Asigurarea Bunurilor

Extras din referat

ASIGURAREA CLADIRILOR, CONSTRUCTIILOR, ECHIPAMENTELOR PRECUM SI A ALTOR BUNURI
Asigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor ( mobile si imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. in asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire.
Interesul asigurabil este valoarea pecuniara a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial asupra bunului asigurat, la fel si beneficiarul asigurarii incheiate trebuie sa aiba interes, daca acesta nu este cel care efectueaza asigurarea.
Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil in cazul unui bun sunt:
- in cazul pierderii sau degradarii bunului, asiguratul sa sufere o dauna, ce poate fi evaluata in bani,
- bunul mentionat sa constituie obiectul asigurarii,
- asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat, acesta trebuie sa fie intr-o relatie directa, recunoscuta legal, cu obiectul asigurarii, astfel incat sa aiba de suferit in urma distrugerii sau pierderi acestuia.
Regula de baza in asigurarile de bunuri este ca interesul asigurabil sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat. 
Obiectul asigurarii este bunul mobil sau imobil care poate fi asigurat impotriva deteriorarii sau pierderii si care poate fi asigurat facultativ:
- bunurile apartinand persoanelor fizice si juridice;
- bunurile primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatire, vopsire, vanzare ori spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor;
- bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatiile de gestiune privind pensiile ocupationale
Dupa cum se poate vedea mai sus, la bunurile ce se supun asigurarii, interesul asigurabil nu este numai al proprietarului acestuia, ci si alte persoane cum ar fi :
- Proprietate in comun o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o cladire, are dreptul legal de a asigura cadirea respectiva la intreaga valoare. Acest lucru nu inseamna ca, in caz de distrugere totala a bunului sau cladirii asigurate, persoana respectiva va fi singura care va fi despagubita. Acesta va putea beneficia de despagubire numai in limita dreptului de proprietate, iar daca incaseaza valoarea totala a despagubirii, va actiona ca agent al celorlalti proprietari, fiind obligat sa le ofere acestora partea ce li se cuvine din despagubire.
- Proprietate ipotecata in cazul unui contract de ipoteca, ambele parti au un interes asigurabil, debitorul ipotecar in calitate de proprietar si societatea ipotecara in calitate de creditor. De obicei in asemenea cazuri se incheie o asigurare in numele ambelor parti.
- Proprietate inchiriata chiriasul nu este obligat sa incheie un contract de asigurare a proprietatii inchiriate, insa, in cazul in care incheie o astfel de asigurare, el o incheie in numele si folosul proprietarului, neputand pretinde incasarea despagubirii in urma producerii unui risc asigurat, ci doar sa pretinda proprietarului restituirea primelor de asigurare.
- Proprietate aflata in custodie custodele are un interes asigurabil in ceea ce priveste proprietatea sau bunul pe care il detine in custodie, deoarece este responsabil din punct de vedere legal, pentru orice dauna produsa bunului respectiv.
- Asiguratul sa faca parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurarii, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.
Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradarii, nu mai pot fi utilizate potrivit destinatiei. Despagubirile ce se platesc de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.
Despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.
Aceasta valoare a bunului scade o data cu trecerea timpului, datorita folosirii acestuia de catre proprietar, a modului in care l-a intretinut, a uzurii morale care are o viteza din ce in ce mai mare, avand in vedere ca in ziua de azi apar noi materiale, produse, tehnologii noi ( a se vedea domeniul calculatoarelor) . Acestea au calitati superioare, sunt mai fiabile, cu o durata mai mare de viata, sunt mai sigure. S-a observat totusi ca in perioada 1990 ? 2005 valoarea imobilelor a crescut in continuu, chiar daca acestea s-au invechit, nu a aparut acea uzura morala si aceasta s-a datorat cererii mari de locuinte fata de oferta slaba datorata faptului ca nu s-au mai construit. in prezent, datorita investitiilor efectuate in domeniul constructiilor, se constata ca valoarea imobilelor stagneaza.
in contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator
Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii, adica :
- la mijloacele fixe si obiecte de inventar ? valoarea din nou a acestora, din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective. 
- la materii prime, materiale, produse finite, marfuri si alte asemanatoare ? pretul de cost al acestora.
- La obiectele de muzeu sau de expozitie, precum si la obiectele de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura ? sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie.
Obligatiile asiguratului si asiguratorului
Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat.
Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut.
in cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau de catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate.
in cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.
Asiguratului ii revine obligatia de a-i comunica asiguratorului, in scris, orice modificare fata de asigurarea existenta la incheierea asigurarii, modificare ce poate agrava riscul asigurat, ca de exemplu:


Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Bunurilor.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!