Serviciile de utilitate publică în cadrul comunei Aricesti Rahtivani

Extras din referat Cum descarc?

INTRODUCERE
Orice administratie publica locala are ca scop principal cresterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetatenilor in slujba carora activeaza. Fiecare individ care compune o comunitate locala are un anumit nivel de expectanta, are o serie de dorinte care se regasesc in dorinta de a avea un nivel de trai cat mai ridicat, apropiat de gradul de confort si civilizatie al statelor dezvoltate. Dorinta de a trai din ce in ce mai bine de a-si satisface cerintele minime , cele aflate la baza Piramidei lui Maslow se regaseste la fiecare individ care apartine unei comunitati. Dezvoltarea serviciilor publice si diversificarea acestora au fost favorizate de progresul general al societatii, care a determinat noi trebuinte pentru populatie, trebuinte pe care puterea publica a fost tentata sa le satisfaca din motive de interes general. 
Primul capitol al acestei lucrari descrie pe larg serviciile de utilitate publica, modul in care acestea se formeaza, tipologia si caracteristicile lor, baza legala care reglementeaza infiintarea, organizarea, functionarea, finantarea si managementul serviciilor de utilitate publica. 
Prevederile legii 51/2006 vizeaza satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor lo-cale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale. 
Capitolul al doilea prezinta Comuna Aricestii Rativani din punct de vedere geomorfolo-gic, ecomomic, al populatiei, iar cel de-al treilea capitol evidentiaza modul real in care influenteaza serviciile publice viata locuitorilor, in special ,serviciul public de alimentare cu apa a comunei.
Analizand situatia actuala in ceea ce priveste modul de furnizare, utilizare si gestionare a serviciului de alimentare cu apa, in ultimul capitol am concluzionat ca acest serviciu este un model de succes, dar ca intotdeauna este loc pentru imbunatatiri si plus de calitate. 
CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICA
1.1. Definirea notiunii de ,,serviciu de utilitate publica" .
Nevoile omului sunt numeroase si variate si se amplifica in functie de nivelul de dezvoltare al unei societati si de gradul de cultura al fiecareia. De aceea, dezvoltarea serviciilor publice si diversificarea acestora au fost favorizate de progresul general al societatii, care a determinat noi trebuinte pentru populatie, trebuinte pe care puterea publica a fost tentata sa le satisfaca din motive de interes general. In numele interesului general statul intervine pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin prestarea directa a unor servicii publice foarte importante sau deficitare sau intervine pentru a stimula si sustine sectorul privat. Din aceste motive, interesul general, interesul public sau binele comun pot avea inteles diferit de la un stat la altul sau chiar in cadrul aceluiasi stat, de la o etapa la alta de dezvoltare. Serviciile publice s-au diversificat si extins in toate domeniile vietii sociale, cu toate ca au fost supuse unor constrangeri majore, indeosebi prin aplicarea principiului libertatii comertului si industriei.
Extinderea sferei serviciilor publice a fost impusa de incapacitatea de functionare a mecanismelor de reglare economica si sociala, creandu-se astfel un mit al statului capabil sa raspunda la toate intrebarile. Acest fapt a condus la solicitari de crestere a interventionismului si la crearea de noi servicii publice. In acest context, statul nu mai este doar un arbitru, ci si un gestionar al anumitor activitati sociale.
In raportul sau ,,Serviciile publice la nivel european", Lect. univ. drd. Irina Bilouseac spune despre notiunea de serviciu public ca, a aparut si s-a dezvoltat treptat in contextul sporirii nevoilor generale ale societatii omenesti. Termenul de serviciu public a aparut pentru prima data in doctrina juridica franceza, in prima editie a Tratatului de drept administrativ, aparut sub redactia profesorului Maurice Haurion (1892) . De la nasterea sa, termenul de ,,serviciu public" a putut fi intalnit sub diverse aspecte, cum ar fi de exemplu ,, interes public" , ,,utilitate publica", ,,interes general ".
Notiunea de serviciu public este o notiune relativ recenta in dreptul administrativ, care a aparut pentru a satisface cerintele membrilor unor colectivitati umane .
Etimologic, notiunea de serviciu isi are originea in cuvantul latin ,,servium", care are semnificatia de sclav, de aici interpretarea ,, de a fi in serviciul cuiva" , de a face un serviciu" sau de ,, a pune in serviciu", evocand ideea de ,, utilitate publica" sau ,,serviciu public"


Fisiere in arhiva (1):

  • Serviciile de utilitate publica in cadrul comunei Aricesti Rahtivani.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

I. Cursuri, tratate, monografii
1. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. A IV-a, Ed. All Beck, Bucuresti, 
2005 
2. D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2009 ;
3. D.Dinca, Managementul serviciilor publice, Ed. Economica, Bucuresti, 2008 ;
4. I. Alexandru , Criza administratiei, Ed. AllBeck, Bucuresti, 2001;
5. I.Alexandru, Structuri, mecanisme si institutii administrative, Ed. Sylvi, Bucuresti 1996, ;
6. M .Djuvara, Teoria generala a dreptului, vol. I, Ed. Socec, Bucuresti, 1930 ;
7. M.Oroveanu, Tratat de drept administrativ, editia a II-a revazuta si adaugita, Ed.Cerma, Bucuresti, 1998;
8. V. Verdinas, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
II. Legislatie 
1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, publicata in nr. 254/2006 ;
2. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in M. Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;
3. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata pana la data de 26 februarie 2008 ;
4. Legea nr. 286/ 2006 pentru modificarea si completarea legii administratiei publice locale nr. 215/2001 , publicata in M.Of. nr.621 din 18 iulie 2006 ;
5. Legea nr 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala, publicata in M. Of. partea I nr 359/04.07.2001 ;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009,publicata in M- Of. nr. 663/23 octombrie 2001.
7. Ordonanta Guvernului Romaniei 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.
III. Rapoarte ale Primariei Aricestii Rahtivani 
1. ,,Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice"- AVIZAT CU H.C.L. NR. 1/22.01.2007 ;
2. Raport privind serviciile de interes economic general din Romania, Directia Raportare, Monitorizare si control ajutor de stat, nr. 287/16.12.2008 ;
3. Raport anual privind starea economica , sociala si de mediu a Comunei Aricestii Rahtivani , 2012.
IV. Alte surse 
www.aricestiirahtivani.ro
www.comunaaricestiirahtivani.ro
www.prahova.insse.ro
www.scritube.com/diverse/Evaluarea-impactului-Politicii63485.php


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!