Instruire practică - documente contabile

Extras din referat

Nota de receptie si constatare de diferente
- Serveste ca document pentru receptia marfurilor aprovizionate de la furnizori;
- Se intocmeste la locul de depozitare a marfurilor sau in unitatea cu amanuntul pe masura efectuarii receptiei de catre comisia de receptie legal constituita ;
- Se intocmeste in doua exemplare ,iar in situatia in care se constata diferente se intocmesc trei exemplare ;
- Circula la gestionar pentru incarcarea in gestiune a marfurilor respectiv cumparate sau achizitionate de la furnizori si la compartimentul ,financiar-contabil pentru inregistrarea in contabillitate , iar cand este cazul si la compartimentul de transport pentru comunicarea lipsurilor ;
- Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil;
Chitanta 
- Serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la caseria unitatii ;
- Sta la baza intocmirii registrului de casa ;
- Se intocmeste de catre casier doua exemplare si se semneaza la primirea unei sume ;
- Circula la depunator (exemplarul I ) iar (exemplarul II ) ramane in carnet ,fiind folsit ca document de verificare a operatiilor inregistrate in registrul de casa ;
- Este document justificativ cu regim special ,tiparit ,completat ,folosit si pastrat conform dispozitiilor legale in vigoare ;
- Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil numai dupa ce sa completat in intregime carnetul;
Factura fiscala 
- Este un document cu regim special de inscriere si numerotare ;
- Serveste ca document de baza pentru decontarea produselor si serviciilor ,a lucrarilor executate si serviciilor prestate;
- Insoteste marfa in timpul transportului de la furnizori la cumparatori ;
- Este document justifricativ de inregistrare in contabilitate a bunurilor achizitionate de la furnizori;
- Se intocmeste de unitate a furnizoare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare cuprinzand anumite referinta ,privind emitentul si clientul ( felul marfii ,cantitate ,valoare totala si valoare T.V.A );
- Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil;
Infintarea unei societatii
1. Calitatile intreprinzatorului .
- Intreprinzatorul este o persoana care propune si realizeaza o afacere .El trebuie sa fie o persoana credibila ,inzestrat cu vointa si cu o motivatie puternica dar si cu competente manageriale ,care determina orientarea spre satisfacerea optima a consumatorilor;
- Un intreprinzator trbuie sa aiba urmatoarele calitatii:
- Sa poata comunica eficient ;
- Capacitatea de a inspira incredere prin tenacitate si vointa;
- Capacitatea de auto-control;
- Capacitatea de inovare; 
Fisa de magazie 
- Este un document de evidenta a intrarilor ,al iesirilor si stocurilor de marfuri;
- Se intocmeste intr-un singur exemplar ,separat pentru fiecare fel de produs in parte de catre compartimentul financiar contabil si de gestionar sau de o persoana desemnata de acesta care completeaza coloanele de intrari, iesiri, si stocuri;
- Nu circula,fiind un document de inregistrare ;
- Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil;


Fisiere in arhiva (1):

  • Instruire Practica - Documente Contabile.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!