Referate pentru domeniul Contabilitate

doc

TVA in Achizitiile si Livrarile Intracomunitare

,,O actiune nu poate fi justificata decat printr-o referinta la o tabla de valori" Ovidiu Cotrus Abstract The thesis is structural presented in two parts that contains the period before and after espousal of Romania to European Union regarding VAT. In general, when we broach the subject regarding to the modifications of the law, in the context of acquisitions/deliverables between the counties of EU, VAT taxes, VAT calculation and reverse taxing, it creates a real chaos between salesmen. Today, VAT represents a particularity regarding the area of applicability and using complex pro... vezi detalii

doc

Proiect Didactic - Contabilitate

Proiect didactic Disciplina : Contabilitate Data : 4.05.2007 Clasa : a X-a A Locul : S II 1 Unitatea de invatare : Registre contabile si forme de inregistrare in contabilitate Tipul lectiei : Mixta ( evaluare incrucisata si predare de noi cunostinte ) Durata : 50 min Competente specifice : Clasificarea registrelor Aplicarea regulilor de completare a registrelor Utilizarea formelor de inregistrare contabila Competente derivate : C.D.1 : Defineste registrele contabile . C.D.2.: Cunoaste tipurile de registre contabile . C.D.3 : Prezinta formele de inregistrare contabila , ... vezi detalii

doc

Calculatia Costurilor

Originile calculatiei costurilor de proces Calculatia costurilor de proces este una din ultimele cuceriri in domeniul calculatiei costurilor. Originea ei se afla in S.U.A.. Baza ei se considera a fi lucrarea ,,The hidden factory", elaborata si publicata de Jeffrey G. Miller si Thomas E. Vollmann. Cei doi autori au supus unui studiu critic sectoarele si locurile de costuri comune (indirecte), ajungand la concluzia ca pasul hotarator pentru controlul costurilor indirecte consta in elaboarea unui model care sa detalieze si sa structureze cauzele acestor costuri. Totusi ei nu au elabora... vezi detalii

doc

Executia Bugetara Intr-o Institutie Publica

1. Prezentarea generala a stagiului de practica. a. Identificarea institutiei - gazda si a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practica; Scurta descriere a Sectorului 1 Bucuresti Sectorul 1 este asezat in partea de nord-vest a municipiului Bucuresti si este cuprins intre sectoarele 2, 3, 5 si 6. Vecini: - la nord comuna OTOPENI cu satul Odaile de la limita cu comuna Mogosoaia pana la padurea Tunari - 5,6 km. Limita de nord este formata din : Soseaua Odaile si linia C.F. Urziceni; - la est cu sectorul 2 din municipiul Bucuresti de la nord padurea Tunari pana la Piata Nic... vezi detalii

doc

Motivarea Personalului din Tipografia Fast Print SRL

CAPITOLUL I Prezentarea generala a societatii Denumirea societatii alese pentru studiul particularitatilor comportamentului organizational este "SC TIPOGRAFIA FAST PRINT SRL".Aceasta este persoana juridica cu statut de societate cu raspundere limitata, platitoare de TVA, in conformitate cu Ordonanta nr.3/ 1992 si HG. Nr.973/1994. Este inregistrata la Registrul Comertului si la Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti sub numarul J40/8093/2005. Sediul social al SC TIPOGRAFIA FAST PRINT SRL este in Bucuresti Sectorul 2, Str. Tepes Voda nr. 111. Obiect de activitate Con... vezi detalii

docx

De la internationalizarea afacerilor la armonizarea contabila internationala

I.Globalizarea economica, internationalizarea afacerilor si armonizarea contabila In contextul actual al globalizarii economiei mondiale, functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupun, in mod necesar, obtinerea de rezultate cat mai ridicate si satisfacerea necesitatilor prezente fara a compromite posibilitatile economiilor nationale de a-si satisface propriile cerinte in viitorul mai mult sau mai putin indepartat. I.1. Internationalizarea afacerilor in contextul globalizarii economiei Participarea activa la diviziunea internationala a muncii este o c... vezi detalii

doc

Contabilitatea Marfurilor - SC Micro 2 SRL

Capitolul I Scurt istoric al S.C. MICRO 2 S.R.L. Sub numele generic de S.C MICRO 2 S.R.L. , societatea a luat fiinta in anul 2003 in urma hotararii judecatoresti din data de 24.01.2003 fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J20/73/24012003, cod unic de inregistrare 15155356 si capital social de 2000000 lei (200 lei noi). Numarul total de parti sociale este 4, valoarea unei parti sociale fiind de 500000 (50 lei noi) Are ca asociati pe Zamfir Octavian si Zamfir Dorina, fiecare dintre acestia detinand 50% din capitalul social, 2 parti sociale si cota de participare ... vezi detalii

