Referate pentru domeniul Audit

doc

Audit intern vs audit extern

Auditul intern este un serviciu organizat independent in structura unei entitati economice si in directa subordonare a conducatorului acesteia, ,,care consta in efectuarea de verificari, inspectii si analize ale sistemului propriu, ale sistemului de control intern in scopul evaluarii obiective a masurii in care aceasta asigura indeplinirea obiectivelor entitatii si utilizarea resurselor in mod economic, eficace si eficient si pentru a raporta conducerii constatarile facute, slabiciunile identificate si masurile propuse de corectare a deficientelor si de ameliorare a performantelor sistemulu... vezi detalii

doc

Etape - Misiune audit

1.2. Etapele misiunii de audit Notiunea de misiune isi are originile in latinescul ,,Mittere" care inseamna ,,a trimite". Prin urmare prin misiune de audit intern, in acceptiunea noastra, se intelege o functie temporara si determinata prin care o structura de autoritate (Directia Audit Intern) isi investeste reprezentantii pentru a duce la indeplinire anumite obiective fixate. Functia este temporara deoarece functia permanenta de audit intern se compune dintr-o succesiune neintrerupta de misiuni de audit intern. Domeniul de aplicare al unei misiuni de audit este definit de d... vezi detalii

docx

Audit

Auditul ciclului vanzari- incasari poate fi facut independent de auditul celorlalte cicluri si poate fi combinat pe criterii subiective cu celelalte portiuni ale auditului pe masura derularii procesului colectarii de probe. Auditorii trebuie sa tina in permanenta cont de faptul ca notiunea de prag de semnificatie , ii oblige sa analizeze impactul combinat al prezentarilor eronate identificate in toate sferele auditului inainte de a deduce o concluzie finala privind imaginea fidela prezentata de situatiile financiare pe ansamblu. Este important sa se cunoasca bine categoriile de operatiuni s... vezi detalii

docx

Responsabilitati ale auditorilor financiari in misiunea de audit

In misiunea de audit financiar, potrivit reglementarilor in vigoare, auditorii financiari au responsabilitati distincte pe fiecare etapa a procesului de audit: Un rol important in desfasurarea unei misiuni de audit eficienta il detine etapa de planificare, care reuseste sa ofere temeiul indeplinirii obiectivelor misiunii si care ofera in acelasi timp punctele-cheie ale activitatii de intreprins in indeplinirea responsabilitatilor asumate. Dupa acceptarea de catre firma de audit urmeaza etapa in care, pe baza datelor culese de auditorul financiar, acesta va stabili natura si intinderea demer... vezi detalii

pdf

Stadiul actual al implementarii auditului intern in institutiile publice din Romania

Introducere Avand in vedere rolul esential pe care auditul intern il are in procesul de crestere a eficientei si eficacitatii management-ului in entitati publice locale si centrale, am considerat ca tema aleasa este de actualitate,, Stadiul actual al implementarii auditului intern". Structurile de audit intern, au capacitatea de a oferi feedback datorita tratarii riscurilor cu o acuratete ridicata si sunt capabile sa ofere utilizatorilor rapoartelor, informatii concrete si de calitate. Rolul lucrarii este de a prezenta situatia actuala a auditului public din Romania si de a incerca ide... vezi detalii

docx

Studiu de caz privind elaborarea raportului auditorului independent

INTRODUCERE Auditul Intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei organizatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul Intern ajuta aceasta organizatie sa isi atinga obiectivele evaluand, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de conducere a intreprinderii, si facand propuneri pentru a consolida eficacitatea. In cadrul Auchna Retail Romania departamentul audit joaca un ro... vezi detalii

doc

Rolul si evolutia auditului in guvernanta corporativa

Rolul si evolutia auditului in Guvernanta Corporativa Abstract: Acest articol isi propune sa evalueze rolul si importanta auditului intern si extern in guvernanta corporativa, pe de o parte, si sa revizueasca evolutia auditului pe de alta parte. In ultima perioada, riscurile mari la care sunt expuse economiile multor tari si esecurile companiilor de pe piata au accentuat cat de necesar si important este auditul, in scopul monitorizarii corecte in cadrul guvernantei corporative. Keywords: audit, guvernanta corporativa, evolutie, comitet de audit 1. Introducere Guvernanta corporativa este d... vezi detalii

docx

Procesul bugetar

Procesul bugetar presupune un ansamblu de actiuni si masuri intreprinse de institutiile specifice ale statului in vederea aplicarii politicilor financiare ale partidelor politice si ale guvernelor pe care le reprezinta, prin intermediul bugetului public. In cadrul etapelor procesului bugetar are loc investirea cu putere de lege a nivelurilor resurselor publice prognozate a fi realizate in exercitiul bugetar respectiv, precum si a nivelului platilor de casa admise in vederea achizitionarii de bunuri, utilitati si servicii publice de care sa beneficieze membrii acelei societati in perioada ex... vezi detalii

