Cadrul Conceptual Privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Extras din referat Cum descarc?

In analiza politicilor si optiunilor referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare se va tine cont de reglementarile prevazute in Ordinul minstrului finantelor publice si, implicit, de cele prezentate in norma contabila international IAS 1"Prezentarea situatiilor financiare".
Scopul situatiilor comerciale este acela de a oferi o prezentare financiara structurata referitoare la pozitia financiara si tranzactiile realizate de intreprindere. Prin situatiile financiare trebuie sa se furnizeze o informare despre pozitia financiara, performantiile si fluxurile de trezorerie ale unei intreprinderi, informare care sa fie utila unei game largi de utilizatori in luarea deciziilor lor economice.De asemenea, situatiile financiare au scopul de a arata rezultatele gestiunii realizate de conducerea intreprinderii, inclusiv asupra modului in care aceasta a utilizat resursele care i-au fost incredintate.
Pentru a se realiza acest scop, situatiile financiare trebuie sa furnizeze informatii care sa permita utilizatorilor efectuarea de previziuni asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, in special referitoare la scadenta si probabilitatea lor. In acest sens, informatiile vizeaza:
- activele controlate de intreprindere, adica resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare;
- datoriile intreprinderii, adica pasivele externe ce trebuie sa se regaseasca la originea platilor;
- capitalurilor proprii, ca interes rezidual al proprietarilor in activele controlate de intreprindere;
- rezultatul net al intreprinderii si, intr-o acceptiune mai larga, performanta sa economica, redate prin reflectate evolutiei capitalurilor proprii (activului net), evolutie din care sunt excluse operatiilor efectuate de intreprindere direct cu proprietarii sai;
- fluxurile de trezorerie trecute, ce se pot constitui in baza pentru determinarea fluxurilor de trezorerie viitoare;
Aceste informatii trebuie sa permita utilizatorilor de conturi sa aprecieze capacitatea intreprinderii in cauza de a plati dividend, dobanzi si, in mod general, de a-si achita datoriile de scadentele prevazute.
Un set complet al situatiilor financiare include urmatoarele componente:
- bilantul ;
- contul de profit si pierdere ;
- variatiile capitalurilor proprii;
- tabloul fluxurilor de trezorerie;
- politicile contabile si notele explicative;
Structura si continutul situatiilor financiare propriu-zise, norma IAS 1 prevede o lista minimala de rubrici. Informatiile complementare situatiilor financiare propriu-zise fac obiectul notelor explicative. 
In cadrul situatiilor financiare, fiecare componenta trebuie identificata in mod clar. In acest sens, este necesar sa se puna in evident urmatoarele identificari :
- numele intreprinderii sau orice indicatie echivalenta;
- daca este vorba despre conturi individuale sau despre conturi consolidate;
- in privinta bilantului, data la care a fost intocmit, iar in cazul contului de profit sau pierdere, tabloul variatiilor capitalurilor proprii si tabloului fluxurilor de trezorerie, perioada acoperita de "aceste" situatii;
- moneda in care sunt prezentate situatiile financiare;
- exprimarea in mii, milioane, sau intr-o alta unitate de masura, daca aceasta optiune a fost adoptata.
Perioada de raportare a situatiilor finaciare trebuie sa fie intocmite pe cel putin o data pe an.Atunci cand, in mod exceptional, data bilantului este mai mare sau mai mica decat un an, intreprinderea trebuie sa indice in situatiile financiare:
- motivul pentru care a fost aleasa o perioada diferita de un an;
- faptul ca fluxurile exercitiului precedent (relevante prin contul de profit si pierdere, tabloul variatiilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie si notele explicative) nu sunt comparabile.
Una dintre ipotezele ce pot motiva schimbarea datei de inchidere este achizitia unei intreprinderi care intocmeste situatiile financiare la o data diferita de cea a cumparatorului.Intr-o astfel de situatie, este important ca utilizatoriisa fie instiintati asupra necoparabilitatii valorilor si asupra motivului schimbarii datei bilantului.
Referitor la termenul de intocmire a situatiilor financiare, trebuie precizat ca utilitatea acestora este deteriorate daca ele nu sunt disponibile utilizatorilor in limita unei perioade rezonabile, dupa data bilantului. Cu cat sunt intocmite si publicate mai tarziu , cu atat utilitatea lor se reduce. Un termen maxim de 6 luni constituie o limita normal.
Bilantul contabil 
IAS 1 prescrie minimul de elemente care trebuie sa apara in bilant. Acestea sunt: 
a. imobilizari corporale 
b. active necorporale 
c. active financiare, mai putin valorile de la punctele (d), (f) si (g) 
d. investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in echivalenta 
e. stocuri 
f. creante comerciale si similare 
g. numerar si echivalente de numerar 
h. datorii comerciale si similare 
i. datorii si active fiscale in conformitate cu IAS 12 
j. provizioane 
k. datorii pe termen lung purtatoare de dobanda 
l. interes minoritar (numai pentru situatii financiare ale grupului) 
m. capital emis si rezerve. 
Rationamentele privind prezentarea separata in bilant a altor elemente au la baza 3 criterii: 
1. natura si lichiditatea activelor precum si pragul lor de semnificatie conducand la prezentarea separata a fondului comercial si a activelor provenind din cheltuielile de dezvoltare, a activelor monetare si nemonetare, precum si a activelor curente si a celor imobilizate. 
2. functia activelor in cadrul intreprinderii conducand la prezentarea separata a activelor financiare si de exploatare, a stocurilor, a creantelor, numerarului si a echivalentelor de numerar. 
3. suma, natura si delimitarea in timp a datoriilor conducand la prezentarea separata a datoriilor purtatoare si nepurtatoare de dobanda si a provizioanelor, clasificate in curente si pe termen lung. 
IAS 1 cere subclasificari specifice pentru capitalul social: o intreprindere trebuie sa prezinte in bilant sau in note, pentru fiecare clasa de capital social: 
a. numarul de actiuni subscrise;
b. numarul de actiuni emise si varsate integral si emise dar nevarsate integral; 
c. valoarea nominala pe actiune sau sa precizeze faptul ca actiunile nu au valoare nominal;
d. o reconciliere a numarului de actiuni existente la inceputul si la sfarsitul anului;
e. drepturile, preferintele si restrictiile atasate clasei respective inclusiv restrictiile asupra repartizarii dividendelor si rambursarii capitalului;


Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Conceptual Privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!