Referate pentru domeniul Contabilitate

docx

Determinarea costului la SC HDM Interncasa SRL

1.INTRODUCERE 1.1 ROLUL SI IMPORTANTA CONTABILITATII DE GESTIUNE Contabilitatea de gestiune are in vedere prevederile OMFP 1826/2003. Contabilitatea de gestiune ofera informatii de natura financiara si nefinanciara necesare unei gestionari eficiente a patrimoniului, precum: - informatii legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfasoara activitati de productie, prestari de servicii, precum si de costul bunurilor vandute pentru persoanele juridice care desfasoara activitate de comert; - informatii care stau la baza bugetarii si controlului activit... vezi detalii

doc

Plan de afaceri

S.C. SoftwareBugs S.R.L Tulcea cu sediul in Tulcea, str.Pacii nr.88, judetul Tulcea, reprezentata prin Bercea Adrian, Botoi Florentin, Tosum Ender, Tudose Alexandru in calitate de administratori. Societatea a fost inregistrata in registrul comertului la R26/988/2000 Numar de asociati - 4 Obiectul de activitate potrivit prevederilor din statut : - productie - comert - import-export -prestari servicii Capital social - subscris 12.000.000 lei - varsat 12.000.0000 lei Forta de munca: numar total 10 din care - angajati permanent 8 - colaboratori 7 1.Consiliul ... vezi detalii

doc

The Role of Management Accounting

Only in the last few decades has accounting become firmly established as an academic discipline, taught in universities and other educational establishments throughout the world. Accounting traditionally belongs within departments of commerce, or business studies, or within faculties of social science or social studies, along with such other 'applied' subjects as economics, politics, sociology and, sometimes, law. It is not traditionally taught along with medicine or geography or French or Latin or physics. The academic location of the subject as a social science may offer some clues as to ... vezi detalii

doc

Contabilitatea Gestiunii Capitalurilor

Conceptul de capital trebuie utilizat de catre societati comerciale, avand la baza necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare. In cazul in care utilizatorii sunt preocupati de mentinerea capitalului nominal investit se adopta conceptul financiar al capitalului, iar daca acestia sunt preocupati de capacitatea de exploatare a societatii se adopta conceptul fizic al capitalului. Capitalul unei entitati patrimoniale din orice ramura de activitate poate fi privit sub 2 aspecte: - ca factor de productie - ca aporturi ale proprietarilor acesteia Ca factor de productie, capitalul reprez... vezi detalii

docx

Codul deontologic al profesionistului contabil

Introducere Cunoasterea eticii ajuta profesionistul contabil in depasirea dilemelor etice, pentru ca acesta sa faca alegerile potrivite, chiar daca de aceaste alegeri nu va beneficia compania, ci va beneficia publicul care se bazeaza pe profesionistul contabil si auditor. Responsabilitatea profesionistului contabil nu se limiteaza exclusiv la satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Actionand in interesul public, un profesionist contabil trebuie sa respecte Cod Etic si sa se conformeze acestuia. Daca unui profesionist contabil i se interzice sa se conformeze an... vezi detalii

doc

Contabilitatea Stocurilor la o Societate Comerciala

S.C." "S.N.C. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala in nume colectiv. Activitatea acesteia se desfasoara in conformitate cu legile romane, prevederile statului si contractului societatii. Sediul societatii este in Roman judetul Neamt putand fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii asociatilor,potrivit legii. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, puncte de lucru, birouri sau agentii in tara sau in strainatate, cu indeplinirea formalitatilor legale. Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub... vezi detalii

doc

Fasceita

Fasceita eozinofilica sau sindromul Shulman reprezinta o boala fibrozanta localizata, care apare la nivelul fasciilor si este caracterizata de eozinofilie periferica. Aceasta afectiune a raspuns bine la corticoterapie, regimurile terapeutice initiale fiind bazate pe aceasta terapie. Se mai numeste fasceita Schulman, se constata o inflamatie dureroasa, indurativa, simetrica, sclerodermiforma a extremitatilor (mai frecvent la brate), afectand tegumentul si tesutul subcutanat, de cauza necunoscuta; apare la varste medii si ocazional la copii. Este precipitata de efort fizic intens. Prezinta ma... vezi detalii

doc

Contabilitatea Capitalului Social la SC Free Style SRL Targu Jiu

ARGUMENT Lucrarea de fata "Organizarea contabilitatii capitalului social" este structurata in 3 capitole, fiecare avand subcapitolele sale. Pe parcursul acestor capitole din lucrare am incercat sa surprindem principalele trasaturi ale contabilitatii capitalului social, fapt care ne permite sa formulam unele concluzii si propuneri referitoare la tema abordata: In primul rand, capitalul social este o parte insemnata a contabilitatii financiare. El are un caracter avansabil fiind constituit la infiintarea intreprinderii societare, prin aporturi in natura si/sau in numerar al propr... vezi detalii

