Piețe capital

Extras din referat

CAPITOLUL 1 : PREZENTARE GENERALA C.N.V.M
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) este o autoritate administrativa autonoma a statului roman, are ca scop reglementarea si supravegherea pietei de capital, pietele de marfuri(reglementate) si instrumentele financiare derivate, dar si institutiile si operatiunile specifice ale acestora. CNVM este subordonata Parlamentul Romaniei, prezentand acestuia din urma rapoarte prin intermediul comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua camere. Sediul central al autoritatii se afla in Bucuresti.
1.1 Compunerea si functionarea C.N.V.M.
Aceasta autoritate este constituita din 7 membri, acestia avand urmatoarele functii: 1 presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Hotararile autoritatii sunt adoptate prin votul a cel putin 5 membri. In prezent, membrii sunt : Gabriela-Victoria Anghelache (presedinte), Eugenia Carmen Negoita (vicepresedinte), Claudia Catalina Sava (membru),Dorina Mihailescu (membru), Bogdan Mihai Chetreanu(membru), Lorand Istvan Kralik (membru).
Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si a Comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.
Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.
C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota in scris.
Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. in caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.
Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente.
Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.
Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.
Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:
1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment (se demonstreaza faptul ca a fost declarat falit, una din rudele apropiate este ales Presedinte al Romaniei, Presedinte al Parlamentului, etc).
2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
d) prin inlocuire.
Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate. Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.


Fisiere in arhiva (1):

  • Piete capital.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

1. Anghelache Gabriela, Gheorghe- "Regimul valorilor mobiliare", Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 2001
2. Dragota Victor- "Gestiunea portofoliului de valori mobiliare", Ed. Economica, Bucuresti,2003
3. http://rafo.ro/raportari-cnvm/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!