Contabilitatea Creditelor Bancare

Cuprins referat

I. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE
1.1.Structura creditelor acordate de institutiile de credit 2
1.2. Contabilitatea creantelor (creditelor) comerciale si a operatiunilor de factoring 5
1.3. Contabilitatea creditelor acordate clientelei nefinanciare 10
1.4. Contabilitatea credirelor interbancare 23


Extras din referat

1.1. Structura creditelor acordate de institutiile de credit
Acordarea de credite este una din functiile de baza ale institutiilor de credit. 
Creditele acordate de institutiile de credit reprezinta creante asupra beneficiarilor, constituite pentru satisfacerea nevoilor temporare de finantare a acestora.
Sursele formarii creditului bancar sunt:
- depozitele bancare constituite la institutiile de credit de agentii economici ca urmare a eliberarii temporare de capital banesc in procesul de desfasurare a activitatii;
- veniturile detinatorilor de valori imobiliare sub forma dividendelor sau dobanzilor depuse la institutiile de credit;
- veniturile si economiile banesti ale populatiei centralizate prin sistemul bancar si prin Casele de Economii;
- emisiunea monetara a BNR cauzata de deficitul bugetar, crestere economica;
- resursele proprii ale institutiilor de credit;
- alte surse atrase de natura imprumuturilor publice;
- rescontul de la Banca Centrala etc.
Beneficiari ai creditelor pot fi orice client a institutiei de credit, persoana fizica sau juridica, precum si alte institutii de credit.
Creditele acordate pot fi clasificate dupa mai multe criterii si anume:
a) in functie de durata pentru care sunt acordate:
- pe termen scurt (pana la un an);
- pe termen mediu (de la 1 la 5 ani);
- pe termen lung (peste 5 ani).
b) in functie de natura activitatilor desfasurate de clientii beneficiari:
- credite acordate clientelei nefinanciare, ocupa ponderea covarsitoare a creditelor acordate si a clientilor beneficiari. Aceasta clientela este formata din persoane fizice si persoane juridice care desfasoara activitati comerciale si necomerciale, cu exceptia celor care desfasoara activitati de mobilizare a resurselor banesti pe piata de capital.
- credite acordate clientelei financiare, formata din societati de investitii financiare, agentiile de schimb valutar si intermedieri, societati de valori mobiliare si altele. 
Ca o exceptie, institutiile de credit pot sa beneficieze de imprumuturi de la clientela financiara. Drept urmare, clientela financiara poate sa fie atat debitoare cat si creditoare institutiei de credit.
c) in functie de destinatia sau scopul pentru care se acorda creditele clientelei nefinanciare:
- creantele comerciale;
- creditele de trezorerie;
- creditele pentru export;
- creditele pentru echipament;
- creditele pentru bunuri imobiliare;
- alte credite acordate clientelei.
d) in functie de forma sub care se acorda, creditele se clasifica astfel:
- avansuri in cont (cont curent autorizat sa aiba sold debitor),
- credite acordate sub forma de lichiditati (creditarea contului clientului);
- credite de plati (achitare nemijlocita, din credite, a unor datorii ale clientilor);
- cesiune de creante (scontare, factoring);
- credite pe semnatura sau angajament de garantie.
e) in functie de masurile asiguratorii luate de institutiile de credit:
- credite cu garantie: cautiune, gajare de titluri;
- credite fara garantie sau credite in alb.
Contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine cu ajutorul conturilor din clasa 2 "Operatiuni cu clientela", si anume:
o contul 2511 "Conturi curente", cont bifunctional al carui sold debitor reflecta creditele acordate sub forma de avans in cont sau linie de credit in cont.
Pentru a beneficia de acest tip de credit este necesara incheierea unei conventii intre institutia de credit si client, prin care:
- se confirma posibilitatea constituirii temporare de sold debitor;
- limita maxima;
- data pana la care se autorizeaza (data pana la care soldul trebuie lichidat);
- dobanda perceputa de institutia de credit.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Creditelor Bancare.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!