Reforma administratie publice

Extras din referat Cum descarc?

INTRODUCERE
Tranzitia la economia de piata, destramarea fostului sistem administrativ si alte fenomene care au derulat o data cu obtinerea independentei Republicii Moldova sint procese care afecteaza diverse domenii de activitate ale societatii. Functionarea statului de drept, edificarea societatii civile, aplicarea mecanismelor de piata in conditiile unei crize structurale de amploare, care a insotit consolidarea independentei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. In conditiile actuale, reevaluarea rolului autoritatilor administratiei publice in raport cu societatea si reforma administratiei publice centrale reprezinta elementul-cheie ce tine de democratizarea tarii si sporirea aspiratiilor de integrare europeana.
Prin urmare, realizarea reformei in cauza este o prioritate majora pentru Guvernul Republicii Moldova, prin care administratia publica centrala din tara ar corespunde standardelor europene, ar contribui la satisfacerea necesitatilor societatii, inclusiv la ridicarea nivelului de trai al cetatenilor, caracterizindu-se prin transparenta, predictibilitate, responsabilitate si eficienta. Rigorile timpului impun efectuarea unei reforme profunde, bazate pe analiza minutioasa a situatiei curente, a carei reusita depinde nu numai de vointa politica a Guvernului, dar necesita un efort multidimensional al intregii societati.
La moment, Republica Moldova asigura realizarea reformei in domeniul administratiei publice prin intermediul strategiei pentru implementare a reformei administratiei publice care are drept scop identificarea masurilor pentru asigurarea modernizarii administratiei publice centrale in baza reorganizarii ministerelor, altor autoritati administrative publice centrale (in continuare - AAPC), inclusiv organe si institutii administrative autonome, optimizarii procesului decizional, imbunatatirii managementului resurselor umane si al finantelor publice. Unele obiective ale acestei reforme ar rezuma la urmatoarele: 
1. Reorganizarea administratiei publice centrale care are drept scop: a) redefinirea functiilor si structurii administratiei publice centrale, abordindu-le sistemic in baza criteriilor complementaritatii reciproce si eficientei organizatorice; b) racordarea structurii actuale a AAPC la obiectivele principalelor documente strategice ale statului.
2. Optimizarea procesului decizional, care la randul sau prevede:
a) crearea pentru AAPC a unor conditii egale de elaborare a politicilor sectoriale si de exercitare eficace a atributiilor;
b) asigurarea sincronizarii activitatii AAPC in formularea politicilor sectoriale, examinarea minutioasa a impactului deciziilor si simplificarea procedurii de aprobare a acestora;
c) consolidarea si extinderea cadrului participativ al societatii in procesul decizional.
3. Perfectionarea managementului resurselor umane care va:
a) conduce la asigurarea AAPC cu personal profesionist, bine motivat, responsabil si cu functii stabile;
b) oferi posibilitati de dezvoltare profesionala tuturor functionarilor publici, va asigura selectarea si promovarea personalului in baza de merit. 
4. Perfectionarea managementului finantelor publice care are drept scop crearea unui sistem eficient si durabil de interactiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.
CAPITOLUL I. CADRUL CONCEPTUAL AL POLITICII REFORMEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA
1.1. Situatia actuala in administratia publica centrala
In perioada anilor de independenta s-au intreprins o serie de actiuni concrete de reorganizare a mecanismelor administrative la nivel central, care au avut drept obiective optimizarea numarului de functionari publici, ameliorarea procesului de selectare a personalului etc., insa marea majoritate a acestora au urmarit minimizarea cheltuielilor bugetare, iar motivatia principala consta in barierile existente la achitarea salariilor si pensiilor functionarilor publici. Cercetarile efectuate in ultimul timp au scos in evidenta urmatoarele aspecte:
- Din punct de vedere functional si institutional administratia publica centrala nu s-a adaptat suficient la rigorile impuse de economia de piata; abordarile strategice in administratia publica centrala s-au redus, in special, la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu.
- Desi elaborarea politicilor sectoriale reprezinta sarcina principala a AAPC, eficientei procesului decizional nu i s-a acordat atentia cuvenita. Mecanismul de planificare a activitatii functionarilor publici, bazat pe programe pe termen lung, care ar asigura continuitatea actiunilor, necesita perfectionare, minimizind, astfel, abordarea ad-hoc a problemelor.
- In contextul managementului resurselor umane, obiectivele de asigurare a unei administrari eficiente, de elaborare si promovare a unor politici constructive nu se realizeaza pe deplin din cauza principiilor si metodelor de selectare, evaluare si avansare a functionarilor publici neconforme numitelor obiective. Posibilitatile actuale sint insuficiente pentru utilizarea unor metode moderne de management. Un impact negativ asupra eficientei activitatii functionarilor publici il are si nivelul scazut al motivarii acestora, in special nivelul insuficient al remunerarii muncii.
- In contextul managementului finantelor publice exista o interactiune insuficienta intre procesul de elaborare a politicilor si procesul bugetar.
Generalizind cele expuse, situatia actuala in administratia publica centrala poate fi caracterizata prin urmatoarele: exista necesitatea de racordare a unor prevederi ale cadrului legal existent la principiile acquis-ului comunitar si de introducere a unui mecanism eficient de punere in aplicare a legilor; fluctuatia personalului cauzata de salariile mici in serviciul public; lipsa unui organ central care ar elabora si promova politica de personal in serviciul public; abordarea fragmentara a procesului de instruire continua a functionarilor publici; calitatea si eficienta scazuta ale serviciilor publice; dialogarea insuficienta cu societatea civila.


Fisiere in arhiva (1):

  • Reforma administratie publice.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. ALEXANDRU, I. Stiinta administratiei, Bucuresti, Editura Economica, 2001;
2. COSTEA, M. Introducere in administratia publica, Bucuresti, Editura Economica, 1999;
3. PLUMB, I. Managementul serviciilor publice, Bucuresti, Editura ASE, 2000;
4. OROVEANU, M.T. Introducere in stiinta administrativa, Bucuresti, Universitatea ;Crestina "Dimitrie Cantemir", 1993;
5. DRAGOS, M. Administratia publica, Chisinau, ASE, 2002;
6. IEREMIA, S. Managementul administratiei publice, Chisinau, 2004;
7. Constitutia Republicii Moldova, Chisinau, 1994;
8. Strategia de reforma a administratiei publice din Republica Moldova;
Acte normative:
9. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;
10. Reglementarile privind elaborarea si adoptarea actelor normative sunt stipulate in Constitutie, Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern; 
11. Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative si Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale;
12. Hotarirea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 ,,Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice si inregistrarii de stat a actelor normative departamentale";
13. Legea cu privire la functia publica si statutul functionarului public nr.158-XVI din 04 august 2008;
14. Legea salarizarii nr.847-XV din 14 februarie 2002;
15. Legea Nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al functiilor publice;
16. Hotarirea Guvernului Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
17. Hotarirea Guvernului Nr. 697 din 05.08.2010 cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Hotarirea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009;
Surse online:
18. www.lex.justice.md 
19. www.cancelaria.gov.md 
20. www.gov.md 
21. www.rapc.gov.md


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare. Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!