Referate pentru domeniul Contabilitate

doc

Asemanari si Deosebiri intre Deciziile in Administratia Publica din Sistemul Administratiei Descentralizate si Sistemul Administrativ Federal

1.Notiuni teoretice Decizia in procesul administrativ De obicei,administrarea este discutata ca arta de "a asigura ca lucrurile sa fie facute".In acest context, se pune accentul pe procesele si metodele de asigurare a activitatii eficiente.Sunt determinate anumite principii pentru asigurarea activitatii coordonate a unor grupuri de oameni.Insa in intreaga discutie nu se acorda atentie alegerii care precede orice actiune-adica determinarii a ceea ce trebuie facut,mai curand decat facerii propriu-zise.Acest referat se preocupa anume de aceasta problema-procesul alegerii care condu... vezi detalii

doc

Inventarierea

Mai multe discipline economice utilizeaza inventarierea ca procedeu, atribuindu-I fiecare o anumita acceptiune. In contabilitate, inventarierea este un procedeu de verificare faptica a existentei si starii mijloacelor economice, a creantelor si datoriilor unitatii patrimoniale din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric. Prin utilizarea acestui procedeu inventarierea ofera capacitatea de a furniza informatii si date reale putand fi scoase astfel la iveala neconcordantele ce pot apare intre datele din contabilitate si realitatea din teren. Conform punctului 131 din Regulamentul de ... vezi detalii

doc

Analiza Contabila a Firmei Stolz-Bauer

1.Introducere Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie determinarea costurilor prestabilite, inregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de productie, executarea de lucrari, prestari servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, analiza acestora cat si determinarea rezultatelor analitice. Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.El trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre ... vezi detalii

doc

Raport Evaluare SC Electromagnetica SA

-- Capitolul I -- SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE PREZENTAREA EVALUATORILOR Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri: Scurt istoric 1930 Stabilita sub numele de " Standard Electrica Romana " , ca o sucursala a INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION din New York, ELECTROMAGNETICA reprezinta de la bun inceput o adevarata sustinere a industriei din Romania. 1937 Serviciul de fabricatie al telefoanelor a dezvoltat si ramura de asamblare a radio-transmitatoarelor si receptoarelor pentru armata , servicii portabile de telefonie pentru uzul militar, schimburi... vezi detalii

doc

Reflectare financiar contabila a creantelor comerciale a agentilor economici

Activitatea de exploatare a unei intreprinderi productive cuprinde o succesiune de operatiuni cu caracter obisnuit si repetitiv, care se constituie in obiectivul principal al functionarii sale. Ciclul: aprovizionare-stacaj-productie-vanzare este cunoscut Activitatea de exploatare a unei intreprinderi productive cuprinde o succesiune de operatiuni cu caracter obisnuit si repetitiv, care se constituie in obiectivul principal al functionarii sale. Ciclul: aprovizionare-stacaj-productie-vanzare este cunoscut sub denumirea de ciclu de ecploatare. Intinderea si complexitatea acestuia sunt depende... vezi detalii

doc

Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica

Profesionistii contabili au un rol important in intreprindere. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili, atunci cand presteaza astfel de servicii, au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii lor. Profesionisul contabil trebuie ... vezi detalii

doc

Principiile contabilitatii

In elaborarea unei structuri organizatorice rationala se pot avea in vedere mai multe principii, cum sunt: Principiul managementului participativ, presupune crearea de organisme de management participativ, adica, la nivelul fiecarei unitati economice se constituie Adunarea Generala a Actionarilor si/sau Consiliul de Administratie. Managementul participativ mai presupune si integrarea organismelor de management participativ prin relatiile organizatorice si prin metodele si tehnicile utilizate in sistemul managerial al unitatii. Principiul suprematiei obiectivelor, a carui aplicare impune c... vezi detalii

doc

IAS 19 - Beneficiile Angajatilor

1. Introducere Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. El inlocuieste IAS 19, Cheltuieli cu pensiile , ce a fost aprobat in 1993. Schimbarile majore fata de vechiul Ias 19 sunt stabilite in Baza pentru Concluzii . Standardul nu trateaza raportarea planurilor de beneficii ale angajatilor . Standardul identifica cinci categorii de beneficii ale angajatilor : a) beneficii pe termen scurt ale angajatilor, cum ar fi indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale, concedii anuale de odihna platite si concedii me... vezi detalii

doc

Studiu de Caz privind Contabilizarea Combinarilor de Intreprinderi prin Metoda Achizitiei

