Principiul nediscriminarii

Extras din referat Cum descarc?

Pe piata de achizitii publice, in limitele legii, autoritatile contractante sunt cele care fac regulile jocului. Odata facute ele trebuie sa ramana neschimbate pe toata perioada de desfasurare a procedurii. Este optiunea ofertantilor daca doresc sa se implice in joc acceptand aceste reguli. Nimeni nu va avea reguli optionale sau discretionare. Nimeni, in cadrul acestui joc, nu va beneficia de vreun avantaj. Este, de asemenea, optiunea ofertantilor de a renunta la joc in orice moment (de a nu mai depune oferta, sau de a nu semna contract, considerat de ofertant dezavantajos).
Autoritatile contractante trebuie sa stabileasca regulile de o asemenea maniera incat sa se asigure ca sunt suficienti ofertanti implicati si ca respecta toate prevederile legale si principiile de achizitii publice. in acest sens, cadrul legislativ european (implicit cel romanesc) pentru achizitiile publice enunta 7 principii:
- nediscriminarea 
- tratamentul egal 
- recunoasterea reciproca 
- transparenta 
- proportionalitatea 
- eficienta folosirii fondurilor publice 
- asumarea raspunderii 
Aceste principii reprezinta baza directivelor Uniunii Europene si cadrul in care s-a dezvoltat legea achizitiilor publice din Romania (OG 34 / 2006). Legea nu acopera toate aspectele ce pot aparea in activitatea de achizitii publice si anumite aspecte ipotetice sunt greu de reglementat. Atunci cand o autoritate contractanta nu regaseste in lege aspectul cu care ea se confrunta in viata reala, poate face recurs la principii. Daca nici unul din aceste 7 principii nu este incalcat, atunci, actiunile intreprinse de autoritatea contractanta sunt corecte.
in continuare vom trata principiul nediscriminarii, care face obiectul acestei lucrari cu referire la articolele din ORDONANtA DE URGENta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Nediscriminarea presupune asigurarea conditiilor pentru concurenta reala, indiferent de nationalitate. Respectarea principiului nediscriminarii inseamna ca toate firmele trebuie sa aiba sansa de a depune oferte si de a obtine contractul de achizitie publica. Regulile dupa care se desfasoara procedura sunt stabilite de la bun inceput si nu mai pot fi schimbate.
Conform articolului 35 din cadrul regulilor de elaborare a documentatiei de atribuire, caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante. Acestea se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/ exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati. Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.
in cadrul sectiunii a patra a capitolului I, denumita Reguli de participare la procedura de atribuire, intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta (art. 46).


Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul nediscriminarii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
- ORDONANta DE URGENta nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificarile ulterioare


Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!