doc

Management Financiar

Managementul este unul din factorii esentiali care explica de ce o tara este bogata sau saraca. Menagementul este o arta si nu una oarecare, ci arta artelor pentru ca pune in valoare talentele oamenilor. Din cele doua definitii rezulta ca managementul are un pronuntat caracter uman. Conducerea inseamna o retea de oameni care lucreaza impreuna pentru a atinge obiectivele urmarite de catre firme, fiecare structura a firmei isi organizeaza si conduce propriile afaceri cu singurul amendament ca trebuie sa-si justifice rezultatele in fata conducerii companiei din care face parte. Managementul ... vezi detalii

doc

Studiu de Caz Privind Metoda de Calculatie a Costurilor pe Comenzi la SC Delta SA

Spre exemplificare s-a ales firma DELTA SA care are ca obiect de activitate productia de mobilier de birou. Intreprinderea este structurata in doua sectii principale de productie, trei sectii auxiliare: Atelierul intretinere si reparatii (AIR), Centrala electrica (CE) si Centrala termica (CT), un sector Administrativ si de conducere si un sector de Desfacere. Pentru perioada de gestiune luna mai exercitiul N, din registrul de comenzi rezulta ca s-au lansat in fabricatie patru comenzi simbolizate astfel: Cd. 10, Cd 11, Cd20 si Cd 21. Structura organizatorica detaliata este prezentata in Orga... vezi detalii

docx

Bilantul contabil, structura si parti componente

Definire si caracteristici generale Pentru realizarea functiilor contabile este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderilor in calitate de investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza constituie obiectul de baza al contabilitatii financiare, deoarece redau o imagine fidela asupra situatie... vezi detalii

doc

Patrimoniul Agentilor Economici

Definirea obiectului contabilitatii trebuie sa aiba in vedere patrimoniul privit sub aspect juridic ,economic si financiar precum si rezultatele financiare ale agentilor economici Continutul si sfera de aplicare a obiectului contabilitatii Obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a starii patrimoniului prin care se deosebesc unitatile economice Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor de natura economica exprimate in bani, impreuna cu bunurile la care se refera ale unei persoane fizice sau juridice indiferent de sursa din care pro... vezi detalii

doc

Sistemul Informational Contabil al Intreprinderii Moderne

1. Sistemul informational economic si contabilitatea Realitatile societatii moderne ne arata ca odata cu dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie sa se dezvolte corespunzator - ca arie, continut si operativitate - si informatia economica, pentru ca ea sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata reflecta exact situatia patrimoniala a agentilor economici si rezultatele activitatii economico-financiare. Informatia economica ne ajuta sa observam modul de utilizare a resurselor materiale si umane, sa sesizam si sa examinam crit... vezi detalii

doc

Eficienta Investitiei de Capital Pentru Cresterea Situatiei Economico-Financiare la SC Real SA Pleasa - Ploiesti

Aceasta societate, dupa cum reiese si din denumire, are ca obiect de activitate, producerea si comercializarea produselor refractate precum si nu numai. Aceasta societate produce circa 140 sortimente de produse refractate si 4500 - 5000 sorto - tipo - dimensiuni. Real SA Pleasa - Ploiesti ets unic producator in tara pentru produse refractate coridonice (folosite in echiparea inchizatorului cu sertar culisant) si realizarea la nivel de statie pilot a produselor coridono - grafitice (de tub de imersie, inchizator monobloc si tub de protectie a jetului) precum si a creuzetelor grafitice (pentr... vezi detalii

doc

Impozitul pe Veniturile din Salarii

Ce este impozitul? Impozitul este plata baneasca, obligatorie, generala si definitiva efectuata de persoane fizice sau juridice la bugetul statului sau la bugetul local in cuantumul si la termenele prevazute de lege fara ca statul sa aiba obligatia unei contraprestatii imediate si directe. Impozitul pe venit este un impozit care se stabileste pe categorii de venituri sau asupra venitului anual obtinut de catre persoanele fizice atat in tara de domiciliu, cat si din strainatate. Acest impozit a fost introdus pentru prima data in 1842 in Anglia, pe categorii de venituri. Introducerea impoz... vezi detalii

doc

Studiu privind Calculul Pragului de Semnificatie in Activitatea de Audit Financiar

Pragul de semnificatie in audit Introducere Potrivit Standardului de Audit 320 ,,Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii, potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare financiara identificat" Este cunoscut faptul ca auditorii nu pot examina fiecare tranzactie reflectata in situatiile financiare, practica demonstrand, in general, ca nu exista timp suficient pentru a realize un audit detaliat. Acesta este si motivul pentru care aud... vezi detalii

Hopa sus!