Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani

Cuprins referat Cum descarc?

I. Prezentare entitate ... ..3
II. Structura organizatorica primaria Frumusica .. .5
Obiective strategice 13
Obiective specifice ... ..13
Integrare europeana 14
III. Sistemul de control intern managerial primaria Frumusica . ... .. . 15
IV. Procedura operationala privind efectuarea achizitiilor publice in cadrul proiectului:
Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica . .22
BIBLIOGRAFIE . ..43


Extras din referat Cum descarc?

I. Prezentare entitate
Comuna Frumusica este situata in partea de sud a judetului Botosani, la limita cu judetul Iasi si la extremitatea sudica a provinciei naturale istorice Moldova de sus, intr-un cadru geografic deosebit de pitoresc. Este principala poarta sudica de ixtrare in judetul Botosani.Comuna este formata din 6 sate: Boscoteni, Radeni, Vladeni-Deal, Sendreni, Storesti si Frumusica. 
Denumirea satelor este legata fie de cadrul natural, fie de ponderea unor familii de razesi si boieri, care au figurat printre favoritii domnitorilor din epocile de mult apuse.Denumirea comunei isi are originea de la numele unei frumoase si harnice hangite, FRUMUSICA,care avea un han, unde au poposit de-a lungul timpului, domnitorii Moldovei.
Date de identificare
Denumire Organizatie: COMUNA FRUMUSICA/primarie
Tipul Organizatiei: institutii publice aflate in subordinea sau sub coordonarea Consiliului Local
Este intreprinderea IMM: NU
Cod de inregistrare fiscala/CIF: 3373322
Numar de inregistrare la Registrul autoritatilor publice: 1000
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data infiintarii: 25/02/1993
Inregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: NU
Adresa postala: Frumusica, Romania, Str. Iesirea Storesti nr. 3, , judetul Botosani, cod postal 717160, Romania
Telefon/Fax: - / -
Adresa e-mail: primariafrumusica@yahoo.com
Pagina Web:
Reprezentantul legal al entitatii
Functie: Primar
Nume: Constantin Radeanu
Telefon/Fax: 0231554103
Adresa de e-mail: primariafrumusica@yahoo.com
Date financiare, conturi bancare
Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa
RO009TREZ24A5 10103200130X 770.00.00.51.01.03 TREZORERIE BOTOSANI PIATA REVOLUTIEI, nr.3-5,
Localitate Municipiul Botosani,
Cod postal: ,Botosani, Romania
RO027TREZ24A6
81501570201X 770.00.00.68.15.01 TREZORERIE BOTOSANI PIATA REVOLUTIEI, nr.3-5,
Localitate Municipiul Botosani,
Cod postal: ,Botosani, Romania
Exercitii financiare -  LEI
Perioada Numar
mediu de
salariati Cifra de afaceri Active totale Venituri totale Capital social subscris Capital social propriu Profit NET Profit in
exploatare Venituri
cercetare Cheltuieli
cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013 30 8,820,171.00 4,241,813.00 6,401,008.00 123,858.00 
01/01/2014 - 31/12/2014 26 10,981,677.00 7,000,295.00 9,482,697.00 1,887,977.00 
01/01/2015 - 31/12/2015 25 17,810,044.00 6,556,634.00 16,519,869.00 1,192,809.00 
01/01/2016 - 31/12/2016 24 20,448,671.00 9,329,639.00 19,777,336.00 3,238,054.00 
Primaria Comunei Frumusica este o autoritate publica locala implicata activ in imbunatatirea calitatii vietii populatiei rurale din comuna si reducerea gradului de saracie la nivelul comunitatii. Primaria a gestionat doua programe de finantare nerambursabila care au vizat imbunatatirea infrastructurii de la nivelul comunei Frumusica, si anume: modernizare camin cultural si modernizare drumuri comunale, si a solicitat asistenta pentru construire gradinita in satul Radeni, comuna Frumusica. Institutia a manifestat deschidere si interes pentru initierea si mentinerea de parteneriate si colaborari cu sectorul privat si ONG in vederea implementarii de metode inovative si metodologii pilot de lucru pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatile marginalizate de la nivelul comunei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Control intern managerial in cadrul comuna Frumusica, Botosani.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea 215/2001, a administratiei publice locale;
2. Legea 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
3. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**)privind Statutul functionarilor publici*)
4. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu toate modificarile si actualizarile ulterioare
5. HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu toate modificarile si actualizarile ulterioare
6. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ;
7. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile OSGG 200/2016;
8. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul, financiar preventive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
10. Legea nr. 98 din 16.05.2016 privind achizitiile publice;
11. H.G. nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
12. H.G. nr. 519 din 26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!