Compuși funcționali cu oxigenul

Extras din referat

1. Definitia compusilor functionali
Prin combinatii cu functiuni simple se inteleg acele substante care contin in molecula o grupa caracteristica unei functiuni organice. Formula cea mai simpla a unei asemenea combinatii este R-X, in care R reprezinta restul de hidrocarbura (radicalul) si X-grupa functionala. Cand in molecula substantei exista mai multe grupe functionale identice, combinatia respectiva are functie multipla.
2. Clasificarea compusilor functionali
a) Compusi organici cu functiuni simple
R-F functiune simpla; F- grupare functionala: 
- monovalenta
- divalenta
- trivalenta
F R-F Denumirea functiunii Nomenclatura I.U.P.A.C.
Monovalente 
-X R-X Compusi halogenati Halogen + hidrocarbura
-OH R-OH Compusi hidroxilici (olici) Hidrocarbura + ol
-NH2 R-NH2 Amine Amino + hidrocarbura
-NO2 R-NO2 Nitroderivati Nitro + hidrocarbura
-NO R-NO Nitrozoderivati Nitrozo + hidrocarbura
-N=N- Ar-N=N-Ar Azoderivati Azo + hidrocarbura
-NH-NH- Ar-NH-NH-Ar Hidrazoderivati Hidrazo + hidrocarbura
-[N?N]+ Ar-N?N]+X- Saruri de diazoniu Halogenura de arendiazoniu
-SH R-SH Tioli Hidrocarbura + tiol; alchil + mercaptan
?S=O 
Sulfoxizi Alchil + sulfoxid
Sulfone Alchil + sulfona
-SO3H R-SO3H Acizi sulfonici Acid hidrocarbura + sulfonic
-SO2H R-SO2H Acizi sulfinici Acid hidrocarbura + sulfinic
Divalente
>C=O 
Compusi carbonilici
Aldehide Hidrocarbura + al
Cetone Hidrocarbura + ona
Trivalente
-C=O
OH Compusi carboxilici
Acizi carboxilici Acid hidrocarbura + oic
Prin modificarea gruparilor functionale rezulta derivati functionali.
b) Compusi organici cu functiuni multiple
R(F)n
c) Compusi organici cu functiuni mixte
RF1F2
2.1. Compusi functionali cu functie monovalenta
Compusii functionali cu functie monovalenta au formula generala R-OH.
Daca R este o hidrocarbura saturata atunci compusii se numesc alcooli, iar daca radicalul de hidrocarbura este o arena, atunci compusii se numesc fenoli(Ar-OH).
In cadrul compusilor functionali cu functie monovalenta, mai intalnim si eterii ce eu formula generala R-O-R, unde R este radicalul de hidrocarbura.
2.1.1. Alcoolii
Definitie: Sunt compusi hidroxilici cu formula R-OH la care gruparea OH este legata de un Csp3 apartinand unui rest hidrocarbonat saturat, nesaturat sau unei catene laterale a unei arene.
Clasificare:
- saturati CH3-OH;
Dupa natura radacinii hidrocarbonat: - nesaturati CH2=CH-CH2OH;
- aromatici C6H5-CH2OH
- primari R-CH2-OH;
Dupa natura atomului de carbon: - secundari R2CH-OH;
- tertiari R3C-OH.
Dupa numarul gruparilor OH: - alcool monohidroxilici CH3-OH
- alcool polihidroxilici CH2 - CH2
| |
OH OH
Nomenclatura
Regula: Numele alcoolilor se formeaza prin adaugarea sufixului ol sau al prefixului hidroxi la numele hidrocarburii de baza.
Pentru unii compusi simpli se utilizeaza si o nomenclatura mai veche, in care cuvantul alcool este urmat de numele radicalului hidrocarburii la care s-a adaugat sufixul ic.
CH3OH metanol 2-propen 1-ol
hidroximetan alcool alilic


Fisiere in arhiva (1):

  • Compusi Functionali cu Oxigenul.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!