1. ASPECTE TEORETICE 1.1. Contextul economic de aplicare a metodei achizitiei Potrivit IFRS 3 o grupare de intreprinderi reprezinta reunirea mai multor entitati separate intr-o singura entitate. Urmatoarele tranzactii indeplinesc definitia unei grupari de intreprinderi: - achizitia tuturor activelor si datoriilor unei entitati - achizitia unor active, datorii si drepturi la activitatile unei entitati ce indeplinesc definitia unei afaceri - constituirea unei noi entitati juridice care va prelua activele, datoriile si afacerile entitatilor grupate O grupare de intreprinderi poate fi str... vezi detalii

doc

Sistemul Informatic Privind Evidenta Creditelor Acordate de Catre Bancile Comerciale

Banca comerciala ALPHA BANK acorda credite clientilor sai, si anume credite imobiliare, credite auto si credite de nevoi personale.Clientii pot fi persoane fizice sau juridice cu sediul in Romania. In functie de perioada pentru care se doreste ceditul, exista o limita inferioara si o limita superioara in care trebuie sa se incadreze suma acordata. In baza de date a bancii vor fi introduse urmatoarele date referitoare la fiecare client: - codul clientului - denumirea clientului - adresa - tipul persoanei Pentru clientii persoane fizice trebuie precizate informatii despre: CNP, seria s... vezi detalii

doc

Clasificarea Contabila Internationala

Contabilitatea prezinta diferente semnificative de la o tara la alta, fie ca avem in vedere modul in care aceasta este normalizata, fie modul in care este aplicata (evaluare, contabilizare, comunicare financiara). Tema contabilitatii internationale pare a fi neglijata in cercetarile ultimilor ani, desi Europa ofera un teren fertil dezvoltarii acestora iar presiunea investitorilor straini incita, din ce in ce mai puternic, marile intreprinderi sa aplice normele contabile internationale. Interesul este cu atat mai mare, cu cat o abordare internationala permite dezvoltarea unei analize bogate... vezi detalii

doc

Contabilitate Americana

Preliminarii Contabilitatea americana a devenit sistemul contabil cel mai perfectionat din intreaga lume. Prezenta companiilor americane in varful ierarhiei intreprinderilor multinationale, face ca standardele americane sa reprezinte un factor principal al influentei acestui sistem contabil in intreaga lume. Normalizarea contabila internationala este rodul eforturilor comune a mai multor tari, atat prin influenta pe care comisia bursiera americana a exercitat asupra Organizatiei Internationale a Valorilor Mobiliare - IOSCO , cat si prin prezenta organismului american de normalizare contab... vezi detalii

doc

Finalizarea Actiunilor de Control Constatarea si Combaterea Faptelor de Evaziune Fiscala

Evaziunea fiscala presupune sustragerea de catre contribuabilii persoane fizice sau juridice, romane sau straine, prin orice mijloace, in intregime sau partial, de la impunerea sau plata obligatiilor fiscale si anume : - plata taxelor si impozitelor, contributiilor, si a altor sume datorate bugetului statului si bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare. Efectuarea de activitati permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc, numai in baza unei autorizatii emise de << organul competent, sau a unui alt ... vezi detalii

docx

Consolidarea Situatiilor Financiare - Studiu

1. Consolidarea Grupul reprezinta un ansamblu de societati legate intre ele in baza unei relatii de dependenta economica avand un centru de decizie unic, cu denumirea de societate-mama. Nu exista notiune juridica de grup - ca persoana morala. Economicul predomina juridicul in activitatile interne, desi se analizeaza totusi aspectele din punct de vedere juridic pentru ca acestea exista de fapt. Ansamblul care trebuie consolidat este format din societatea-mama si societatile dependente de aceasta : filialele, la care se adauga societatile asociate asupra carora societatea-mama are o influe... vezi detalii

ppt

Contabilitatea Cheltuielilor de Exploatare

Contabilitatea cheltuielilor din exploatare. Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi consumul de materiale, sau prin marirea pasivului, ca de exemplu, inregistrarea obligatiei de plata pentru utilitati prestate de terti (apa, gaze, curent ). I. Contabilitatea cheltuielior cu materiile prime, materiale si marfuri (Gr. 60): 1) Cheltuielile cu materii prime sunt formate din: pretul de inregistrare al materiilor prime date in consum ; pretul de inregistrare al materiilor prime constat... vezi detalii

Hopa sus!