Direcțiile principale ale auditului în Republica Moldova

Extras din referat

Tipurile de audit
Auditul situatiilor financiare in care se examineaza informatiie din situatiile financiare de sinteza. Criteriul de auditare consta in normele nationale si internationale de contabilitate iar raportul de audit contine exprimarea unei opinii cu privire la prezentarea unei imagini fidele a acestor situatii, conform criteriului stabilit. De cele mai multe ori, situatiile financiare incluse in acest audit sunt : bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in capitalul propriu, precum si notele insotitoare ale declaratiilor financiare.
Auditul de conformitate in care se examineaza actiunile bancii din perspectiva politicilor stabilite, codurilor, normelor si reglementarilor, etc., in scopul evaluarii eficientei si eficacitatii lor in atingerea obiectivelor organizatiei. iar raportul de audit contine referiri la conformitatea cu politicile, codurile, etc. stabilite. In mod normal, rezultatele auditelor externe de conformitate sunt raportate unei persoane din interiorul entitatii economice auditate si nu unor utilizatori externi. Managerii reprezinta principalul grup de utilizatori interesati de rezultatele auditului de conformitate din perspectiva respectarii reglementarilor si regulilor interne si externe asociate unei activitati pe care o conduc.
Auditul operational in care se examineaza activitatile bancii sau doar o parte a acestora din perspectiva diferitelor obiective ale acesteia, raportul de audit furnizand recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate. Dupa raportul de audit, managerii asteapta, in mod normal, recomandari pentru ameliorarea activitatilor operationale. Un exemplu de audit operational este evaluarea eficientei si acuratetei prelucrarii operatiunilor legate de acordarea si urmarirea rambursarii creditelor. Din cauza numarului mare si diversitatii domeniiilor a caror eficacitate operationale poate fi evaluata, este imposibil de definit un proces de audit operational standard. Realizarea unui audit operational si raportarea rezultatelor acestuia sunt mai greu de definit decat celelalte doua tipuri de audit. Eficienta si efciacitatea oeratiunilor sunt mult mai dificild e evaluat in mod obiectiv decat evaluarea situatiilor finaniare sau a conformitatii, dificultatea venind in special din subiectivismul definirii criteriilor, astfel ca auditul operational este mai aproape de un porces de consultanta manageriala decat de unul de audit in sensul cunsoctul al termenului. In mod practic, bancile prefera si solicita auditorilor externi un audit operational pe activitatea de creditare, datorita extremei sensibilitati a acestu domeniu al activitatii bancare, insa, in contextul recunoasterii importantei riscurilor operationale in prezent si autidul operational capata importanta, in primul rand pe planul auditului intern.
Auditul in Republica Moldova
In functie de modalitatea de organizare a activitatii de audit si de apartenenta auditorilor, se pot distinge trei tipuri de audit:
Auditul guvernamental, care se efectueaza de catre angajatii institutiilor publice specializate (cum ar fi primariile, Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, etc., sau in cadrul sistemului bancar, de catre Banca Nationala a Romaniei) si poate include audit de conformitate si audit operational iar in cazul misiunilor de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei, si auditul situatiilor financiare.
Auditul bancar extern este activitatea de audit organizata de catre un auditor independent -  o firma specializata in activitatea de audit, ca urmare a solicitarii bancii, contra unui comision platit de banca comerciala respectiva.
Bancile comerciale, prin legea bancara in vigoare (Legea nr. 58/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 61 si art. 62), sunt obligate sa apeleze la un auditor independent (auditor extern) - o societate de expertiza contabila autorizata in conditiile legii sa desfasoare activitate in Romania - care acorda asistenta de specialitate, certifica situatiile finaciare finale si informeaza Banca Nationala a Romaniei cu privire la orice act fraudulos.
Banca comerciala numeste auditorul independent si are obligatia de a publica bilantul contabil impreuna cu opinia auditorului independent.


Fisiere in arhiva (1):

  • Directiile principale ale auditului in Republica Moldova.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Audit#Auditul_%C8%99i_controlul_intern
2. http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-conturi-1-25


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!