Audit secțiune raport impozite și taxe

Extras din referat

.C. AUDIT S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu autorizatia nr.1416, in baza contractului incheiat cu societatea comerciala S.C. ALFA S.R.L, a procedat la auditarea sectiunii IMPOZITE SI TAXE DATORATE pentru exercitiul financiar ianuarie - decembrie 2006 .
Documentele au fost puse la dispozitia auditorului dupa incheierea bilantului pentru exercitiul fianciar 2006.
Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile Financiare
Conducerea Societatii respunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. 
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul


Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Sectiune Raport Impozite si Taxe.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!