Referate pentru domeniul Contabilitate

doc

Contabilitatea de Gestiune la Coca Cola

Introducere Contabilul detine un rol important in cadrul unei companii deoarece lui ii sunt incredintate informatiile cu privire la mijloacele si resursele intreprinderii si ofera o imagine completa si fidela asupra situatiei firmei.Astfel, bilantul pe care il face contabilul influenteaza actionarii, investitorii si bancile. Rolul contabililor a evoluat o data cu evolutia contabilitatii. Un contabil stie sa adune informatiile necesare unei eventuale dezvoltari, intocmind astfel o strategie a firmei si fiind activ in organizatie. Prin natura si obiectivele ei, profesia contabila detine o... vezi detalii

doc

Recunoasterea si Evaluarea Structurilor din Situatiile Financiare Anuale in Conformitate cu Normalizarea Contabila Europeana

- CADRUL GENERAL PENTRU INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE: Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, definit drept ,,Cadrul contabil general IASB" este un instrument al normalizarii contabile care cuprinde conceptele si principiile fundamentale care stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi. Mai bine zis, cadrul general este un sistem de referinta pentru elaborarea standardelor contabile si instrument de coerenta a standardelor, reglementarilor si procedurilor contabile. Ca urmare, cadrul gene... vezi detalii

doc

Aspecte privind Legea Societatilor din Romania

( Aspecte extrase din legea 31/1990 a societatilor comerciale ) 1.1.Dispozitii generale In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocial si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi. Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane. Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv SNC ; b) societate in comandita simpla SCS ; c) societate pe actiuni SA ; d) societate in comandita pe actiuni SCA ; e) societate cu raspunde... vezi detalii

doc

Utilizarea Programului de Contabilitate ContabSQL

La deschiderea programului Contab SQL, utilizatorul vede pe ecran o fereastra in care apar campurile: " Nume utilizator " Parola " Firma La prima deschidere, programul foloseste utilizatorul implicit Contab, fara a fi necesara o parola si firma implicita Exemplu. Apasand butonul Conectare, din aceasta fereastra, utilizatorul este introdus in program si poate selecta unul din meniurile principale, afisate in partea superioara a ecranului: Administrare, Contabilitate, Gestiune, Mijloace Fixe, Salarii, Contracte, Diverse, Ajutor. Selecteaza meniul Administrare si vei ved... vezi detalii

doc

Masurarea si Evaluarea in Contabilitatea Financiara

Bazele de evaluare in contabilitate In teoria si practica de contabilitate, trei criterii s-au conturat cu privire la evaluarea fluxurilor si stocurilor de active si pasive, cheltuieli-venituri: valuarea de utilitate sau valoarea reala, valoare de piata cu referinta de pret si timpul. Primul criteriu, valoarea de utilitate, considera ca valoare trebuie sa reprezinte "costul" sau "sacrificiul consimtit" pentru a aduce bunul respectiv in patrimoniu sau cea ce ar duce bunul respectiv daca l-am utiliza in intreprindere sau l-am vinde la piata. La aceasta definitie, adauga... vezi detalii

doc

Politici Contabile An 2009 Aplicabile in SC Sistem Euroteh SRL

1. POLITICI CONTABILE GENERALE Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca S.C. SISTEM EUROTEH S.R.L. s-a prevalat de urmatoarele conventii, reguli si principii: - Continuitatea activitatii, potrivit careia activitatea generala a societatii se deruleaza pe o baza continua, fara sa existe premiza intreruperii activitatii, sau a reducerii semnificative a acesteia; - Contabilitatea de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) atunci... vezi detalii

doc

Conceptul de Guvernanta Corporativa

INTRODUCERE Guvernare corporativa este ramura economiei care studiaza modul in care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri institutionale cum ar fi actele constitutive, organigramele si cadrul legislativ. Aceasta ramura se limiteaza in cele mai multe cazuri la studii privind modul in care detinatorii de actiuni pot sa asigure si sa motiveze directorii companiilor astfel incat sa primeasca beneficiile asteptate de pe urma investitiilor lor. Guvernanta corporativa asigura imbunatatirea eficientei economice si stabilirea unui climat de investitii interactiv.Guverna... vezi detalii

doc

Principiul Independentei Exercitiului

Principiul recunoasterii veniturilor a fost pus in discutie inca din anul 1934 de catre Institutul American de Contabilitate care preciza ca pentru ca un venit sa fie recunoscut este necesar sa se produca un schimb sau sa se genereze performanta. Mai tarziu, in 1957 Comitetul privind Conceptele si Standardele infiintat de Asociatia Americana de Contabilitate prezinta conceptul realizarii prin prisma acelor modificari ale activelor sau datoriilor care pot fi recunoscute in conturi. Observam cum se contureaza deja definitiile actuale din Cadrul conceptual al IASB date structurilor situatiilor... vezi detalii

doc

Imobilizari Corporale - Sursa a Capacitatii de Exploatare a Intreprinderii IAS 16

