Informatică portofoliu

Extras din referat Cum descarc?

I.METODA DIVIDE ET IMPERA
1.Notiuni introductive
Asa cum spune si denumirea metodei (imparte si stapaneste), metoda se bazeaza pe impartirea unei probleme date in subprobleme, iar solutia finala a problemei initiale este data de combinarea tuturor solutiilor partiale ale problemei initiale. Impartirea problemei in doua subprobleme se continua pana cand se ajunge la o problema cu rezolvare imediata. Principiul are la baza metoda recirsivitatii.
2.Aplicatii
- Sortarea prin interclasare
Fiind dat un vector, sa se realizeze sortarea sa folosind metoda divide et impera.
Program interclasare_divide;
Uses crt;
Type sir=array[1..10] of integer;
Var n,i:integer;
A,b:sir;
Procedure inter(m,st,dr:integer; var a:sir);
Var i,j,k:integer;
Begin
i:=st; j:=m+1; k:=1;
while (i<=m) and (j<=dr) do
if a[i]<a[j] then begin
b[k]:=a[i];
inc(i);
inc(k);
end
else begin
b[k]:=a[j];
inc(j);
inc(k);
end;
if i<m then
for j:=i to m do begin
b[k]:=a[j];
inc(k);
end
else
for i:=j to dr do begin
b[k]:=a[i];
inc(k);
end;
k:=1;
for i:=st to dr do begin
a[i]:=b[k];
inc(k);
end;
end;
procedure apelare(st,dr:integer; var a:sir);
var aux,m:integer;
begin
if (st<dr) then 
begin
if a[st]>a[dr] then
begin
aux:=a[st];
a[st]:=a[dr];
a[dr]:=aux;
end
else begin
m:=(st+dr) div 2;
apelare(st,m,a);
apelare(m+1,dr,a);
inter(st,dr,m,a);
end;
end;
end;
Begin{pp}
clrscr;
write('n= ');
readln(n);
for i:=1 to n do
write(' a[ ', i , ']= ');
readln(a[i]);
apelare(1,n,a);
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
readln;
end.
- Problema de calcul a unei sume
Sa se realizeze program care folosind metoda divide et impera, prina intermediul unor subprograme calculeaza suma: 1+2+3+...+n
Program suma_1;
Uses crt;
Var n:integer;
Function suma (k,p:integer) : integer;
Begin
If (k=p) then suma:=k
Else suma:= suma(k,(k+p) div 2) + suma ((k+p) div 2+1, p);
End;
Begin
Clrscr;
Write('Dati n = ');
Readln(n);
Write('Suma calculata este ', suma(1,n);
Readln;
End.
- Problema de verificare
Sa se verifice daca un sir este sortat crescator
Program verificare_1;
Uses crt
Type sir=array[1..10] of integer;
Var x:sir;
n:integer;
function verif (var x:sir; k,p:integer);
var ok1,ok2:boolean;
begin
if (k=p) then verif:=true
else begin
ok1:=verif(x,k,trunc(k+p)/2);
ok2:= verif(x,trunc((k+p)/(2+1))p);
verif:=ok1 and ok2 and (x[k+p] div 2)<=(x[k+p]div2+1);
end;
end;
begin
clrscr;
write(' Dati n= ');
readln(n);
writeln('In urma verificarii sirul este sortat ', verif(1,n));
readln;
end.
- Problema de maxim
Sa se realizeze program care realizeaza maximul elementelor negative.
Program maxim;
uses crt;
type sir=array[1..10] of integer;
var x:sir; n:integer;
function maxim(x:sir; k,p:integer):integer;
var max1, max2:integer;
begin
if (k=p) then
if (x[k]<0) then maxim:=x[k]
else maxim:=-300
else begin
max1:=maxim(x,k,(k+p)div2);
max2:=maxim(x,(k+p) div 2+1,p);
if max1<max2 then maxim:= max2
else maxim:=max1;
end;
end;
begin
clrscr;
write('Dati n= ');
readln(n);
writeln('Maximul elementelor este ', maxim(1,n));
readln;
end.
- Constructii de siruri
Fiind dat un sir de n elemente, sa se construiasca sirul z cu elemente pozitive.
Program constructie_1;
uses crt;
type sir=array[1..10] of integer;
var x,z:sir; n:integer;
procedure citire(var x:sir; k,p:integer);
begin
if (k=p) then begin
write('Dati x[,,k,']= ');
readln (x[k]);
end
else begin
citire(x,k,(k+p) div 2);
citire(x,(k+p) div 2+1,p);
end;
end;
procedure afisare(x:sir; k,p:integer);
begin
if (k=p) then write (x[k]:4)
else begin
afisare(x,k,(k+p) div 2);
afisare(x,(k+p) div 2+1, p);
end;
end;
procedure constructie(x:sir; k,p:integer; var z:sir; var nz:integer);
begin
if (k=p) then begin
if (x[k]>0) then begin


Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Portofoliu.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!