Contabilitatea decontărilor cu asociații și acționarii

Extras din referat

Asociatii sunt personae fizice sau juritice ,care participa in mod voluntary prin aportul lor in bani,in naturasau alt e forme prevazute de lege, la constituirea societatilor omerciale. indiferent de forma lor juridical.In cazul sociatatilor comerciae pe actiuni, asocoatii se numesc actionari.
Grupul este denumirea de ansamblu de societati comerciale legate intre ele prin relatii de capital si de management. Intr-o aceptiune larga, denumirea de grup are intelesuri de: intreprindere multinationala, conglomerate, holding ,trust.
Cea mai reprezentativa forma de grup este holdingul.
Holdingul este o societate de tip monopolist, constituita dintr-un gruo de unitati(societati), fiecare avand personlitate juridica, dispnand insa de o independenta decizionalalimitata fata de o unitate componetna care detineun pachetmajoritar de aciuniprin care isi exercita rolul de strateg si ordonator al politicii economice.
Holdingul presupune existenta unei unitati de conducere armonizata la nivelul societatii, care detine pachetul de control si inparalel, o descentralizare aatributiilor la nivelul societatilor componentepe linie de producie si de aprovizionare.
Intre societatea comerciala obligate sa organizeze sis a conduca contabilitate in partida dubla si asociatii sau actionarii sai, respective alte societatii comerciale componente ale grupului, apar relatii de decontare generate de o paleta larga de operatiuni, cum ar fi:
1)acordari si retrageri de ajutoare financiare in cadrul grupului de intreprinderi legate intre ele prin relatii de capital
2) acordari si retrageri de resurse financiare curente ale asociatilor si actionarilor;
3) subscrieri si retrageri de de capital din partea asociatti lor si actionarilor;
4) acordari de dividende
5) transferuri de cheltuieli si de venituri generate de de actuini si activitati desfasurate in participatie

1.2 Strucrura de conturi utilizate pentru reflectarea decontarilor cu grupul si asociatii

Relatiile de decontare cu grupul si asociatii sunt reflectate in contabilitatea curenta cu ajutorul conturilor din grupa 45 "GRUP SI ASOCIATI" a carei structura reglementata prin cele 2 Planuri de conturi generale in vigoare (aprobate prin OMPF 3062002 si respectiv O.M.F.P. nr942001 este prezentata mai jos)

451 DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI
4511 Decontari in cadrul grupului
4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
452 DECONTARI PRIVIND INTERESE DE PARTICIPARE
4521 Ddeconarea privind intesele de participare
4528 Dobanzi aferente decontrilor priind intersele de participare
455 SUME DATORATE ASOCIATIILOR
4551 Asocaiti-conturi curente
4558 Asociati-dobanzi la conturi curente

456 DECONTARI CU ASOCIATII ACTIONARII PRIVIND CAPITALUL
457 DIVIDENDE DE PLATA
458 DECONTARI DIN OPERATII IN PARTICIPATIE
4581 Decontari din operatii in participatie-pasiv
4582 Decontari din operatii in participatie-activ

2.0 CONTABILITATEA DECONTARILOR IN CADRUL GRUPULUI

2.1 CONTUL 451
Cu ajutorul acestui cont, se tine evidenta operatiilor intre unitatile aprtinand acluias grup. 
In debitul contului se inregistreaza:
- smele virate altor unitati din cadrul grupului(512)
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc livrate unitatilor din cadrul grupului ( 301,302,303,308,341,348,
361,368,371,378,381,388)
- pretul de vanzare al imobilizarilr corporale si necorporale cedate(758)
- difrente favorabile de curs valutar,aferente ceantelor in valuta(756)
- dividende de incasat din participatii (762)
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitatile din cadrul grupulu (764)
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate
In creditul contuluise inregistreaza:
- sume incasate de la alte unitati dincadrul grupului (512,531)
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime,materialelor consumabile, materiaelor de natura obiectelor de invanetar etc. primate de la unitatile din cadrul grupului (301,302,303,308,341,348,361,368,371,378,381,388)
- dobanzile aferente imprumuturilor angajate (666)
- incasarea dividendelor din prticipatii(512)
- diferentele nefavorabile de curs valjutar(665)
- valoarea debitelor scazute din evidenta(668)
SOLDUL debitor al contului reprezinta creantele unittii in relatiile cu unitatile apartinand aceluiasi grup.
SOLDUL creditor al contului reprezinta datoriile unitatiii in relatiie cu unitatile apartinand aceluiai grup.

2.2 CONTUL 452 Decontari privind interesele de participare
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind interesele de participare.Contul 452 "Decontari privind interesele de participare" este un cont bifunctional.
In debitul contului 452 "Decontari privind interesele de participare" se inregistreaza:
- sumele virate altor unitati legate prin interese de participare (512);
- favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765)
- dividendele de incasat din participatii (761);
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
- dividendele aferente investitiilor pe termen scurt (762);
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766).


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Decontarilor cu Asociatii si Actionarii.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!