INTRODUCERE IAS 16, Contabilitatea imobilizarilor corporale a fost aprobat in martie 1982. In decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a proiectului referitor la Comparabilitate si imbunatatiri ale situatiilor financiare. El a devenit IAS 16, Imobilizari corporale (IAS 16 (revizuit 1993)). In iulie 1997, cand a fost aprobat IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare. Paragraful 66 (e) din IAS 16 (revizuit 1993) (actualul paragraf 60 (e) din prezentul Standard) a fost amendat. In aprilie si iulie 1998 mai multe paragrafe din IAS 16 (revizuit 1993) au fost revizuite pentru a fi c... vezi detalii

doc

Contabilitate si Audit in Polonia

1. Care sunt sursele de influenta pentru Polonia si care este evolutia sistemului contabil in Polonia? 2. Care sunt principalele caracteristici ale sistemelor contabile?(legatura cu fiscalitatea, utilizatorii, politici contabile si situatii financiare, orientarea spre IFRS) 3. Care sunt asemanarile si deosebirile fata de sistemul romanesc? Mediul de afaceri din Polonia a fost puternic influentat de codul comercial german iar cel mai concludent exemplu este Consiliului de Supraveghere,organism plasat in piramida conducerii deasupra Consiliului de Administratie, dar subordonat adunarii ge... vezi detalii

doc

Auditarea Sistemelor Informatice

Auditarea sistemului informatic se desfasoara in etape bine determinate, destinate acoperirii fiecarei componente active sau pasive a sistemului. Etapizarea se stabileste in functie de arhitectura sistemului, de necesitatile exploratorii si de intelegerea preliminara cu proprietarul/administratorul sistemului. Fiecare etapa se poate desfasura independent sau in paralel cu alte etape, functie de particularitatile sistemului. Confidentialitatea actiunilor intreprinse in cadrul sistemelor informatice precum si confidentialitatea asupra datelor manipulate de acestea sunt garantate prin Contr... vezi detalii

doc, xls

Studiu de Caz la SC Prodlacta SRL

1. 01.12.2003 a) Societatea reporteaza pierderea din perioada precedenta b) Rezultatul reportat 117, A/P, (-)->D Profit si pierdere 121, A/P, (-)->C c) 10000 117=121 10000 2.1 01.12.2003 a) Se aduce aportul ramas la capital sub forma de numerar b) Decontari cu asociatii privind capitalul 456, A/P, (-)->C Conturi la banci in lei 5121, A, (+)->D c) 25000 5121=456 25000 2.2 01.12.2003 a) Concomitant se elibereaza actiunile (are loc transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat) b) Capital subscris nevarsat 1011, P, (-)->D Capital subscris v... vezi detalii

doc

Conceptul de Valoare Justa

REZUMAT Valoarea justa este definita ca valoarea la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie intre parti interesate si in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective. Utilizarea valorii juste ca baza de evaluare in contabilitate presupune raportarea la valoarea de piata, evident, cand exista o piata activa pentru elementele supuse evaluarii. Exista, insa, si situatii cand in lipsa pietelor, pentru evaluarea anumitor elemente, trebuie sa se recurga la estimari, utilizandu-se un model de evaluare a activelor sau datoriilor bazat pe a... vezi detalii

doc

Contabilitatea Operatiilor Comerciale

1.1. Prezentarea societatii comerciale S.C. ANDREC- PRODCOM S.R.L., este persoana juridica romana, are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul ei. Societatea nu are filiale sau sucursale in tara sau strainatate. Si-a inceput activitatea in anul 1998, forma de proprietate fiind privata, capitalul social al societatii avand - valoare de 50 milioane lei, constituit astfel: - 15.000.000 lei aport in numerar; - 35.000.000 lei aport in natura, astfel: - 2 sisteme calcul in valoare ... vezi detalii

doc

Valorificarea Rezultatelor Inventarierii Patrimoniului in Context Financiar

1. Generalitati privind inventarierea Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate in conturi si realitatea faptica existenta in unitate. Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, il re... vezi detalii

Hopa sus!