Contabilitatea Materiilor Prime și a Materialelor

Extras din referat

I1 CADRUL JURIDIC LEGISLATIV PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETATII AGROALBI STELIN SRL, CALARASI
Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul Comercial, in titlul intitulat ,,Despre societati si despre asociatiuni comerciale". Prin acest act normativ se reglementau: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea anonima( pe actiuni), societatea in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.
Intrucat reglementarea societatilor comerciale cuprinsa in Codul Comercial era, in mare masura, depasita, ea a fost inlocuita cu onoua reglementare care face obiectul legii nr 31/1990 privind societatile comerciale.
Ca urmare a adoptarii noii reglementari, dispozitiile Codului Comercial privind societatile comerciale au fost abrogate, cu exceptia dispozitiilor privind asociatia in participatiune( art 251-256) si a celor referitoare la asociatia de asigurare mutuala( art 257-263).
Reglementarea cuprinsa in Legea nr 31/1990 reprezinta in prezent, reglementarea generala privind societatile comerciale.
Distinct de aceasta reglementare generala a societatilor comerciale, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementari speciale: in materie bancara, de asigurari,etc.
Reglementarea societatilor comerciale atat cea generala cat si cea speciala se completeaza cu prevederile Codului Comercial si Codului Civil.
Dispozitiile legale privind regimul juridic al societatilor comerciale au in general un caracter imperativ. Acest lucru se datoreaza faptului ca ,societatea comerciala nu este numai un contract ci si o pesoana juridica.
Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale reglementeaza: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpa, societatea pe actiuni, societatea in comandita pe actiuni si societatea cu raspundere limitata.
Ca mod de reglementare, Legea nr 31/1990 cuprinde reguli generale aplicabile oricarei societati comerciale, precum si reguli speciale privind fiecare forma juridica de societate comerciala.
Caracterul de reglementare generala a societatilor comerciale ,pe care il are Legea nr 31/1990, se manifesta sub mai multe aspecte.In primul rand, ea priveste orice societate comerciala indiferent de obiectul ei de activitate.In temeiul legii activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc de Guvern.
In al doilea rand, Legea nr 31/1990 se aplica societatilor comerciale cu participare straina. 
Unele societati comerciale sunt guvernate de reglementari speciale.Astfel societatile comerciale cu capital integral de stat sunt reglementate de Legea nr 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
Apoi,societatile comerciale din anumite domenii de activitate sunt reglementate prin legi speciale; in domeniul bancar sunt incidente dispozitiile Legii nr 33/1991 privind activitatea bancara; in activitatea de asigurare sunt aplicabile dispozitiile Legii nr 47/1991 privind constituirea,organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor. 
Societatile comerciale fara personalitate juridica au reglementare proprie: societatile in participatie sunt reglementate de Codul Comercial; asociatiile cu scop lucrativ fara personalitate juridica si asociatiile familiale sunt reglementate de Decretul-lege nr 54/1990.
Reglementarile privind societatile comerciale, cuprinse in legea nr. 31/ 1990 si legile speciale, se completeaza cu prevederile Codului comercial, Codului civil, Codului muncii, etc.
Desfasurand o activitate producatoare de venituri, societatile comerciale intra sub incidenta legilor fiscale.
Societatea cu raspundere limitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea comerciala .Prima oara a fost reglementata in 1892 in Germania fiind preluata in 1925 in Franta,iar in Romania si-a gasit consacrarea prin Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale.
Aceasta forma de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinte ale activitatii comerciale.Deoarece societatile de persoane( in special societatea in nume colectiv) asigurau conditii pentru folosirea capitalurilor mici, iar societatile de capital( SA) erau adecvate utilizarii capitalurilor mari, destinate unor afaceri de mare anvergura, a aparut nevoia de o forma de societate care sa fie adaptata exigentelor fructificarii capitalurilor mijlocii.
Acest lucru s-a realizat prin forjarea societatii cu raspundere limitata, ca forma mixta, care imprumuta anumite caractere atat de la societatile de persoane cat si de la societatile de capitaluri.
Ca si in cazul societatii in nume colectiv ,societatea cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea asociatilor.Datorita acestui fapt numarul asociatilor este limitat iar partile sociale nu sunt liber cesibile.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Materiilor Prime si a Materialelor.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!