Legislatie in Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Legea Nr.137-1995 privind Protectia Mediului

Extras din referat Cum descarc?

Prezenta lege este structurata in 89 de articole impartite in 6 capitole. De asemenea sunt atasate doua anexe, ca parte componenta a legii, cu rol in elucidarea unor termeni utilizati in prezenta lege, precum si pentru detalierea activitatilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului si/sau autorizatiei de mediu.
Capitolul I prezinta "Principii si dispozitii generale" si cuprinde primele 7 articole din lege. Aici se expliciteaza domeniul de aplicare a legii ce are ca obiectiv de interes public major protejarea mediului pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii. Aceste principii sunt :
- principiul precautiei in luarea deciziei;
- principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor;
- principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
- principiul "poluatorul plateste";
- inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor;
- crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului;
- utilizarea durabila;
- mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate;
- crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor;
- dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului.
De asemenea sunt prezentate si modalitatile de implementare a principiilor si elementelor stragice dupa cum urmeaza conform articolului 4 : 
a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;
b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor, programelor sau activitatilor;
c) corelarea planificarii de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
d) introducerea parghiilor economice stimulative sau coercitive;
e) rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu, in functie de amploarea acestora;
f) elaborarea de norme si standarde, armonizarea acestora cu reglementarile internationale si introducerea programelor pentru conformare;
g) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului;
h) instruirea si educarea populatiei, precum si participarea organizatiilor neguvernamentale la elaborarea si aplicarea deciziilor.
Este recunoscut de catre stat, prin prezenta lege, dreptul tuturor persoanelor la un mediu sanatos garantand in acest scop accesul la informatiile privind calitatea mediului precum si dreptul de a se asocia in organizatii de aparare a calitatii mediului, de consultare in vederea luarii deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislatiei si a normelor de mediu, eliberarea acordurilor si a autorizatiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Este recunoscut si garantat dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociatii, autoritatilor administrative sau judecatoresti in vederea prevenirii sau in cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect, precum si dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit. 
Tot in cadrul principilor si dispozitiilor generale este specificata si responsabilitatea privind protectia mediului, care revine autoritatii centrale pentru protectia mediului si agentiilor sale teritoriale. Iar in ceea ce priveste protectia mediului, aceasta constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
Capitolul II contine 25 de articole (de la 8 pana la 33) ce fac referire la ,,Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului" si este impartit la randul sau in 4 sectiuni principale:
Sectiunea 1: ,,Procedura de autorizare", unde este specificat ca autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si autorizatii de mediu. Acestea se acorda in urma desfasurarii celor 3 faze: preliminara, propriu-zisa si cea de analiza si validare. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de mediu trebuie sa fie insotita de descrierea proiectului si sa fie adresata in scris autoritatii pentru protectia mediului de catre titularul proiectului sau al activitatii. Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor existente si pentru activitatile prevazute in anexa nr. II la prezenta lege. Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii. Valabilitatea acordului si a autorizatiei de mediu este de maximum 5 ani. 
Acordul sau autorizatia de mediu nu se emite in cazul in care nici o varianta de proiect sau program pentru conformare nu prevede eliminarea efectelor negative asupra mediului, raportate la standardele si la reglementarile in vigoare.
Acordul sau autorizatia de mediu poate fi revizuita, daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, si in cazul reinnoirii acestora, cand se poate cere si refacerea raportului privind studiul de impact asupra mediului.
Acordul sau autorizatia de mediu se suspenda pentru neconformare cu prevederile precizate in acestea, dupa o somatie prealabila, cu termen, si se mentine pana la eliminarea cauzelor care au determinat suspendarea, dar nu mai mult de 6 luni.
Autoritatile pentru protectia mediului dispun, dupa expirarea termenului de suspendare, oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii.
Procedura de autorizare este publica. Mediatizarea proiectelor si activitatilor pentru care se cere acord sau autorizatie si a studiilor de impact, precum si dezbaterea publica se asigura de catre autoritatea pentru protectia mediului.
Studiile de impact se realizeaza prin unitati specializate, persoane fizice sau juridice atestate, cheltuielile fiind suportate de titularul proiectului sau al activitatii si atunci cand i se cere refacerea sau reluarea studiului.
Raspunderea pentru realitatea informatiilor furnizate privind actiunea propusa revine titularului, iar pentru corectitudinea raportului studiului de impact, executantului acestuia.
Autoritatile pentru protectia mediului incaseaza sumele provenite din taxele pentru emiterea acordurilor si autorizatiilor de mediu.
Cuantumul taxelor se stabileste la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului, prin hotarare a Guvernului.
In sectiunea a 2-a: "Regimul substantelor si deseurilor periculoase, precum si al altor deseuri" este precizat clar ca importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzis, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, in conformitate cu reglementarile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea centrala pentru protectia mediului si aprobate de Guvern. Iar in ceea ce priveste tranzitul si exportul de deseuri de orice natura, acestea se pot realiza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte. 
De asemenea activitatile supuse unui regim special de gestionare si gospodarire privesc fabricarea, comercializarea si utilizarea substantelor periculoase si transportul, tranzitul, depozitarea temporara sau definitiva, distrugerea, manipularea, precum si importul si exportul de substante si deseuri periculoase.
Este precizat faptul ca toate aceste activitati sunt permise numai in baza acordului si/sau autorizatiei de mediu.
Autoritatea centrala si agentiile pentru protectia mediului, dupa caz, trebuie sa supravegheza si sa controleaze respectarea reglementarilor privind substantele si deseurile periculoase. Iar autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa ia masuri de prevenire si limitare a impactului asupra mediului al substantelor si deseurilor de orice natura si sa anunte autoritatile teritoriale pentru mediu despre orice activitate neconforma cu reglementarile legale. Totodata controlul gospodaririi deseurilor de orice fel revine autoritatilor pentru protectia mediului si celorlalte autoritati competente, potrivit legii.
Sectiunea a 3-a: "Regimul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor" prevede ca ingrasamintele chimice, pesticidele si alte produse folosite in profilaxia fitosanitara, sanitar-umana si veterinara sa se produca numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate, iar produsele sa fie insotite la livrare de normele tehnice de utilizare autorizate, in conditiile stabilite prin lege. In ceea ce priveste regimul produselor fitosanitare si al altor pesticide care se utilizeaza in profilaxia sanitar-umana si veterinara, este de datoria ministerelor competente cu avizul autoritatii centrale pentru protectia mediului sa intocmeasca lista cu ingrasamintele chimice si pesticidele din tara si strainatate, precum si cu limitele maxime admise ale concentratiilor pesticidelor, potrivit standardelor internationale si sa organizeze reteaua de laboratoare pentru a se putea controla pesticidele chimice precum si concentratia acestora in sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Legislatie in Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Legea Nr.137-1995 privind Protectia Mediului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!