Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard

Extras din referat

Introducerea
Asociatia Obsteasca Clubul sportiv de hipism pentru copii si juniori ,,Avangard" este o asociatie obsteasca neguvernamentala, apolitica, nonprofit, constituita prin libera manefestare a vointei persoanelor asociate, in vederea realizarii in comun a scopurilor determinate. Asociatia este creata si isi desfasoara activitatea in conformitatea Constitutia Republicii Moldova. Asociatia si-a dobindit calitatea de persoana juridica din momentul inregistrarii statutului la Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile si obligatiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociatia dispune de stampila, emblema, bilant financiar propriu, cont bancar, in lei si in valuta straina, cod fiscal, precum si alte atribute ale persoanei juridice. Asociatia reprezinta o asociatie obsteasca republicana si isi desfasoara activitatea pe intrg teritoriu Republicii.Durata de activitate a Asociatie este nelimitata. Aceasta este nonprofit, apolitica, de utilitate publica si in activitatea sa nu va distrebui venitul sau proprietatea intre fondatori sau intre persoane particulare , inclusiv in procesul reorganizarii si lichidarii Asociatiei. Asociatia foloseste intregul venit de la activitate sa in scopurile prevazute de statut si nu foloseste niciodata nici o parte din proprietatea sa sau din venit in interesele vreunui membru al Asociatiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare. La fel Asociatia nu sustine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo functie in cadrul autoritatilor publice si nu va folosi vreo parte din venit sau proprietae pentru finantarea acestora. La fel Asociatia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activitatii prevazute din activitatea sa si poarta raspunderea pentru obligatiunile sale cu acest patrimoniu. Sediul Asociatiei Obstesti Clubul sportiv de hipism pentru copii si juniori ,,Avangard" se afla pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ginta Latina, 15/2, ap.46. 
Capitolul 1
1.1 Principiile de activitate ale asociatiei.
Asociatia este constituita si isi desfasoara activitatea in baza principiilor libertatii de asociere, legalitatii, publicitatii si transparentii, egalitatii in drepturi a tuturor membrilor , liberii expremari a opiniei de catre toti membrii si accesul lor la orice informatie ce tine de activitate Asociatiei, autoadministrarii si autogestiunii. La fel Asociatia este libera sa-si aleaga activitatile proprii, formele si metodele de activitate si sa-si stabileasca structura sa interna de organizare. Sa interzice imiziunea autoritatilor publice in activitatea Asociatiei, precum si imixiunea Asociatiei in activitate autoritatilor publice. Asociatia promoveaza in activitatea sa valorile si interesele nationale, civice, ale democratiei si statului de drept, parteneriatul, competitia deschisa si respecta normele etice ale sectorului necomercial. Organizatia evita pe parcursul activitatii sale aparitia conflictului de interese , are un caracter transparent, informatia cu privire la actele de constituire si cele programatice este accesibila tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garanteaza accesul liber la raportul de activitate si financiar al Asociatiei. 
1.2 Scopurile si metodile de realizare
Scopurile asociatiei constau in contribuirea: unirea tuturor eforturilor amatorilor si sportivilor ce practica hipismul , precum si a cetatenilor care sustin si practica acest gen de sport, pentru desfasurarea activitatilor de promovare si de dezvoltare a hipismului in republica. Pregatirea sportivelor de inalta performanta in acest domeniu, participarea cu succes in deferite competitii nationale si internationale, atragerea unui numar mai mare de cetateni in practicarea hipismului, propogandarea modului sanatos de viata, stabilirea si dezvoltarea relatiilor de coloborare cu organizatiile neguvernamintale internationale in domeniu sportului. Pentru a-si realiza scopurile,Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:
- Creeaza sectii sportive si pregateste sportivi de performanta
- Educa tineretul in spiritului activismului social si utilizarii timpului liber pentru practicarea sportului.
- Propaga cunostintele despre genul de sport ,,hipismul" ,prin organizarea de echipe sportive performante care ar demonstra frumusete acestui sport.
- Organizeaza intruniri , semenare, competitii sportive cu concursuri acestui sport.
- Organizeza si sustine initiative in domeniului sportului.
- Dezvolta legaturi internationale cu alte organizatii sportive care practica si popularizeaza hipismul si modul sanatos de viata.
- Organizeaza si desfasoara concursuri de jocuri intelectuale privind cunoastere istoriei si dezvoltarii hipismului.
- Organizeaza competitii sportive pentru copii si juniori , participa la competitii internationale, reprezinta asociatia in alte institutii si organizatii republicane si internationale.
- Produce materiale video ce tin de hipism, editeaza carti , brosure despre acest sport.
- Informeaza despre istoria si viata celor mai renumiti sportivi in domeniu.


Fisiere in arhiva (1):

  • Asociatia Obsteasca Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii si Juniori Avangard.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!