Metodologia reformei administrației publice centrale

Cuprins referat Cum descarc?

1. Reformarea administratiei publice central 1
2. Managementul eficient si profesionist al resurselor umane si dezvoltarea carierei .2
2.1. Planul de Actiuni: Uniunea Europeana-Republica Moldova ..3
2.1.1. Strategia de reforma a administratiei publice centrale in Republica Moldova 4
2.1.2. Documentele de politici in vigoare ce reglementeaza domeniul managmetului resurselor umane ..4
2.1.3. Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016-2020 6
2.2. Serviciul public si managementul functiei publice si al functionarilor publici ... 8
2.3. Situatia actuala ..9
2.4. Problemele identificate ...11
2.5. Obiectivele urmarite de activitatile de managmentul resusrselor umane. Obiective specifice si actiuni prioritare 12
2.5.1. Obiectivele urmarite de activitatile de managmentul resusrselor umane ...12
2.5.2. Obiective specifice si actiuni prioritare ..13
2.6. Concluzii .14
2.7. Bibliografie .15


Extras din referat Cum descarc?

1. Reformarea administratiei publice central
Transformarile din administratia publica initiate inca in anul 1990, avand ca premise modificarile treptate din sistemul politic si economic al societatii moldovenesti, au constituit de la bun inceput o tendinta spre valorile democratice, caracteristice pentru administratia publica europeana.
In iunie 2004, Republica Moldova si Uniunea Europeana au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova si-a luat angajamentul sa dezvolte institutii democratice, in conformitate cu standardele si regulile Uniunii Europene.
Chiar in preambulul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova regasim logica interactiunii cauzale intre etapele prin care au trecut relatiile moldo-comunitare avand ca suport valorile comune si legaturile puternice ale Partilor, stabilite in trecut prin Acordul de Parteneriat si Cooperare, dezvoltate ulterior in cadrul Politicii Europene de Vecinatate si Parteneriatului Estic, analizate de noi in compartimentul anterior.
Articolul 21 al Acordului prevede ca cooperarea cu Uniunea Europeana se va axa pe dezvoltarea administratiei publice eficiente si responsabile in Republica Moldova, in scopul sustinerii edificarii statului de drept, asigurarii faptului ca institutiile statului sa lucreze in beneficiul intregii populatii 
Articolul 22 al Acordului determina cinci domenii concrete de colaborare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeana in sfera administratiei publice, care au menirea sa contribuie la apropierea administratiei de standardele europene, si anume: 
a) Dezvoltarea institutionala si functionala a autoritatilor publice pentru a spori eficienta activitatii lor, si asigurarea unui proces decizional si de planificare strategica eficient, participativ si transparent.
b) Modernizarea serviciilor publice care include introducerea Guvernarii electronice, cu scopul sporirii eficientei prestarii serviciilor cetatenilor si reducerii costurilor de gestionare a afacerilor
c) Crearea unui serviciu public profesionist, bazat pe principiul raspunderii manageriale si delegarii efective a competentelor, precum si angajarii echitabile si transparente, instruirii, evaluarii si remunerarii.
d) Managementul eficient si profesionist al resurselor umane si dezvoltarea carierei.
e) Promovarea valorilor etice in serviciul public.
2. Managementul eficient si profesionist al resurselor umane si dezvoltarea carierei. 
La modul general, managementul resurselor umane (MRU) reprezinta un ansamblu de activitati, realizate la nivel organizational, si care permite folosirea cat mai eficienta a oamenilor, angajati ai respectivei autoritati, pentru a atinge atat scopurile generale organizationale, cat si cele individuale.
In termeni specifici, managementul resurselor umane consista din numeroase activitati, care includ, printre altele, urmatoarele directii de baza:
-  Planificarea personalului;
-  Elaborarea fiselor de post;
-  Recrutarea, selectarea si orientarea personalului;
-  Evaluarea performantelor individuale si colective;
-  Recompense si beneficii specifice locului de munca;
-  Sanatatea si siguranta personalului;
-  Disciplina, controlul si evaluarea functiilor personalului;
-  Programarea muncii etc.
Evident, aceasta lista nu este exhaustiva, dar prezinta majoritatea actiunilor importante de care se ocupa managementul resurselor umane, domeniu de gestiune organizationala care ajuta, si de cele mai multe ori o face, la eficientizarea activitatii unei organizatii. In cadrul autoritatii publice, acest lucru este deosebit de important, deoarece de eficienta realizarii acestor activitati depinde succesul activitatilor realizate la nivelul institutiilor.
Principalele provocari ale managementului resurselor umane deriva din faptul ca actualmente serviciul public este in continua schimbare, caracterizat prin evolutie si transformare, competitivitatea devenind imperativul reformarii. 
Scopul major este de a ridica institutiile publice la un nivel de eficienta si profesionalism inalt prin aplicarea de politici eficiente de management. Acest domeniu devine din ce in ce mai important, deoarece poate infl uenta cresterea performantelor autoritatilor publice. 
Eforturile depuse in domeniul resurselor umane, metodele noi de eficientizare a politicilor de management sunt directionate spre consolidarea nivelului de competenta a personalului angajat in serviciul public .
In calitate de autoritate care exercita conducerea generala a administratiei publice, Guvernul efectueaza managementul functiei publice si al functionarilor publici la nivel national, prin aceasta asigurand buna functionare a administratiei publice, in ansamblu.
In cadrul autoritatilor publice, administrarea functiei publice si a functionarilor publici este realizata de conducatorii autoritatilor publice, prin intermediul serviciului resurse umane.


Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia reformei administratiei publice centrale.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

Managementul functionarilor publiciv BULETIN INFORMATIV NR. 4 31 DECEMBRIE 2015
Hotararea Guvernului Republiici Moldova nr. 850 din 09.12.2016 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesionala a personalului din autoritatile publice in anul 2016;
Reforma administratiei publice in Republica Moldova din perspectiva Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana Aurel SIMBOTEANU, doctor in stiinte politice, conferentiar universitar, sef Catedra stiinte administrative, Universitatea de Stat din Moldova Administrarea Publica, nr. 3, 2014;
Hotararea Guvernului Republiici Moldova nr. 1402 din 30.12.2005 cu privire la aprobarea Strategiei de reforma a administratiei publice centrale in Republica Moldova
Raport cu privire la functia publica si statutul functionarului public, Cancelaria de Stat, 2015;
Hotirarea Parlamentului Republicii Moldova din 20.01.2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului si acordarea votului de incredere Guvernului;
Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 356 din 22 aprilie 2005 cu privire la aprobarea Planului de Actiuni: Uniunea Europeana -  Republica Moldova. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 65-66.
Hotararea Guvernului Republiici Moldova nr. 911 din 25.07.2016 pentru aprobarea Strategiei privind reforma administratiei publice pentru anii 2016-2020
Legea nr. 158, din 04.07.2008, cu privire la functia publica si statu-tul functionarului public, publicata la 23.12.2008 in Monitorul Ofi-cial, nr. 230-232, art. nr. 840. Data intrarii in vigoare 01.01.2009;
Hotararea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 ,,Privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public";
Conceptia cu privire la politica de personal in serviciul public, aprobata prin Hotararea Parlamentului nr. 1227-XV din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr 122-123).
RAPORT CU PRIVIRE LA FUNCTIA PUBLICA SI STATUTUL FUNCTIONARULUI PUBLIC pentru anul 2015
file:///C:/Users/User/Desktop/referat%20mru/bi-mfp-4.pdf
http://www.infoeuropa.md/administrarea-publica/strategia-privind-reforma-administratiei-publice-pentru-anii-2016-2020/
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf
Elaborarea unui concept al performantei organizationale si proiectul ghidului respective, potrivit prioritizarilor Cancelariei de Stat, va consolida sistemul de management al performantelor prin completarea cu evaluarea performantei organizationale a autoritatilor publice.
De reorganizat autoritatile publice cu un efectiv mic de personal si de modificat normele privind componenta subdiviziunilor structurale ale autoritatilor publice, stabilite de cadrul legislativ si normativ al autoritatilor publice, ceea ce ar conduce la marirea coraportului intre functiile publice de executie si functiile publice de conducere


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!