Autoritatea primarului

Extras din referat Cum descarc?

Primarul este autoritatea executiva a administratiei publice locale care indeplineste in acelasi timp si rolul de reprezentant al statului in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie, in unitatea administrativ teritoriala in care a fost ales.
Natura juridica a functiei
Functia de primar este o functie traditionala in administratia locala, nu numai in Europa, dar si in alte continente, cum ar fi in America, unde a patruns influenta europeana.
Legislatia contemporana contine mai multe solutii cu privire la modalitatea de investiura, la atributii si la raporturile sale cu organul colegial, ori cu alte autoritati publice autonome sau, dupa caz, guvernamentale.
Institutia primarului este traditionala in administratia Romaniei. Ea a fost reglementata pentru prima data in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul romanesc. 
Prin Legea comunala din 1 aprilie 1864 s-a impus solutia consiliului comunal si a primarului de locuitorii comunei rurale.
Primarul este magistratul comunal, caruia legea ii incredinteaza intreaga administratie a comunei, dar in acelasi timp era si delegatul puterii centrale, in comunele rurale, el trebuia confirmat de prefect, in comunele urbane, insa, primarul era numit de Domn dintre primii trei consilieri care au intrunit cele mai multe voturi. 
Legea comunala din 7 mai 1887, cu modificarile din 1894 si Legea organizarii comunelor rurale si administratiunea plasilor din 1 mai 1904 (care a inlocuit Legea din 1887) au venit cu alta solutie: primarul era ales de catre consilieri " dintre membri cu stiinta de carte " si confirmat de prefectul judetului.
Legile ulterioare, pana la instaurarea dictaturii regale, s-au inscris cand intr-o formula, cand in alta, fireste cu anumite variatiuni date de modul in care a fost conceputa administratia judeteana de la nivelul clasei. Nu trebuie sa uitam ca la un moment dat legislatia reglementa doi prefecti, unul politic, numit de Guvern, si unul administrativ. 
Astfel ultima reglementare democratica, Legea administrativa din 2 martie 1936 a consacrat solutia alegerii primarului de consiliu :"Consiliul odata constituit, va proceda la alegerea primarului, ajutorilor de primari, a unei comisiuni financiare, compusa din trei membri, iar la municipii si a unei delegatiuni a Consiliului " (art. 57), Legea admitea si ipoteza numirii primarului, se intelege atunci cand "din orice cauza primarul n-a putut fi declarat ales".
Legislatia actuala in vigoare a optat pentru solutionarea alegerii primarului, la fel ca si consiliul, direct de comunitatea locala, indiferent ca este vorba de mediul rural sau urban stabilind totodata, incompatibilitatea dintre functia de primar si ceea de consilier.
Atributiile primarului
In functie de specificul activitatii la care se refera, atributiile primarului, care suntprevazute la art.63 din Legea nr. 215/2001, pot fi clasificate in mai multe categorii:
- a) atributii privind asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale alecetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului - ia masurile necesare siacorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ aleministrilor si ale celorlalti conducatori ale autoritatilor administratiei publice centraleprecum si a hotararilor consiliului judetean; se imbina astfel interesele generale ale statuluicu cele ale localitatii unde primarul a fost ales in functie;
- b) atributii privind aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, in calitatede autoritate executiva - astfel, in situatia in care primarul apreciaza ca o hotarare esteilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect. In legatura cu acestaspect, in practica judiciara s-a constatat ca primarul are si calitate procesuala activa pentrua ataca in fata instantelor de contencios administrativ hotararile consiliului, pe care leconsidera ilegale, avandu-se in vedere compatibilitatea acestui punct de vedere cu CartaEuropeana a Autonomiei Locale. Atributii in domeniile economic si financiar - intocmeste proiectul bugetului localsi contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
- c) exercita functia de ordonator principal de credite; verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local, etc.
- d) atributii in domeniile social, cultural, stiintific si urbanistic - asigura ordineapublica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici,pompierilor si unitatilor de protectie civila; ia masuri pentru prevenirea si limitareaurmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cuorganele specializate ale statului; ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general allocalitatii si il supune spre aprobare consiliului local, etc.
- e) atributii in domeniul organizatoric - poate propune consiliului local consultareapopulatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit; ia masurileprevazute de lege pentru desfasurarea adunarilor publice, etc.
Din ansamblul atributiilor conferite de lege se poate trage concluzia ca primarul actioneaza intr-o dubla calitate:- pe de-o parte el este reprezentantul localitatii in care a fost ales in functie, iar inaceasta calitate este chemat sa realizeze interesul comunitatii care i-a acordat votul cuocazia desfasurarii alegerilor locale;- pe de alta parte, primarul este reprezentant al statului in comuna sau orasul in carea fost ales, iar acest statut este determinat de delegarea, pe cale legislativa, a unor activitatice revin statului, cum ar fi: stare civila, autoritate tutelara, organizarea alegerilor, etc.Primarul are posibilitatea de a delega viceprimarului sau dupa caz viceprimarilor,prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare o serie de atributii cu exceptiacelor prevazute in mod expres de lege, ca nu pot fi delegate. In exercitarea atributiilor sale,primarul emite dispozitii, acte administrative cu caracter normativ sau individual.


Fisiere in arhiva (1):

  • Autoritatea primarului.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

-Legea nr.393/2004 - privind Statutul alesilor locali;
- Constitutia Romaniei;
-Legea nr. 215/2001 - legea administratiei publice locale;
-http://documents.tips/documents/referat-primarul-autoritate-executiva-a-administratiei-publice-locale.html
-http://www.studentie.ro/referate/drept/referat-primarul---autoritate-executiva-a-administratiei-publice-local_i46_c989_76188.html


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!