Procesul de investiții

Extras din referat

Prin intocmirea lucrarii se urmareste determinarea cresterii potentialului productiv al unitatilor economice care compun un holing din Industria Portelanului, prin retehnologizarea si modernizarea proceselor tehnologice in stransa corelatie cu solicitarile pietei interne si externe si cu extinderea continua a exportului de produse din portelan.
Lucrarea cuprinde urmatoarele parti : 
1. Informatii tehnico-economice initiale, necesare intocmirii lucrarii.
2. Calculul cresterii anuale a capacitatii de regim obtinute in urma retehnologizarii si a modernizarii proceselor tehnologice din unitatile existente.
3. Alegerea variantei economice de retehologizare si modernizare tehnologica din unitatile existente.
4. Distribuirea productiei de portelan, exprimata in unitati etalon "servicii de cafea", de la fiecare societate comerciala producatoare, catre beneficiarii din tara si de la export.
5. Calculul costului comercial la nivel de societate comerciala si pe total holding.
6. Calcule economice de fundamentare a retehnologizarii si modernizarii tehnologice in industria portelanului.
1. INFORMATII TEHNICO-ECONOMICE INITIALE, NECESARE INTOCMIRII LUCRARII.
Pentru intocmirea lucrarii sunt necesare urmatoarele informatii de baza :
a) Fabricile de portelan pot imprumuta un fond de investitii de maximum 7 000 milioane lei de la orice banca, pe o perioada de un an.
b) Costul comercial mediu la nivel de holding al unui "serviciu de cafea" etalon de 15 piese nu trebuie sa depaseasca 50 000 lei, nivel care asigura un prag minim de rentabilitate.
c) Prognozele si studiile de marketing pe baza carora s-a intocmit programul de productie la nivel de holding arata ca toata productia de portelan are desfacere asigurata, atat pe piata interna, cat si pe cea externa. Eventualele depasiri ale programului de productie fata de nivelul initial negociat si contractat pe ansamblul holdingului vor fi destinate pietei externe. Preferintele partenerilor externi pentru producatorii de portelan sunt :
1. ARTFIL Sighisoara
2. PORTELANUL Curtea de Arges
3. PORTELANUL Dorohoi
4. IRIS Cluj Napoca
Livrarile la export se vor face "franco-vama", dupa cum urmeaza :
- ARTFIL Sighisoara si IRIS Cluj Napoca livreaza intreaga productie destinata exportului prin vama Curtici
- PORTELANUL Curtea de Arges prin vama Constanta
- PORTELANUL Dorohoi prin vama Ungheni.
Pentru perioada urmatoare, studiile de marketing arata ca S.C.PORTELANUL Curtea de Arges poate negocia si contracta toata productia de portelan la export, iar S.C.ARTFIL Sighisoara va putea livra la export incepand cu trimestrul 2 al anului pentru care s-a intocmit studiul de marketing, dar numai productia de portelan care ramane disponibila dupa satisfacerea pietei locale (Targu Mures).
d) Livrarile de produse catre societatile comerciale en-gros se fac franco-depozit principal din orasele resedinta de judet.
e) Produsele de portelan se expediaza numai cu mijloace auto, tariful de transport fiind de 5 lei/serviciu cafea*km.
f) Pentru efectuarea calculelor de eficienta economica a retehnologizarii si a modernizarii tehnologiilor de fabricatie existente se va lua in considerare capacitatea tehnica anuala.
g) Tabel nr. 1 : Balanta resurse existente-cerere piata pentru produsul "serviciu cafea".
h) Extrasele din notele de comenzi privind retehnologizarea, precum si modernizarea societatilor comerciale existente, care sunt redate in tabelele 2 si 3.
i) Tabel nr. 4 : Indicatori economici pe unitatea de produs ("serviciu cafea").
j) Tabel nr. 5 : Distantele pe caile rutiere intre producatorii de portelan si beneficiarii interni si externi.
2. CALCULUL CAPACITATII ANUALE DE REGIM SI A CRESTERII CAPACITATII DE REGIM LA UN MILION LEI INVESTIT, CA URMARE A RETEHNOLOGIZARII SI A MODERNIZARII PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN
UNITATILE EXISTENTE
Capacitatea de regim se determina prin luarea in considerare a dimensiunii reale a factorilor care o determina, factori care actioneaza in perioada la care se refera studiul de marketing. In cazul nostru se modifica numai cazul extensiv, si anume numarul de luni de functionare.
In baza datelor din tabelul nr. 2 "Extras din nota de comanda privind retehnologizarea societatilor" si din tabelul nr. 3 " Extras din nota de comanda privind modernizarea societatilor", se determina cresterea capacitatii anuale de regim in urma actiunilor de retehnologizare si modernizare tehnologica. Rezultatele calculului, conform algoritmului de mai jos, sunt redate in tabelul nr. 6.
- Pentru determinarea numarului de luni de functionare se are in vedere faptul ca intrarea in functiune a modernizarilor in zilele de 10,15 sau 20 ale lunii calendaristice corespunde cu 0,66; 0,5; respectiv 0,33 luni calendaristice de functionare, la care se adauga numarul de luni intregi de functionare pana la sfarsitul anului.
Se determina apoi :
- capacitatea tehnica anuala care revine la 1 milion lei investiti;
- capacitatea tehnica lunara care revine la 1 milion lei investiti;
- cunoscand data intrarii in functiune si implicit numarul de luni de functionare in perioada pentru care s-a efectuat studiul pietei, se calculeaza "capacitatea anuala de regim care revine la 1 milion lei investiti";
- luand in considerare volumul total al investitiilor folosite pentru retehnologizare si modernizare, se determina "capacitatea anuala de regim".


Fisiere in arhiva (2):

  • Procesul de Investitii
    • REFERA~1.DOC
    • REFERA~1.XLS

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!