul ca se adreseaza mai multor categorii de utilizatori, dar si printr-o serie de deosebiri tehnice si conceptuale. ... vezi detalii

Hopa sus!