docx

Auditorul

Introducere Prezentul Standard International de Audit (ISA) trateaza responsabilitatile auditorului cu privire la evenimentele ulterioare dintr-un audit al situatiilor financiare. Situatiile financiare pot fi afectate de anumite evenimente care au loc dupa data situatiilor financiare. Multe cadre generale de raportare financiara fac referire, in mod specific, la astfel de evenimente. Astfel de cadre generale de raportare financiara identifica, de obicei, doua tipuri de evenimente: a) Acele evenimente care ofera probe privind conditiile care au existat la data situatiilor financiare; b) Ace... vezi detalii

doc

Ce s-a intamplat cu Waste Management

Harm Huizenga, un imigrant olandez, a inceput sa transporte in anul 1893 gunoi la 1,25 dolari/vagon in Chicago. In 1968, Wayne Huizenga, Dean Buntrock si Larry Beck au fondat Waste Management si au inceput achizitionarea agresiva a multor servicii de colectare a gunoiului in toata tara, ca firma descendenta a lui Harm Huizenga. Reteaua companiei include 367 de operatiuni de colectare, 346 de statii de transfer, 293 de depozite active pentru depozitarea deseurilor, 16 instalatii de producere a energiei din deseuri, 146 de instalatii de reciclare,111 proiecte de utilizare a gazelor reziduale ... vezi detalii

docx

Elemente de standardizare a auditului intern

Abstract Organizatiile din mediul privat cat si institutiile din sectorul public sunt deosebit de diferite din punct de vedere al complexitatii, al obiectului de activitate, al scopului cat si al marimii. Astfel, existenta unor linii directoare care sa le ghideze activitatea de audit este imperios necesara pentru a indeplini cu succes obiectivele stabilite. Cuvinte cheie: standard, audit, cadru, calitate, eficacitate, performanta Introducere Pentru a asigura performanta auditorilor interni in "realizarea evaluarii si imbunatatirii eficacitatii proceselor de guvernanta, de management al... vezi detalii

doc

Auditul statutar al situatiilor financiare

La originile sale cuvantul audit provine de la latinescul audire care inseamna a asculta si care a fost transformat in timp de catre practica anglo-saxona in sesnsul strict de revizie a conturilor realizata de experti independenti in vederea exprimarii unei opinii asupra regulariatii si sinceritatii acestora. In general, prin audit intelegem examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate. A audita a avut initial semnificatia de a verifica situatiile financiare ale unei in... vezi detalii

docx

Materialitatea in auditul financiar

1. Conceptul de materialitate 1.1 Definirea conceptului de materialitate Scopul unui audit financiar este acela de imbunatatii gradul de incredere al utilizatorilor privind informatiile furnizate de situatiile financiare, acest lucru este obtinut prin exprimarea de catre auditor a unei opinii cu privire la faptul ca situatiile financiare sunt prezentate in mod corect, sub toate aspectele semnificative sau ofera o imagine fidela si corecta in conformitate cu cadru de raportare financiara aplicabil. Materilaitatea este un concept care defineste importanta sau semnificatia unei operatiuni eco... vezi detalii

docx

Examinarea ca procedura pentru obtinerea dovezilor de audit

Introducere Probele de audit reprezinta toate informatiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile auditului si, acolo unde este necesar, la o opinie de audit. Pe parcursul cercetarilor auditorii trebuie sa obtina probe suficiente pentru a le putea aduce in sprijinul concluziilor lor cu privire la obiectivele auditului. Exercitarea unui bun rationament profesional este necesara mai ales atunci cand se evalueaza daca, din punctul de vedere al cantitatii si al calitatii probelor, acestea vor permite formularea unor pareri adecvate pe marginea intrebarilor de audit, precum si atunc... vezi detalii

docx

Opinia de audit - Corelatia cu materialitatea si cu esantionare

I. Auditul - opinia de audit Prin audit se intelege "examinarea profesionala a unei informatii, in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea ei la un standard de calitate pentru satisfacerea nevoilor unor utilizatori de informatii" . Inainte de acceptarea unui angajament de audit cu scop special auditorul trebuie sa se asigure ca exista un accord cu clientul in ceea ce priveste natura exacta a angajamentului, forma si continutul raportului ce va fi emis. Auditorii publici externi trebuie sa formuleze concluzii si recomandari, care reprezinta ded... vezi detalii

Hopa sus!