Contabilitatea instituțiilor publice

Extras din referat Cum descarc?

Obiective:
1.Descrierea institutiei publice (surse de finantarer,tipul de ordonator,organigrama institutiei,structura personalului)
2.Bugetul minim de venituri si cheltuieli
3. Monografia principalelor inregistrari contabile .
CAPITOLUL 1
1.1.Descrierea instittutiei publice
Primaria unei comune este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii Administratiei Publice Locale nr.215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului din care face parte, privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarii ,secretarul general al comunei impreuna cu cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta ,denumita Primarie care aduce la indeplinirehotararile Consiliului si dispozitiile Primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
1.2. Finantarea activitatii curente a unei primarii
Potrivit legii nr. 286/2006- privind administratia publica locala, a Legii 500/2002 - privind finantele publice , autoritatile administratieipublice locale- beneficiare de finantarea activitatii de la buget sunt consiliile locale comunale,orasenesti , municiaple de sectoare ale municipiului Bucuresti,judetene-finantare cunoscuta sub denumirea de cheltuieli publice.
Cheltuielile publice se stabilesc in conditiile legii , avandu-se in vedere interesele Statului in domenii ca:invatamant, sanatate,ocrotirea,asigurarea si protectia sociala, cultura si arta,tineret si sport,protectie ecologica, sustinerea proiectelor de cercetare stiintifica,ctiuni economice de interes public,apararea tarii si ordinii publice,intretinerea si activitatea autoritatilor privind puterea executiva,legislativa, judecatoreasca etc
Potrivit Legii finantelor publice , finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice de interes local se asigura astfel:
-integral de la bugetul local , in functie de subordonarea acestora;
-din transferul de fonduri de la bugetul general consolidat al Statului;
-din venituri extrabugetare si subventii acordate de la bugetul local,in functie de subordonare;imprumuturi acordate consiliilor locale, prin trezoreria Statului
-integral din venituri extrabugetare;
-din veniturile extrabugetare cu destinatie specialapentru anumite cheltuieli stabilite de lege a se finanta din aceste venituri ;
- din credite nerambursabile acordate comunitatilor locale de catre Uniunea europeana prin programele SAPARD,PHARE si ISPA , Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,alte institutii financiare si de credit internationale;
- din doanatii ,sponsorizari,subscriptii libereetc, potrivit normelor legale in materie,alte persoane particulare din tara si strainatate in conditiile legii prin transmiterea gratuita sub forma de donatii s acestora.
Finantarea unor institutii din subordinea consiliilor , in special in domeniul social-cultural , indiferent de nivelul de subordonare,se asigura atat din bufgetul administartiei centrale cat si din bugetul unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii si alte acte normative care reglementeaza chestiunea in cauza .
Finantarea actiunilor bugetare se face prin alimentarea contului 521"disponibil al bugetului local". deschis la trezoreria Statului,cu fonduri pentru ordonatorii principali de credite, la inceputul fiecarui trimestru,moment din care acestia pot trece la executarea cheltuielilor in limita cuantumului de credite bugetare aprobate,folosindu-le potrivit destinatiei acestora,conform clasificatiei bugetare aprobate,numai pe masura folosirii resurselor anterioare puse la dispozitie ordonatorilor de credite bugetare,cu respectarea necesitatii oportunitatii si legalitatii in regim de economicitate a creditelor avansate.Creditele bugetare reprezinta linia maxima pana la care se pot angaja cheltuieli de credite bugetare. Executarea cheltuielilor bugetare cade in competenta ordonatorilor de credite care sunt ierarhizati,functie de nivelul rganizatoric si functional al administratiei centrale si locale .
Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de Stat si transferurile cu destinatie speciala din bugetul de stat se aproba anual,prin legea bugetului de Stat,pe ansamblul fiecarui judet .
1.3.Tipul de ordonator de credite .
Finantarea activitatii consiliilor locale,comunale ,orasenesti, municipale si judetene se face numai pe baza documentelor de justificare precizate de Legea Contabilitatii,Legea Finantelor Publice Locale,Legea Administratiei Publice Locale,alte acte normative in materie, prin Ordonatorii de Credite .
Ordonator de credite in sensul legii , este persoana fizica imputernicita sa indeplineasca o functie de conducere in cadrul unei autoritati publice,ori institutiii de Stat,centrale sau locale investita de legiuitor cu dreptul de a dispune de credite bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei respective,precum si de a ordona finantarea institutiilor din subordine. 
Potrivit Legii 500/2002 ,conducatorul unei primarii comunale este un ordoantor principal de credite .
Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare ,ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite,dupa cazin raport cu sarcinile acestora,potrivit legii .
Trimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dari de seama contabile asupra excutiei bugetare,care se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlul financiar de Stat; dupa verificare si centralizarea lor, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice Darea de seama contabila centralizata asupra executiei bugetelor locale, pe ansamblu, la temenele si potrivit normelor stabilite de acesta .


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!