doc

Contabilitate de Gestiune

eficienta utilizarii factorilor de productie. Prin contabilitatea de gestiune se determina costul de productie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S), costul pe centre de responsabilitate, costul diferitelor functiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu si pe centre). Ea furnizeaza informatii de natura economica exprimate atat in unitati monetare cat si nemonetare (fizice). Contabilitatea de gestiune are ca obiect: - cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor in interiorul intreprinderii pe centre de responsabilitate si pe produse - metode de transf... vezi detalii

doc

Monografie Contabila Salarii

1.Pe data de 25.06.2007 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau , achita avansuri catre personal ( pe card) in suma de 94.796 lei , conform Listei de avans Chenzinal pe luna iulie 2007 , cu finantare de la Bugetul Local. 425 = 7702 94.796 lei 2. Pe data de 31.07.2007 se inregistreaza Statele de plata ( Centralizator ) aferente lunii iulie 2007 , in suma bruta de 181.398 lei . 641 = 421 181.398 lei 3.Pe data de 31.07.2007 se inregistreaza retineri salarii luna iulie 2007 in suma de 147.506 lei 421 = % 147.506 lei 4312 17.240 4314 11.782 4372 1.487 444 17.257 425 94.796 462 4.473 427 4... vezi detalii

doc

Contabilitatea mijloacelor banesti la SA Zorile

In conditiile unei economii de piata, profitabilitatea si lichiditatea reprezinta doua probleme principale ale managementului. Lichiditatea unei intreprinderi in mare parte depinde de activele lichide curente (pe termen scurt) care reprezinta activele financiare ce rezulta in urma operatiilor cu mijloacele banesti, de investire a banilor si de creditare. Mijloacele banesti reprezinta una din cele mai ingenioase creatii ale omenirii. Ele au mijlocit schimbul de marfuri, au facilitat functionarea economiei si au dat impuls dezvoltarii societatii. Intr-un proces specific de mare efervescenta,... vezi detalii

docx

Metodologia Cercetarii - Utilizatorii de Informatie Contabila

I. Sinteza literaturii de specialitate Rolul si locul contabilitatii manageriale in sistemul informational, Prof. Univ. Dr. Nicolae Todea, Drd. Ec. Angela Ioana Aurar (Marginean) - Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Revista Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, Nr. 3 Martie 2011 Publicatia prezinta importanta informatiei contabile in economia de astazi prin prisma caracteristicilor pe care trebuie sa le indelineasca pentru a face face necesitatilor utilizatorilor de informative contabila, in speta managerilor, care isi fundamenteaza deciziile pe acest tip de informatie... vezi detalii

doc

Contabiliatea Produselor

PREZENTAREA SOCIETATII 1.1. Statutul 1.1.1. Denumirea societatii - S.C. RODIPLUS S.R.L. 1.1.2. Forma juridica a societatii - privata 1.1.3. Sediul societatii - Brasov, str. Pavilioanelor CFR, nr. 2 1.2. Obiectul de activitate 1.2.1. Activitati productive - in domeniul industriei alimentare: a) fabricarea de produse lactate si bauturi racoritoare din fruct; b) obtinerea de cofetarie si patiserie; c) producerea de rachiuri naturale din fructe. 1.2.2. Activitati in domeniul pestarilor de servicii: a) prestari de lucrari agricole de toate tipurile; b) transport d... vezi detalii

doc

Evidenta Sintetica si Analitica a Impozitelor pe Venit in Republica Moldova

Evidenta sintetica si analitica a impozitelor pe venit. Un loc important in cadrul decontarilor cu bugetul il ocupa impozitul pe veniturile persoanelor care desfasoara activitate de intreprinzator, modul de determinare si evidenta a lui se reglementeaza de S.N.C. 12"Contabilitatea impozitului pe venit", titlul II ,,Impozit pe venit" al Codului fiscal, Legea pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal si Legii bugetului de stat pe anul 2009. Cotele impozitului pe venit pe anul 2009 pentru persoanele fizice, au fost de: 7% din venitul anual impozabil ce ... vezi detalii

doc

Standardul International de Audit 220

Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt folosite in auditarea situatiilor financiare si, conform necesitatilor, la auditarea de informatii si servicii conexe. ISA contine procedurile esentiale, principiile de baza si recomandarile aferente, fiind interpretate in functie de materialele explicative si alte materiale ce ofera indrumari. Pentru a aprecia principiile si procedurile de baza, se iau in considerare si materialele explicative, si celelalte materiale ale ISA. Se poate, in unele cazuri exceptionale, ca un auditor financiar sa se abata de la ISA pentru realizarea unui eficient a... vezi detalii

Hopa sus!